Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3002
Hôm qua:
4268
Tuần này:
7270
Tháng này:
54419
Tất cả:
3186815
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn: Dân Lý, Thọ Phú, Triệu Thành, Vân Sơn, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn    Đăng 11 ngày trước · 397 lượt xem
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn năm 2021    Đăng 1 tháng trước · 1232 lượt xem
Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2026    Đăng 1 tháng trước · 310 lượt xem
UBND huyện Triệu Sơn thông báo thời gian, địa điểm ký hợp đồng làm việc đối với người trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2020    Đăng 2 tháng trước · 950 lượt xem
UBND huyện Triệu Sơn thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2020    Đăng 2 tháng trước · 1586 lượt xem
Thông báo về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2020    Đăng 2 tháng trước · 1352 lượt xem
Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020    Đăng 2 tháng trước · 227 lượt xem
Thông báo lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Quy hoạch sử dụng đấ t thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa    Đăng 2 tháng trước · 438 lượt xem
Công bố quyết định công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước huyện Triệu Sơn năm 2021    Đăng 2 tháng trước · 266 lượt xem
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Xuân Thọ, Dân Lực, Minh Sơn, Hợp Thành; thị trấn Triệu Sơn; thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn    Đăng 3 tháng trước · 948 lượt xem
UBND huyện Triệu Sơn ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ    Đăng 3 tháng trước · 934 lượt xem
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Phú, Thọ Bình, Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn    Đăng 3 tháng trước · 600 lượt xem
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Bình Sơn, Dân Lý, Đồng Lợi, Minh Sơn, huyện Triệu Sơn    Đăng 4 tháng trước · 872 lượt xem
Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2020    Đăng 5 tháng trước · 3452 lượt xem
Thông báo về việc tuyển dụng bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn    Đăng 5 tháng trước · 1390 lượt xem
Thông báo về việc nộp hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn    Đăng 5 tháng trước · 1927 lượt xem
Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2020    Đăng 5 tháng trước · 6504 lượt xem
Thông báo quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Triệu Sơn    Đăng 5 tháng trước · 3299 lượt xem
Thông báo danh sách phòng phỏng vấn; thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và phỏng vấn xét tuyển viên chức viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2020    Đăng 5 tháng trước · 2325 lượt xem
Quyết định ban hành nội quy phỏng vấn xét viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2020    Đăng 5 tháng trước · 1380 lượt xem
Công điện khẩn số 12/CĐ-UBND về việc ứng phó với cơn bão số 7 (Nangka).    Đăng 6 tháng trước · 536 lượt xem
Thanh Hóa thành lập Cụm công nghiệp liên xã Dân Lý, Dân Lực, Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.    Đăng 6 tháng trước · 1160 lượt xem
Quyết định công nhận các xã đạt chuyển tiếp cận pháp luật năm 2020    Đăng 6 tháng trước · 375 lượt xem
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo duc và Đào tạo huyên Triệu Sơn 2020    Đăng 6 tháng trước · 2765 lượt xem
Thông báo tạm hoãn triệu tập thí sinh tham dự vòng 2, kỳ thi xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2020    Đăng 6 tháng trước · 1110 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5      6      7      8