Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1539
Hôm qua:
5071
Tuần này:
12064
Tháng này:
97831
Tất cả:
4790856

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
167/TB-UBND14/11/2022Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Vũ Đức Kính tại hội nghị giao ban, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện
288/QĐ-UBND19/10/2022QĐ về việc thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã Đồng Lợi
1226/QĐ-UBND25/6/2022QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030
1768/QĐ-UBND23/5/2022Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 05: Tư vấn Kiểm toán công trình: Xây mới xưởng thực hành thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Triệu Sơn.
2391/UBND-TNMT9/5/2022V/v báo cáo giải trình, cam kết thực hiện các nội dung để triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện Triệu Sơn.
2390/UBND-TNMT9/5/2022V/v báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất 4 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Triệu Sơn
2389/UBND-TCKH9/5/2022Công văn về việc tuyên truyền Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân theo QĐ 167/QĐ-TTg
2386/KH-UBND9/5/2022KẾ HOẠCH Công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2022
2385/BCĐ9/5/2022THÔNG BÁO Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp huyện Triệu Sơn
2384/QC-BCĐ9/5/2022QUY CHẾ Hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp số 01
1770/QĐ-UBND9/5/2022Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp huyện Triệu Sơn
1769/QĐ-UBND9/5/2022Quyết định về việc tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện (TT liên ngành 01, 02)
1767/QĐ-UBND9/5/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu số 04: Tư vấn Kiểm toán công trình:Kiên cố kênh tưới, tiêu trạm bơm B4 – 10, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn
2381/HD-BTC6/5/2022HƯỚNG DẪN Nội dung xây dựng văn kiện diễn tập chiến đấu xã (thị trấn)trong khu vực phòng thủ năm 2022
2380/KH-BTC6/5/2022KẾ HOẠCH Bảo đảm diễn tập chiến đấu xã trong KVPT năm 2022
2355/TTr-UBND5/5/2022Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn
2354/TTr-UBND5/5/2022Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn
2350/GCN-UBND5/5/2022V/v công nhận bếp ăn an toàn thực phẩm - Mầm non Hoa Phượng Đỏ
2349/GCN-UBND5/5/2022V/v công nhận bếp ăn an toàn thực phẩm - Mầm non Hoa Hồng
2348/GCN-UBND5/5/2022V/v công nhận bếp ăn an toàn thực phẩm - Mầm non Hoa Sen
2347/GCN-UBND5/5/2022V/v công nhận bếp ăn an toàn thực phẩm - Mầm non Hoa Sen
2346/GCN - UBND5/5/2022V/v công nhận bếp ăn an toàn thực phẩm - Mầm non BiBi
1746/QĐ-UBND5/5/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Khu Văn hóa – Thể thao huyện Triệu Sơn.
2340/UBND-VHTT4/5/2022V/v thực hiện Kết luận số 1193/KL-VHXH ngày 07/12/2021 kết luận “Về việc giám sát chuyên đề Công tác bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến ngày 30/11/2021” của Ban Văn hóa - Xã hội của
2339/UBND-VHTT4/5/2022V/v tăng cường công tác quản lý, tu bổ, tôn tao di tích trên địa bàn huyện
2336/UBND-VHTT4/5/2022V/v báo cáo nhu cầu đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn, giai đoạn 2022-2025.
2334/UBND-LĐTBXH4/5/2022V/v lựa chọn người có công với cách mạng từng tham gia tại chiến trường tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ làm nhà và tặng quà.
2333/BC-UBND4/5/2022BÁO CÁO Danh sách Tổ công nghệ số cộng đồng của huyện Triệu Sơn
2332/GCN-UBND4/5/2022V/v công nhận bếp ăn an toàn thực phẩm - Mầm non Minh Sơn
2330/KH-UBND4/5/2022Kê hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc Gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022