Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2465
Hôm qua:
3744
Tuần này:
15221
Tháng này:
67256
Tất cả:
7307049

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 16/03/2015 16:05:51

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với nội dung chủ yếu sau:

 

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với nội dung chủ yếu sau:

I. VỀ LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM, CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ

UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ngành khẩn trương xây dựng nội dung cụ thể 3 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển công nghiệp; Chương trình bảo vệ môi trường; Kế hoạch hành động thực hiện 2 khâu đột phá, gồm: Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong Quý IV năm 2020.

Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong Quý IV năm 2020.

Sau khi thông qua các chương trình, kế hoạch, UBND huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy cụ thể hóa cho từng ngành, địa phương, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

II. VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, gắn với nâng cao sức cạnh tranh, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng

- Trong nông nghiệp, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Tỉnh ủy về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm nâng cao giá trị, thu nhập trên một đơn vị diện tích. Tập trung xây dựng và thực hiện có hiệu quả các Đề án: Phát triển nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025; Chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao giai đoạn 2021 - 2025; chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với cải tạo vườn tạp giai đoạn 2021 - 2025; cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong quý IV năm 2020. Khuyến khích, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, con nuôi đặc sản theo quy mô trang trại, gia trại tập trung, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Trong công nghiệp, tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp; nghiên cứu, bổ sung quy hoạch 1 - 2 cụm công nghiệp dọc tuyến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn phục vụ phát triển công nghiệp trong những năm tới.

- Trong phát triển doanh nghiệp, xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích thành lập doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích phát triển các hợp tác xã trong các lĩnh vực: vệ sinh môi trường, nông nghiệp và cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Trung ương, của tỉnh và của huyện.

- Trong dịch vụ, xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi... tại các thị trấn, thị tứ, các điểm đô thị, trung tâm cụm xã; đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Thu hút nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm để đầu tư Khu di tích núi Nưa - đền Nưa - Am Tiên, phục vụ phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

- Trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ chế hỗ trợ các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn đầu tư cơ sở hạ tầng, đạt chuẩn NTM trước năm 2022. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí của huyện nông thôn mới, phấn đấu xây dựng Triệu Sơn trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022; đến năm 2025, có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 32,2% số xã), 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chiếm 6% số xã), 10 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chiếm 4,4% số thôn).

- Phát triển đô thị, hoàn thành đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Sao Mai tại xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, các khu đô thị tại thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, tại các điểm đô thị Thiều, Dân Lực, Đà, Sim; khẩn trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 các khu chức năng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nưa, mở rộng thị trấn Triệu Sơn và các đô thị đã được duyệt; thành lập thị trấn Gốm (quy mô 3 xã Đồng Tiến, Đồng Thắng và Đồng Lợi) trước năm 2025; lập đề án công nhận đô thị Đà đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

UBND huyện xây dựng danh mục dự án đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện và có kế hoạch cụ thể để huy động nguồn vốn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, tạo hấp dẫn về môi trường đầu tư kinh doanh

- Hoàn thành lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2045, đấu mối với các ngành cấp tỉnh để được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm căn cứ kêu gọi, xúc tiến đầu tư, tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư của tỉnh và của nhà đầu tư cho thực hiện các quy hoạch trên địa bàn huyện, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Thực hiện công khai các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư; thực hiện minh bạch trong công tác đấu giá, đấu thầu dự án, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình có sức lan tỏa, như: Đường nối TL 514 với QL 47C; đường động lực nối QL 47C với đường Thọ Xuân - Nghi Sơn; cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện; dự án đầu tư Bệnh viện quốc tế Sao Mai 500 giường; trung tâm văn hóa, nhà thi đấu đa năng, sân vận động của huyện... Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy nước sạch trên địa bàn; tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy và học cho các trường, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, thị trấn...

