Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1874
Hôm qua:
3744
Tuần này:
14630
Tháng này:
66665
Tất cả:
7306458

Lãnh đạo UBND huyện Triệu Sơn

Ngày 04/02/2015 09:11:18


z4148646350824_d9aa9e210a8fd2c3942297843d1a8c5d.jpg
 
Đồng chí: Nguyễn Thành Luân

Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn

Email: luannt.trieuson@thanhhoa.gov.vnAnh anh trung.jpg
Đồng chí: Lê Quang Trung

Thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn

Email: trunglq.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0913253567


D.c Dung PCT.jpg


Đồng chí: Bùi Huy Dũng
Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện
Email: dungbh.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0912766177

172344280.JPG

Đồng chí: Lê Phú Quốc
Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện
Email: quoclp.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0936409286Danh sách Trưởng, phó phòng chức năng
 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 

1

Quản Trọng Thể

Chánh VP HĐND-UBND

0904169319

theqt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

2

Lê Xuân Khoa

P.CVP HĐND-UBND

0904571009

khoalx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

3

Lê Đăng Huy

P.CVP HĐND-UBND

0919234686

huyld.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

4

Lã Văn Lâm

TP Nông nghiệp&PTNT

0914255834

lamlv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

5

Nguyễn Văn Cận

 Trưởng phòng GD-ĐT

0904057555

cannv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

6

Nguyễn Trí Quang

P.TP GD-ĐT huyện

0987321711

quangnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

7

Bùi Kiêm Dậu

Trưởng phòng VH-TT

0946320112

daubk.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

9

Nguyễn Tài Tuệ

P.trưởng phòng VH-TT

0868110999

tuent.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

8

Thành Văn Thăng

Chánh Thanh tra

0904604845

thangtv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

9

Bùi Xuân Tráng

P.Chánh Thanh tra

0904067259

trangbx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

18

Nông Bá Dũng

Trưởng phòng TN-MT

0772206176

dungnb.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

10

Nguyễn Thị Xuân

P.Trưởng phòng TN-MT

0936267892

xuannt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

11

Nguyễn Trung Thành

Trưởng phòng Nội vụ

0912384106

Thanhnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

12

Tô Tế Quý

P.Trưởng phòng Nội vụ

086830699

quytt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

13

Lê Thị Hương

P.Trưởng phòng Nội vụ

0945311151

huonglt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

14

Bùi Hoàng Long

Trưởng phòng KT-HT 

0912034033

longbh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

15

Nguyễn Hồng Lĩnh

 P.phòng KT-HT

0914146028

linhnh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

16

Lê Thị Phương

Trưởng phòng Tư pháp

0949110316

phuonglt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

17

Vũ Văn Ba

Trưởng phòng TC-KH

0904557090

bavv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

19

Lê Thị Thủy

Trưởng phòng Y tế

0934698555

thuylt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

20

Trịnh Văn Trí

P.Trưởng phòng Y tế

0903275607

trutv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

21

Phạm Văn Thường

GĐ Ban QLDA - ĐTXD

0912715739

thuongpv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

22

Phạm Thế Khoa

PGĐ Ban QLDA - ĐTXD

0388211806

khoapt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

23

Hàn Việt Anh

GĐ V.phòng ĐKQSD đất

0985885088

anhhv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

24

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng LĐTB-XH

0914536889

hungnv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

25

Lê Văn Hải

P.TP LĐTB-XH

0977175465

hailv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

26

Lê Duy Quân

P.TP LĐTB-XH

0912384417

quanld.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

27

Nguyễn Thị Tâm

Giám đốc TTVH

0943602338

Tamnttt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

28

Trần Xuân Anh

PGĐ TTVH

0946599222

anhtx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

29

Đào Hữu Hải

PGĐ TTVH

0912163195

haidh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

 

 


z4148646350824_d9aa9e210a8fd2c3942297843d1a8c5d.jpg
 
Đồng chí: Nguyễn Thành Luân

Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn

Email: luannt.trieuson@thanhhoa.gov.vnAnh anh trung.jpg
Đồng chí: Lê Quang Trung

Thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn

Email: trunglq.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0913253567


D.c Dung PCT.jpg


Đồng chí: Bùi Huy Dũng
Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện
Email: dungbh.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0912766177

172344280.JPG

Đồng chí: Lê Phú Quốc
Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện
Email: quoclp.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0936409286Danh sách Trưởng, phó phòng chức năng
 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 

1

Quản Trọng Thể

Chánh VP HĐND-UBND

0904169319

theqt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

2

Lê Xuân Khoa

P.CVP HĐND-UBND

0904571009

khoalx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

3

Lê Đăng Huy

P.CVP HĐND-UBND

0919234686

huyld.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

4

Lã Văn Lâm

TP Nông nghiệp&PTNT

0914255834

lamlv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

5

Nguyễn Văn Cận

 Trưởng phòng GD-ĐT

0904057555

cannv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

6

Nguyễn Trí Quang

P.TP GD-ĐT huyện

0987321711

quangnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

7

Bùi Kiêm Dậu

Trưởng phòng VH-TT

0946320112

daubk.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

9

Nguyễn Tài Tuệ

P.trưởng phòng VH-TT

0868110999

tuent.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

8

Thành Văn Thăng

Chánh Thanh tra

0904604845

thangtv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

9

Bùi Xuân Tráng

P.Chánh Thanh tra

0904067259

trangbx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

18

Nông Bá Dũng

Trưởng phòng TN-MT

0772206176

dungnb.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

10

Nguyễn Thị Xuân

P.Trưởng phòng TN-MT

0936267892

xuannt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

11

Nguyễn Trung Thành

Trưởng phòng Nội vụ

0912384106

Thanhnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

12

Tô Tế Quý

P.Trưởng phòng Nội vụ

086830699

quytt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

13

Lê Thị Hương

P.Trưởng phòng Nội vụ

0945311151

huonglt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

14

Bùi Hoàng Long

Trưởng phòng KT-HT 

0912034033

longbh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

15

Nguyễn Hồng Lĩnh

 P.phòng KT-HT

0914146028

linhnh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

16

Lê Thị Phương

Trưởng phòng Tư pháp

0949110316

phuonglt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

17

Vũ Văn Ba

Trưởng phòng TC-KH

0904557090

bavv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

19

Lê Thị Thủy

Trưởng phòng Y tế

0934698555

thuylt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

20

Trịnh Văn Trí

P.Trưởng phòng Y tế

0903275607

trutv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

21

Phạm Văn Thường

GĐ Ban QLDA - ĐTXD

0912715739

thuongpv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

22

Phạm Thế Khoa

PGĐ Ban QLDA - ĐTXD

0388211806

khoapt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

23

Hàn Việt Anh

GĐ V.phòng ĐKQSD đất

0985885088

anhhv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

24

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng LĐTB-XH

0914536889

hungnv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

25

Lê Văn Hải

P.TP LĐTB-XH

0977175465

hailv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

26

Lê Duy Quân

P.TP LĐTB-XH

0912384417

quanld.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

27

Nguyễn Thị Tâm

Giám đốc TTVH

0943602338

Tamnttt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

28

Trần Xuân Anh

PGĐ TTVH

0946599222

anhtx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

 

29

Đào Hữu Hải

PGĐ TTVH

0912163195

haidh.trieuson@thanhhoa.gov.vn