Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
103
Hôm qua:
2441
Tuần này:
8359
Tháng này:
37546
Tất cả:
1154157

Xã Xuân Lộc đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới

Ngày 20/09/2018 10:30:19

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Lộc luôn xác định xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá ở cơ sở; tăng cường và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, cải thiện đời sống văn hoá - tinh thần của nhân dân; tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Xuân Lộc đã gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa xây dựng đời sống văn hóa với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền được địa phương chú trọng thường xuyên, giúp người dân hiểu rõ xây dựng đời sống văn hóa là một nội dung không thể thiếu được trong tiến trình xây dựng xã nông thôn mới, từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp và dân hưởng lợi”. Đài Truyền thanh xã tăng thời lượng tuyên truyền các tài liệu hỏi- đáp về xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, kịp thời biểu dương những cách làm hay, những gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng dân cư. Ban Văn hóa- thông tin xã phối hợp với các đoàn thể xây dựng các cụm pa-no tuyên truyền trực quan về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ của nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí này. Không dừng lại ở công tác tuyên truyền, từng ngành, đoàn thể ở Xuân Lộc đều có các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Mặt trận Tổ quốc phát động phong trào: “Toàn dân đoàn kết đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, Hội Phụ nữ với “Phong trào thu gom rác thải, sạch từ nhà ra đường”, Hội Cựu chiến binh với: “Tổ an ninh tự quản đảm bảo trật tự thôn xóm”…Ở các thôn, cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các tổ liên gia tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, phát huy tình làng, nghĩa xóm và tinh thần chủ động, sáng tạo của nhân dân thông qua các phong trào giúp nhau làm kinh tế, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa... Đáng ghi nhận là việc triển khai, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã, trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, 100% các khu dân cư trên địa bàn xã xây dựng quy ước, hương ước; tình đoàn kết trong cộng đồng được nâng lên, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới. Ban vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân được nâng lên, nhiều tuyến đường liên thôn, ngõ xóm đã được mở rộng, bê tông hóa tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, phát triển sản xuất. Ủy ban MTTQ cùng các ban, ngành đã xây dựng chương trình phối hợp, triển khai đầy đủ, sâu rộng 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới và các nội dung tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bằng các hình thức xây dựng qũy hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật...Điểm nổi bật là MTTQ đã chủ động phối hợp với ban văn hóa thông tin, các ban, ngành vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc...gắn với thực hiện quy ước, hương ước, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt. Thời điểm năm 2014, toàn xã mới có 51% hộ đạt gia đình văn hóa, thì đến năm 2017 đã có 875/1023 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 86%; số làng được công nhận danh hiệu văn hóa 2/4 làng, 2/4 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Đến năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 19 triệu đồng/người/năm, tăng 5,5 triệu đồng so với năm 2014; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là: 4,75%. tỷ lệ hộ cận nghèo là: 9,8%, tỷ lệ tăng dân số là: 0,3%, trẻ em suy dinh dưỡng độ tuổi dưới 5 tuổi còn ở mức dưới 9,5%, tỷ lệ hộ gia đình trong xã dùng nước sạch, các công trình hợp vệ sinh là 95,7%, có 2/4 làng đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa đó là làng Cốc Thuận và Làng Thủy Tú, nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa do nhân dân tự nguyện đóng góp, bên cạnh đó ban mặt trận các thôn kêu gọi sự ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần của các cá nhân, gia đình là người con của quê hương, làng xóm và một phần hỗ trợ về xi măng của nhà Nước. Số tiền xây dựng cơ sở vật chất nhà văn hóa, sân chơi bãi tập hoạt động TDTT từ 450.000.000 đến 500.000.000 đồng. Trong 5 năm qua có nhiều khu dân cư điển hình với tinh thần đoàn kết, nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, 5 năm liền giữ vững khu dân cư văn hóa, trong thôn không có các loại tệ nạn xã hội, an ninh trật tự luôn đảm bảo. Người dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công lao động để bê tông đường liên gia, liên thôn, đóng góp đầu tư điện sáng công cộng...Trên địa bàn toàn xã, hệ thống giao thông liên thôn được kiên cố hóa, các công trình thủy lợi được nâng cấp phục vụ sản xuất; trường lớp học, trạm y tế được tăng cường đầu tư nâng cấp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực tế cho thấy, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên diện mạo mới ở địa phương Xuân Lộc. Thông qua việc xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh nhằm giúp cho mỗi người dân có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thực hiện chỉ thị số 08/CT-HU ngày 06/12/2016 của ban thường vụ huyện ủy Triệu Sơn, về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, UBMTTQ xã phối hợp với ban văn hóa thông tin tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa mới, kể từ tháng 9/2017 đến nay, trên địa bàn xã Xuân Lộc đã thực hiện được 25 đám tang theo nếp sống mới dùng nhạc tang thay cho việc mời hội bản ty.
Về Xuân Lộc hôm nay, điều dễ dàng nhận thấy là diện mạo của một nông thôn mới đang hình thành. Các thiết chế văn hóa- thể thao ngày càng hoàn chỉnh. Cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp đang trở thành hiện thực ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng này. Đây là kết quả chỉ đạo kiên quyết, kiên trì của Đảng ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã và sự “vào cuộc” nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương. Sau năm năm xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, Xuân Lộc đã đạt được những thành tựu quan trọng. Xã đang nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa cở sở gắn với xây dựng thành công xã nông thôn mới trên địa bàn.