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

- Tập trung thực hiện công tác bồi thường GPMB phục vụ các dự án, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch theo đúng cam kết với nhà đầu tư. UBND huyện phối hợp với các ban của Huyện ủy, chỉ đạo các phòng, ngành chức năng xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong quý I năm 2021.

- UBND chỉ đạo các phòng, các xã, thị trấn xây dựng, thực hiến tốt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hằng năm; tập trung lập một số mặt bằng quy hoạch khu dân cư quy mô lớn để đầu tư hạ tầng đồng bộ, nâng cao giá trị của đất, khai thác tốt nguồn thu từ đấu giá đất, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khoản thu ngân sách và chống thất thu ngân sách; phấn đấu thu thường xuyên hằng năm vượt từ 20% trở lên dự toán tỉnh giao.

3. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

- Lập Quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, chấp thuận chủ trương đầu tư, kiên quyết đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi các dự án không đưa đất vào sử dụng, các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích... Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; kiên quyết đề nghị UBND tỉnh cho đóng cửa các mỏ vi phạm quy định pháp luật.

- Thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất; xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt; hoàn thành đầu tư, đưa vào hoạt động công trình xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Vân Sơn.

4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

- Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động về nâng cao năng lực ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan từ huyện đến xã.

- Tập trung nguồn lực xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, đến năm 2022, có 100% số xã đạt chuẩn văn hóa NTM. Các cơ quan, đơn vị và các địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội hương ước, quy ước các làng, đơn vị văn hóa.

- Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, phấn đấu giữ vững trong tốp 7 huyện có thành tích cao của tỉnh; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng nâng cao phẩm chất và năng lực cho học sinh; duy trì vững chắc và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. Tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2025 có trên 95% số trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục sắp xếp các trường quy mô nhỏ theo quy định. 

- Nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện, hoàn thành đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện; thực hiện tốt xã hội hóa y tế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế.

- Duy trì và nâng cao chất lượng xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; ưu tiên các mô hình sản xuất tập trung, quy mô lớn theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng hóa chất độc hại. Quy định rõ trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80% trở lên.

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả trong giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 2% trở lên.

5. Củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về quốc phòng - an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về tư tưởng, chính trị, có sức mạnh tổng hợp và sẵn sàng chiến đấu cao.

- Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và diễn tập sát với từng tình huống, nhiệm vụ, không để xảy ra bị động, bất ngờ; xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, tăng cường công tác nắm tình hình, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm.

- Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động băng ổ nhóm tham gia vào các hoạt động kinh tế, tín dụng đen, tội phạm ma túy. Chủ động nắm chắc tình hình các khu dân cư, các nhà máy có đông công nhân, phòng ngừa và không để xảy ra đình công. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động tôn giáo trái phép, các tà đạo... Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, nhất là ở các địa bàn phức tạp. Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

III. VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết gắn với xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện nghị quyết đảm bảo yêu cầu.

- Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tuyên truyền, định hướng dư luận; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Tăng cường lãnh đạo, quản lý hoạt động văn hoá, văn ngh. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu; thông tin và định hướng kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh thi đua thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu: Xây dựng con người kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, làng, khu phố kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu, xã kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong những năm tới

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết số 18, 19, 26 của Hội nghị Trung ương lần thứ VI, VII (khóa XII) gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đổi mới việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ. Cụ thể hóa các văn bản của tỉnh, của Trung ương về công tác cán bộ sát với tình hình thực tiễn. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở; thực hiện chặt chẽ các quy trình, quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ. Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ đảm bảo bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức và cơ quan tham mưu về cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với công tác cán bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, gắn với công tác đào tạo nguồn cán bộ trẻ.

3. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp

- Xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát của Trung ương, của tỉnh.

- Đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo hướng đồng bộ, nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Coi trọng việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa, giáo dục ngay từ cơ sở.

- Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các cấp, thanh tra của Nhà nước và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc vi phạm quy định của Đảng và pháp luật.

