Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1850
Hôm qua:
3744
Tuần này:
14606
Tháng này:
66641
Tất cả:
7306434

Phương tiện vận tải

Ngày 05/02/2015 17:44:58

 1. Nhà xe Hào Hương

- Thị trấn Triệu Sơn - Huyện Triệu Sơn

- Tuyến: Thanh Hóa - Hà Nội; Triệu Sơn - Vinh; Triệu Sơn - Hải Phòng; Chi tiết:

+ Triệu Sơn - Vinh

Quán Chua đi 5h45. Bến xe Triệu Sơn đi 6h30.

Bến xe chợ Vinh về: 13h.

Liên hệ: 0983.566.027.

+ Triệu Sơn - Hải Phòng

Dốc Thọ Cường đi 6h10. Bến xe Triệu Sơn đi 7h.

Bến xe Cầu Rào về: 14h30.

Liên hệ: 0983.770.384.

+ Triệu Sơn - Mỹ Đình - Hà Nội

Chuyến 1: BX Triệu Sơn đi 5h. Mỹ Đình về 10h15. Liên hệ 0989.562.782.

Chuyến 2: BX Triệu Sơn đi 9h15. Mỹ Đình về 15h00. Điện thoại 0989.562.792.

+ Triệu Sơn - Giáp Bát - Hà Nội

Đi từ Triệu Sơn

Chuyến 1: Bến xe Triệu Sơn đi 3h30. Liên hệ 0912.060.978.

Chuyến 2: Bx Triệu Sơn đi 4h15. Liên hệ 0904.067.139.

Chuyến 3: Thọ Cường 5h10 đi thẳng (QL47). Liên hệ 0934.414.247.

Chuyến 4: Bx Triệu Sơn đi 6h. Liên hệ 0904.029.902.

Chuyến 5: Bx Triệu Sơn đi 6h50. Liên hệ 0912.208.870.

Chuyến 6: Bx Triệu Sơn đi 9h. Liên hệ 0988.728.687.

Chuyến 7: Bx Triệu Sơn đi 11h30. Liên hệ 0983.840.377.

Chuyến 8: Bx Triệu Sơn đi 12h20. Liên hệ 0912.060.978.

Chuyến 9: Bx Triệu Sơn đi 12h50. Liên hệ 0919.593.313.

Chuyến 10: Bx Triệu Sơn đi 14h10. Liên hệ 0988.728.669.

Đi từ bến xe Giáp Bát

Chuyến 1: 6h45. Liên hệ 0988.728.669.

Chuyến 2: 7h50. Liên hệ 0912.060.978.

Chuyến 3: 9h00. Liên hệ 0904.067.139.

Chuyến 4: 10h00. Liên hệ 0934.414.247.

Chuyến 5: 11h15. Liên hệ 0904.029.902.

Chuyến 6: 13h30. Liên hệ 0912.208.870.

Chuyến 7: 14h30. Liên hệ 0988.728.687.

Chuyến 8: 16h15. Liên hệ 0983.840.377.

Chuyến 9: 17h15. Liên hệ 0912.060.978.

Chuyến 10: 17h45. Liên hệ 0919.593.313.

Mọi chi tiết đón trả khách tại các điểm: Đà, Thọ Cường - Quán Chua - Sim, Hợp Lý - Nông Trường, Thái Hòa.

- Liên hệ: (037) 386.7139 - 356.6027.

2. Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Bình Minh

- 139 Thị trấn Triệu Sơn - Huyện Triệu Sơn

- Điện thoại: 3868 522

3. Công ty TNHH Tam Hợp

- Xóm 10 Tân Ninh - Huyện Triệu Sơn

- Điện thoại: 8814 686

4. Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Mai Long

- Thị tứ Dân Lực - huyện Triệu Sơn

- Điện thoại: 8815 245

5. HTX Vận tải Quang Trung

- 304 Thị trấn Triệu Sơn - Huyện Triệu Sơn

- Điện thoại: 3566 456

6. Nhà xe Hải Đình

- Xóm 3 Thọ Vực - huyện Triệu Sơn

- Điện thoại: 3561 204

7. Vận tải Taxi Mai Linh: 037 375 75 75

8. Vận tải hàng không

- Đường bay: Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh; Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột

- Địa điểm bay: Thị trấn Sao vàng, huyện Thọ Xuân

- Điểm điểm đón, trả khách: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa

- Điện thoại cảng hàng không: 037 3830 009

9. Vận tải xe bus:

- Tuyến 04: Thành phố Thanh Hóa - Thị trấn Triệu Sơn - Thường Xuân. Điện thoại: 037 3914 988

- Tuyến 17: Trường Đại học Công nghiệp, Thị trấn Môi - Hợp Thành, Triệu Sơn. Điện thoại: 037 3850 815

 1. Nhà xe Hào Hương

- Thị trấn Triệu Sơn - Huyện Triệu Sơn

- Tuyến: Thanh Hóa - Hà Nội; Triệu Sơn - Vinh; Triệu Sơn - Hải Phòng; Chi tiết:

+ Triệu Sơn - Vinh

Quán Chua đi 5h45. Bến xe Triệu Sơn đi 6h30.

