Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1775
Hôm qua:
4357
Tuần này:
22201
Tháng này:
83996
Tất cả:
3872282

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
6264/QĐ-UBND20/10/2021Thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của huyện tại xã Khuyến Nông Văn bản hỏa tốc
5805/UBND-YT20/10/2021V/v Triển khai test nhanh kháng nguyên Covid-19 trên địa bàn huyện.
5803/BC-UBND20/10/2021Báo cáo Tiến độ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
5475/UBND-VP2/10/2021V/v báo cáo đề xuất danh mục đầu tư dự án phát triển Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc sử dụng vốn vay ADB
5747/QĐ-UBND1/10/2021Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà hiệu bộ trường THPT Triệu Sơn 2, huyện Triệu Sơn
5746/QĐ-UBND1/10/2021Qđ phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường nối thành phố Thanh Hóa với cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào cảng hàng không Thọ Xuân
5473/TTr-UBND1/10/2021TỜ TRÌNH Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng các cầu yếu, hẹp trên tuyến đường tỉnh 514B, đoạn qua địa phận huyện Triệu Sơn
5472/BC-UBND1/10/2021Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốndự án: Đầu tư xây dựng các cầu yếu, hẹp trên tuyến đường tỉnh 514B, đoạn qua địa phận huyện Triệu Sơn
5471/BC-UBND1/10/2021Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 284-QĐ/TW của Ban Bí thư Quy định về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật.
5469/UBND-NN1/10/2021V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
5468/UBND-NN1/10/2021V/v thanh tra kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2018-2020 trên địa bàn huyện Triệu Sơn.
5467/UBND-CA1/10/2021V/v tổ chức triển khai, thực hiện huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH chuyên sâu cho lực lượng dân phòng năm 2021
5466/UBND-CA1/10/2021V/v tăng cường các giải pháp thực hiện Cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho toàn bộ công dân trong độ tuổi nhưng chưa được cấp trên địa bàn huyện
5465/UBND-QS1/10/2021V/v gọi công dân trong độ tuổi SSNN thực hiện NVQS năm 2022
5464/BC-UBND1/10/2021Báo cáo kết quả triển khai hoạt động hỗ trợ kết nối sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp huyện Triệu Sơn
5462/BC-UBND1/10/2021BÁO CÁO Báo cáo tổng hợp thông tin liên hệ của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Triệu Sơn
5461/KH-UBND1/10/2021Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn huyện Triệu Sơn.
5460/UBND-VP1/10/2021V/v chấn chỉnh việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát TTHC.
5745/QĐ-UBND30/9/2021Về việc phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án Đường từ trung tâm TP Thanh Hoá nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn, đoạn qua huyện Triệu Sơn
5741/QĐ-UBND30/9/2021Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư giai đoạn 2017 - 2020 tại các xã, thị trấn (05 xã, thị trấn): Nông Trường, Thọ Sơn, Thọ Dân, Hợp Thành và Thị trấn Nưa
5740/QĐ-UBND30/9/2021Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
5736/QĐ-UBND30/9/2021Về việc thay thế cán bộ vận hành khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 huyện Triệu Sơn.
5456/UBND-NN30/9/2021V.v báo cáo công tác duy trì các xã, thị trấn đã được công nhận xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.
5455/UBND-TNMT30/9/2021V/v báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và lập Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 huyện Triệu Sơn
5449/KH-UBND30/9/2021KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
5448/UBND-TCKH30/9/2021Công văn thẩm định nguồn vốn thực hiện công trình: Cải tạo Chợ Sim xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn
5447/UBND-TCKH30/9/2021Công văn thẩm định nguồn vốn thực hiện công trình: Cải tạo Chợ Dân Lực xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn
5446/UBND-LĐTBXH30/9/2021V/v tuyển dụng lao động cho Công ty TNHH Ny Hoa Việt
5443/PA-UBND30/9/2021Phương án đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động huyện Triệu Sơn trở về từ vùng dịch sau khi thực hiện xong việc cách ly
5442/UBND-LĐTBXH30/9/2021V/v hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19