4. Tăng cường công tác dân vận của cấp ủy và các thành viên trong hệ thống chính trị nhằm phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp cho đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận; nhân rộng các mô hình “dân vận khéo”; phát huy dân chủ rộng rãi trong nhân dân, tập hợp đoàn kết nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận giai đoạn 2020 - 2025.

- Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng. Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân tộc, tôn giáo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trong thực hiện công tác dân vận, như: Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong tình hình mới.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Nâng cao năng lực điều tra, khám phá án của lực lượng công an; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát và xét xử của Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân.

- Triển khai các nhóm giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng. Thực hiện nghiêm việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

6. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và các cấp ủy đảng

- Các cấp ủy đảng tập trung xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc trong sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt đảng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, nâng cao tính chuyên nghiệp đối với các cơ quan tham mưu của cấp ủy.

- Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở

- Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tại các kỳ họp; tiếp xúc cử tri trước, sau mỗi kỳ họp; giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết; tổ chức tốt việc tiếp công dân theo quy định.

- Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp trong tổ chức và hoạt động giữa UBND với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

8. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố sự đồng thuận trong nhân dân; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở và khu dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân.

- Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tinh gọn, chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Quy hoạch, đào tạo, luân chuyển đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, phát huy vai trò nòng cốt của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng dân cư đóng góp vào công tác Mặt trận. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình hành động, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết và căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng chương trình hành động của địa phương, đơn vị mình một cách tích cực, chủ động, cụ thể, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp phát động rộng rãi phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

3. Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban của Huyện ủy, các cơ quan liên quan, căn cứ Chương trình hành động này, chuẩn bị chương trình, đề án, báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xem xét, quyết định; xây dựng kế hoạch thực hiện và định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy tiến độ thực hiện./.


PHỤ LỤC

Các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu

Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

TT

 

Nội dung Chương trình, đề án

 

Cơ quan chủ trì chuẩn bị

Thời gian trình

A

NỘI DUNG TRÌNH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

 

 

I

Về xây dựng 4 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá

 

 

1

Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

UBND huyện

Quý IV - 2020

2

Chương trình phát triển công nghiệp

UBND huyện

Quý IV - 2020

3

Chương trình bảo vệ môi trường

UBND huyện

Quý IV - 2020

4

Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở

Ban Tổ chức Huyện ủy

Quý IV - 2020

5

Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

UBND huyện

Quý IV - 2020

6

Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

UBND huyện

Quý IV - 2020

II

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

 

 

7

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026

UBND huyện

Quý IV - 2020

8

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026

UBND huyện

Quý IV -2020

9

Đề án phát triển nông nghiệp huyện Triệu Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND huyện

Quý III - 2020

10

Đề án công nhận đô thị Gốm đạt tiêu chí đô thị loại V (gồm 3 xã: Đồng Tiến, Đồng Thắng và Đồng Lợi)

UBND huyện

Quý III - 2020

11

Đề án phát triển du lịch huyện Triệu Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND huyện

Quý II - 2021

12

Đề án thành lập Trường THCS chất lượng cao huyện Triệu Sơn

UBND huyện

Quý II - 2021

13

Dự toán thu NSNN và Phương án phân bổ NSNN, chi ngân sách huyện năm 2021, ổn định thời kỳ ngân sách 2021 - 2025

UBND huyện

Quý IV - 2020

14

Đề án thành lập thị trấn Gốm (Đồng Tiến, Đồng Thắng và Đồng Lợi)

UBND huyện

Quý III - 2024

15

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý I - 2021

16

Phương án quản lý tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý III - 2021

17

Kế hoạch cấp giấy chứng nhận QSD đất giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý II - 2021

18

Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2030; kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch

UBND huyện

Quý I - 2021

III

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

 

 

19

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Ban Tổ chức Huyện ủy

Quý III - 2020

20

Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Văn phòng Huyện ủy

Quý III - 2020

21

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBKT Huyện ủy

Quý III - 2020

22

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Văn phòng Huyện ủy

Quý III - 2020

23

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030

Ban Tổ chức Huyện ủy

Quý II - 2021

B

NỘI DUNG TRÌNH THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

 