Bến xe chợ Vinh về: 13h.

Liên hệ: 0983.566.027.

+ Triệu Sơn - Hải Phòng

Dốc Thọ Cường đi 6h10. Bến xe Triệu Sơn đi 7h.

Bến xe Cầu Rào về: 14h30.

Liên hệ: 0983.770.384.

+ Triệu Sơn - Mỹ Đình - Hà Nội

Chuyến 1: BX Triệu Sơn đi 5h. Mỹ Đình về 10h15. Liên hệ 0989.562.782.

Chuyến 2: BX Triệu Sơn đi 9h15. Mỹ Đình về 15h00. Điện thoại 0989.562.792.

+ Triệu Sơn - Giáp Bát - Hà Nội

Đi từ Triệu Sơn

Chuyến 1: Bến xe Triệu Sơn đi 3h30. Liên hệ 0912.060.978.

Chuyến 2: Bx Triệu Sơn đi 4h15. Liên hệ 0904.067.139.

Chuyến 3: Thọ Cường 5h10 đi thẳng (QL47). Liên hệ 0934.414.247.

Chuyến 4: Bx Triệu Sơn đi 6h. Liên hệ 0904.029.902.

Chuyến 5: Bx Triệu Sơn đi 6h50. Liên hệ 0912.208.870.

Chuyến 6: Bx Triệu Sơn đi 9h. Liên hệ 0988.728.687.

Chuyến 7: Bx Triệu Sơn đi 11h30. Liên hệ 0983.840.377.

Chuyến 8: Bx Triệu Sơn đi 12h20. Liên hệ 0912.060.978.

Chuyến 9: Bx Triệu Sơn đi 12h50. Liên hệ 0919.593.313.

Chuyến 10: Bx Triệu Sơn đi 14h10. Liên hệ 0988.728.669.

Đi từ bến xe Giáp Bát

Chuyến 1: 6h45. Liên hệ 0988.728.669.

Chuyến 2: 7h50. Liên hệ 0912.060.978.

Chuyến 3: 9h00. Liên hệ 0904.067.139.

Chuyến 4: 10h00. Liên hệ 0934.414.247.

Chuyến 5: 11h15. Liên hệ 0904.029.902.

Chuyến 6: 13h30. Liên hệ 0912.208.870.

Chuyến 7: 14h30. Liên hệ 0988.728.687.

Chuyến 8: 16h15. Liên hệ 0983.840.377.

Chuyến 9: 17h15. Liên hệ 0912.060.978.

Chuyến 10: 17h45. Liên hệ 0919.593.313.

Mọi chi tiết đón trả khách tại các điểm: Đà, Thọ Cường - Quán Chua - Sim, Hợp Lý - Nông Trường, Thái Hòa.

- Liên hệ: (037) 386.7139 - 356.6027.

2. Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Bình Minh

- 139 Thị trấn Triệu Sơn - Huyện Triệu Sơn

- Điện thoại: 3868 522

3. Công ty TNHH Tam Hợp

- Xóm 10 Tân Ninh - Huyện Triệu Sơn

- Điện thoại: 8814 686

4. Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Mai Long

- Thị tứ Dân Lực - huyện Triệu Sơn

- Điện thoại: 8815 245

5. HTX Vận tải Quang Trung

- 304 Thị trấn Triệu Sơn - Huyện Triệu Sơn

- Điện thoại: 3566 456

6. Nhà xe Hải Đình

- Xóm 3 Thọ Vực - huyện Triệu Sơn

- Điện thoại: 3561 204

7. Vận tải Taxi Mai Linh: 037 375 75 75

8. Vận tải hàng không

- Đường bay: Thanh Hóa - Thành phố Hồ Chí Minh; Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột

- Địa điểm bay: Thị trấn Sao vàng, huyện Thọ Xuân

- Điểm điểm đón, trả khách: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa

- Điện thoại cảng hàng không: 037 3830 009

9. Vận tải xe bus:

- Tuyến 04: Thành phố Thanh Hóa - Thị trấn Triệu Sơn - Thường Xuân. Điện thoại: 037 3914 988

- Tuyến 17: Trường Đại học Công nghiệp, Thị trấn Môi - Hợp Thành, Triệu Sơn. Điện thoại: 037 3850 815