1537174298467_FB_IMG_1537171186095.jpgFB_IMG_1537171157289.jpg

P_20180918_111831_vHDR_Auto.jpg
Văn Hùng


Xã Xuân Lộc đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 20/09/2018 10:30:19 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Lộc luôn xác định xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá ở cơ sở; tăng cường và phát huy giá trị văn hoá truyền thống, cải thiện đời sống văn hoá - tinh thần của nhân dân; tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Xuân Lộc đã gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa xây dựng đời sống văn hóa với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền được địa phương chú trọng thường xuyên, giúp người dân hiểu rõ xây dựng đời sống văn hóa là một nội dung không thể thiếu được trong tiến trình xây dựng xã nông thôn mới, từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp và dân hưởng lợi”. Đài Truyền thanh xã tăng thời lượng tuyên truyền các tài liệu hỏi- đáp về xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, kịp thời biểu dương những cách làm hay, những gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng dân cư. Ban Văn hóa- thông tin xã phối hợp với các đoàn thể xây dựng các cụm pa-no tuyên truyền trực quan về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ của nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí này. Không dừng lại ở công tác tuyên truyền, từng ngành, đoàn thể ở Xuân Lộc đều có các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Mặt trận Tổ quốc phát động phong trào: “Toàn dân đoàn kết đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, Hội Phụ nữ với “Phong trào thu gom rác thải, sạch từ nhà ra đường”, Hội Cựu chiến binh với: “Tổ an ninh tự quản đảm bảo trật tự thôn xóm”…Ở các thôn, cấp ủy chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các tổ liên gia tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, phát huy tình làng, nghĩa xóm và tinh thần chủ động, sáng tạo của nhân dân thông qua các phong trào giúp nhau làm kinh tế, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa... Đáng ghi nhận là việc triển khai, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã, trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, 100% các khu dân cư trên địa bàn xã xây dựng quy ước, hương ước; tình đoàn kết trong cộng đồng được nâng lên, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới. Ban vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân được nâng lên, nhiều tuyến đường liên thôn, ngõ xóm đã được mở rộng, bê tông hóa tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, phát triển sản xuất. Ủy ban MTTQ cùng các ban, ngành đã xây dựng chương trình phối hợp, triển khai đầy đủ, sâu rộng 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới và các nội dung tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bằng các hình thức xây dựng qũy hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật...Điểm nổi bật là MTTQ đã chủ động phối hợp với ban văn hóa thông tin, các ban, ngành vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc...gắn với thực hiện quy ước, hương ước, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt. Thời điểm năm 2014, toàn xã mới có 51% hộ đạt gia đình văn hóa, thì đến năm 2017 đã có 875/1023 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 86%; số làng được công nhận danh hiệu văn hóa 2/4 làng, 2/4 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Đến năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 19 triệu đồng/người/năm, tăng 5,5 triệu đồng so với năm 2014; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là: 4,75%. tỷ lệ hộ cận nghèo là: 9,8%, tỷ lệ tăng dân số là: 0,3%, trẻ em suy dinh dưỡng độ tuổi dưới 5 tuổi còn ở mức dưới 9,5%, tỷ lệ hộ gia đình trong xã dùng nước sạch, các công trình hợp vệ sinh là 95,7%, có 2/4 làng đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa đó là làng Cốc Thuận và Làng Thủy Tú, nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất văn hóa do nhân dân tự nguyện đóng góp, bên cạnh đó ban mặt trận các thôn kêu gọi sự ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần của các cá nhân, gia đình là người con của quê hương, làng xóm và một phần hỗ trợ về xi măng của nhà Nước. Số tiền xây dựng cơ sở vật chất nhà văn hóa, sân chơi bãi tập hoạt động TDTT từ 450.000.000 đến 500.000.000 đồng. Trong 5 năm qua có nhiều khu dân cư điển hình với tinh thần đoàn kết, nỗ lực xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, 5 năm liền giữ vững khu dân cư văn hóa, trong thôn không có các loại tệ nạn xã hội, an ninh trật tự luôn đảm bảo. Người dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công lao động để bê tông đường liên gia, liên thôn, đóng góp đầu tư điện sáng công cộng...Trên địa bàn toàn xã, hệ thống giao thông liên thôn được kiên cố hóa, các công trình thủy lợi được nâng cấp phục vụ sản xuất; trường lớp học, trạm y tế được tăng cường đầu tư nâng cấp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực tế cho thấy, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên diện mạo mới ở địa phương Xuân Lộc. Thông qua việc xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh nhằm giúp cho mỗi người dân có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thực hiện chỉ thị số 08/CT-HU ngày 06/12/2016 của ban thường vụ huyện ủy Triệu Sơn, về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, UBMTTQ xã phối hợp với ban văn hóa thông tin tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa mới, kể từ tháng 9/2017 đến nay, trên địa bàn xã Xuân Lộc đã thực hiện được 25 đám tang theo nếp sống mới dùng nhạc tang thay cho việc mời hội bản ty.
Về Xuân Lộc hôm nay, điều dễ dàng nhận thấy là diện mạo của một nông thôn mới đang hình thành. Các thiết chế văn hóa- thể thao ngày càng hoàn chỉnh. Cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp đang trở thành hiện thực ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng này. Đây là kết quả chỉ đạo kiên quyết, kiên trì của Đảng ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã và sự “vào cuộc” nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương. Sau năm năm xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, Xuân Lộc đã đạt được những thành tựu quan trọng. Xã đang nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa cở sở gắn với xây dựng thành công xã nông thôn mới trên địa bàn.

1537174298467_FB_IMG_1537171186095.jpgFB_IMG_1537171157289.jpg

P_20180918_111831_vHDR_Auto.jpg
Văn Hùng


Dự báo thời tiết Thanh Hóa