I

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

 

 

24

Kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2022; huyện đạt chuẩn NTM năm 2022; thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021 - 2025; xã đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu, giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý IV - 2020

25

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đạt chuẩn NTM năm 2021, 2022

UBND huyện

Quý III - 2020

26

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý I - 2021

27

Phương án chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn

UBND huyện

Quý IV - 2020

28

Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cải tạo vườn tạp giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý II - 2021

29

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND huyện

Quý IV - 2021

30

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND huyện

Quý IV - 2023

31

Phương án quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên

UBND huyện

Quý IV - 2020

32

Kế hoạch xây dựng đề án đặt tên đường, phố, các công trình công cộng thuộc thị trấn Triệu Sơn và thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn

UBND huyện

Quý IV - 2020

33

Phương án số hóa truyền thanh theo công nghệ truyền dẫn IP trên địa bàn huyện Triệu Sơn

UBND huyện

Quý III - 2023

34

Kế hoạch giao chỉ tiêu giảm số hộ nghèo, giai đoạn 2021 – 2025

UBND huyện

Quý I - 2021

35

Kế hoạch giao chỉ tiêu giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý I - 2021

36

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ xây dựng trường chuẩn quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý I - 2021

37

Chế độ khen thưởng cho giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý I - 2021

II

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

 

 

38

Định hướng công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Tổ chức Huyện ủy

Quý I - 2021

39

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Quý III - 2020

40

Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn của các tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2020 – 2025

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Quý IV - 2020

41

Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Quý II - 2021

42

Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy nhanh tiến độ sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử ngành, cơ quan trên địa bàn huyện đến năm 2025

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Quý IV - 2020

43

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030

Ban Tổ chức Huyện ủy

Quý I - 2021

44

Đề án nâng cao chất lượng hoạt động công tác Dân vận giai đoạn 2020 - 2025

Ban Dân vận Huyện ủy

Quý II - 2021

45

Đề án chống các quan điểm sai trái trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Quý III - 2021

46

Quy định về giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Ban Dân vận Huyện  ủy

Quý I - 2022

47

Cơ chế đối với cán bộ được điều động, luân chuyển theo quy hoạch

Ban Tổ chức Huyện  ủy

Quý I - 2021

48

Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Văn phòng  Huyện ủy

Quý I - 2021

 

 

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với nội dung chủ yếu sau:

I. VỀ LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM, CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ

UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ngành khẩn trương xây dựng nội dung cụ thể 3 chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển công nghiệp; Chương trình bảo vệ môi trường; Kế hoạch hành động thực hiện 2 khâu đột phá, gồm: Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong Quý IV năm 2020.

Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong Quý IV năm 2020.

Sau khi thông qua các chương trình, kế hoạch, UBND huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy cụ thể hóa cho từng ngành, địa phương, đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

II. VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, gắn với nâng cao sức cạnh tranh, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng

- Trong nông nghiệp, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Tỉnh ủy về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm nâng cao giá trị, thu nhập trên một đơn vị diện tích. Tập trung xây dựng và thực hiện có hiệu quả các Đề án: Phát triển nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025; Chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao giai đoạn 2021 - 2025; chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với cải tạo vườn tạp giai đoạn 2021 - 2025; cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong quý IV năm 2020. Khuyến khích, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, con nuôi đặc sản theo quy mô trang trại, gia trại tập trung, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

- Trong công nghiệp, tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp; nghiên cứu, bổ sung quy hoạch 1 - 2 cụm công nghiệp dọc tuyến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn phục vụ phát triển công nghiệp trong những năm tới.

- Trong phát triển doanh nghiệp, xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích thành lập doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích phát triển các hợp tác xã trong các lĩnh vực: vệ sinh môi trường, nông nghiệp và cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Trung ương, của tỉnh và của huyện.

- Trong dịch vụ, xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi... tại các thị trấn, thị tứ, các điểm đô thị, trung tâm cụm xã; đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Thu hút nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm để đầu tư Khu di tích núi Nưa - đền Nưa - Am Tiên, phục vụ phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

- Trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ chế hỗ trợ các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn đầu tư cơ sở hạ tầng, đạt chuẩn NTM trước năm 2022. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí của huyện nông thôn mới, phấn đấu xây dựng Triệu Sơn trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022; đến năm 2025, có 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 32,2% số xã), 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chiếm 6% số xã), 10 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chiếm 4,4% số thôn).

- Phát triển đô thị, hoàn thành đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Sao Mai tại xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, các khu đô thị tại thị trấn Triệu Sơn, thị trấn Nưa, tại các điểm đô thị Thiều, Dân Lực, Đà, Sim; khẩn trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 các khu chức năng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nưa, mở rộng thị trấn Triệu Sơn và các đô thị đã được duyệt; thành lập thị trấn Gốm (quy mô 3 xã Đồng Tiến, Đồng Thắng và Đồng Lợi) trước năm 2025; lập đề án công nhận đô thị Đà đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

UBND huyện xây dựng danh mục dự án đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện và có kế hoạch cụ thể để huy động nguồn vốn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, tạo hấp dẫn về môi trường đầu tư kinh doanh

- Hoàn thành lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn đến năm 2045, đấu mối với các ngành cấp tỉnh để được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, làm căn cứ kêu gọi, xúc tiến đầu tư, tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư của tỉnh và của nhà đầu tư cho thực hiện các quy hoạch trên địa bàn huyện, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Thực hiện công khai các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư; thực hiện minh bạch trong công tác đấu giá, đấu thầu dự án, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình có sức lan tỏa, như: Đường nối TL 514 với QL 47C; đường động lực nối QL 47C với đường Thọ Xuân - Nghi Sơn; cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện; dự án đầu tư Bệnh viện quốc tế Sao Mai 500 giường; trung tâm văn hóa, nhà thi đấu đa năng, sân vận động của huyện... Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy nước sạch trên địa bàn; tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy và học cho các trường, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, thị trấn...

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

- Tập trung thực hiện công tác bồi thường GPMB phục vụ các dự án, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch theo đúng cam kết với nhà đầu tư. UBND huyện phối hợp với các ban của Huyện ủy, chỉ đạo các phòng, ngành chức năng xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng, trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong quý I năm 2021.

- UBND chỉ đạo các phòng, các xã, thị trấn xây dựng, thực hiến tốt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất hằng năm; tập trung lập một số mặt bằng quy hoạch khu dân cư quy mô lớn để đầu tư hạ tầng đồng bộ, nâng cao giá trị của đất, khai thác tốt nguồn thu từ đấu giá đất, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khoản thu ngân sách và chống thất thu ngân sách; phấn đấu thu thường xuyên hằng năm vượt từ 20% trở lên dự toán tỉnh giao.

3. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, chủ động phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

- Lập Quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, chấp thuận chủ trương đầu tư, kiên quyết đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi các dự án không đưa đất vào sử dụng, các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích... Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; kiên quyết đề nghị UBND tỉnh cho đóng cửa các mỏ vi phạm quy định pháp luật.

- Thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất; xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt; hoàn thành đầu tư, đưa vào hoạt động công trình xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Vân Sơn.

4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

- Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động về nâng cao năng lực ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan từ huyện đến xã.

- Tập trung nguồn lực xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, đến năm 2022, có 100% số xã đạt chuẩn văn hóa NTM. Các cơ quan, đơn vị và các địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội hương ước, quy ước các làng, đơn vị văn hóa.

- Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, phấn đấu giữ vững trong tốp 7 huyện có thành tích cao của tỉnh; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới theo hướng nâng cao phẩm chất và năng lực cho học sinh; duy trì vững chắc và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. Tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2025 có trên 95% số trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục sắp xếp các trường quy mô nhỏ theo quy định. 

- Nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện, hoàn thành đầu tư nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện; thực hiện tốt xã hội hóa y tế, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế.

- Duy trì và nâng cao chất lượng xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; ban hành cơ chế hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; ưu tiên các mô hình sản xuất tập trung, quy mô lớn theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng hóa chất độc hại. Quy định rõ trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80% trở lên.

Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả trong giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 2% trở lên.

5. Củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về quốc phòng - an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về tư tưởng, chính trị, có sức mạnh tổng hợp và sẵn sàng chiến đấu cao.

- Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và diễn tập sát với từng tình huống, nhiệm vụ, không để xảy ra bị động, bất ngờ; xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, tăng cường công tác nắm tình hình, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm.

- Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động băng ổ nhóm tham gia vào các hoạt động kinh tế, tín dụng đen, tội phạm ma túy. Chủ động nắm chắc tình hình các khu dân cư, các nhà máy có đông công nhân, phòng ngừa và không để xảy ra đình công. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động tôn giáo trái phép, các tà đạo... Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, nhất là ở các địa bàn phức tạp. Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

III. VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết gắn với xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện nghị quyết đảm bảo yêu cầu.

- Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tuyên truyền, định hướng dư luận; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

- Tăng cường lãnh đạo, quản lý hoạt động văn hoá, văn ngh. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu; thông tin và định hướng kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh thi đua thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu: Xây dựng con người kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, làng, khu phố kiểu mẫu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu, xã kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong những năm tới

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết số 18, 19, 26 của Hội nghị Trung ương lần thứ VI, VII (khóa XII) gắn với Nghị quyết số 39-NQ/TW về tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đổi mới việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ. Cụ thể hóa các văn bản của tỉnh, của Trung ương về công tác cán bộ sát với tình hình thực tiễn. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở; thực hiện chặt chẽ các quy trình, quy định về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ. Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ đảm bảo bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải người địa phương.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức và cơ quan tham mưu về cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với công tác cán bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, gắn với công tác đào tạo nguồn cán bộ trẻ.

3. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp

- Xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện nghiêm quy định của Điều lệ Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát của Trung ương, của tỉnh.

- Đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo hướng đồng bộ, nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Coi trọng việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa, giáo dục ngay từ cơ sở.

- Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các cấp, thanh tra của Nhà nước và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Xử lý nghiêm, kịp thời các vụ việc vi phạm quy định của Đảng và pháp luật.

4. Tăng cường công tác dân vận của cấp ủy và các thành viên trong hệ thống chính trị nhằm phát huy dân chủ, tạo đồng thuận xã hội

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp cho đội ngũ cán bộ dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận; nhân rộng các mô hình “dân vận khéo”; phát huy dân chủ rộng rãi trong nhân dân, tập hợp đoàn kết nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận giai đoạn 2020 - 2025.

- Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng. Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân tộc, tôn giáo.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trong thực hiện công tác dân vận, như: Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ban hành quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong tình hình mới.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác nội chính, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Nâng cao năng lực điều tra, khám phá án của lực lượng công an; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát và xét xử của Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân.

- Triển khai các nhóm giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng. Thực hiện nghiêm việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập.

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp; kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

6. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy và các cấp ủy đảng

- Các cấp ủy đảng tập trung xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc trong sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt đảng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở, nâng cao tính chuyên nghiệp đối với các cơ quan tham mưu của cấp ủy.

- Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở

- Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tại các kỳ họp; tiếp xúc cử tri trước, sau mỗi kỳ họp; giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết; tổ chức tốt việc tiếp công dân theo quy định.

- Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND các cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp trong tổ chức và hoạt động giữa UBND với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

8. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố sự đồng thuận trong nhân dân; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở và khu dân cư làm địa bàn hoạt động chủ yếu; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân.

- Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tinh gọn, chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Quy hoạch, đào tạo, luân chuyển đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, phát huy vai trò nòng cốt của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín ở cộng đồng dân cư đóng góp vào công tác Mặt trận. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình hành động, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết và căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng chương trình hành động của địa phương, đơn vị mình một cách tích cực, chủ động, cụ thể, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp với chính quyền các cấp phát động rộng rãi phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

3. Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban của Huyện ủy, các cơ quan liên quan, căn cứ Chương trình hành động này, chuẩn bị chương trình, đề án, báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xem xét, quyết định; xây dựng kế hoạch thực hiện và định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy tiến độ thực hiện./.


PHỤ LỤC

Các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu

Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

TT

 

Nội dung Chương trình, đề án

 

Cơ quan chủ trì chuẩn bị

Thời gian trình

A

NỘI DUNG TRÌNH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

 

 

I

Về xây dựng 4 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá

 

 

1

Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

UBND huyện

Quý IV - 2020

2

Chương trình phát triển công nghiệp

UBND huyện

Quý IV - 2020

3

Chương trình bảo vệ môi trường

UBND huyện

Quý IV - 2020

4

Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở

Ban Tổ chức Huyện ủy

Quý IV - 2020

5

Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

UBND huyện

Quý IV - 2020

6

Kế hoạch thực hiện khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

UBND huyện

Quý IV - 2020

II

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

 

 

7

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026

UBND huyện

Quý IV - 2020

8

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026

UBND huyện

Quý IV -2020

9

Đề án phát triển nông nghiệp huyện Triệu Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND huyện

Quý III - 2020

10

Đề án công nhận đô thị Gốm đạt tiêu chí đô thị loại V (gồm 3 xã: Đồng Tiến, Đồng Thắng và Đồng Lợi)

UBND huyện

Quý III - 2020

11

Đề án phát triển du lịch huyện Triệu Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND huyện

Quý II - 2021

12

Đề án thành lập Trường THCS chất lượng cao huyện Triệu Sơn

UBND huyện

Quý II - 2021

13

Dự toán thu NSNN và Phương án phân bổ NSNN, chi ngân sách huyện năm 2021, ổn định thời kỳ ngân sách 2021 - 2025

UBND huyện

Quý IV - 2020

14

Đề án thành lập thị trấn Gốm (Đồng Tiến, Đồng Thắng và Đồng Lợi)

UBND huyện

Quý III - 2024

15

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý I - 2021

16

Phương án quản lý tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý III - 2021

17

Kế hoạch cấp giấy chứng nhận QSD đất giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý II - 2021

18

Lập quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn giai đoạn 2021 - 2030; kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch

UBND huyện

Quý I - 2021

III

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

 

 

19

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Ban Tổ chức Huyện ủy

Quý III - 2020

20

Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Văn phòng Huyện ủy

Quý III - 2020

21

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBKT Huyện ủy

Quý III - 2020

22

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Văn phòng Huyện ủy

Quý III - 2020

23

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030

Ban Tổ chức Huyện ủy

Quý II - 2021

B

NỘI DUNG TRÌNH THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

 

I

Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh

 

 

24

Kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2022; huyện đạt chuẩn NTM năm 2022; thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021 - 2025; xã đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu, giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý IV - 2020

25

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đạt chuẩn NTM năm 2021, 2022

UBND huyện

Quý III - 2020

26

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý I - 2021

27

Phương án chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn

UBND huyện

Quý IV - 2020

28

Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cải tạo vườn tạp giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý II - 2021

29

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND huyện

Quý IV - 2021

30

Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND huyện

Quý IV - 2023

31

Phương án quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên

UBND huyện

Quý IV - 2020

32

Kế hoạch xây dựng đề án đặt tên đường, phố, các công trình công cộng thuộc thị trấn Triệu Sơn và thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn

UBND huyện

Quý IV - 2020

33

Phương án số hóa truyền thanh theo công nghệ truyền dẫn IP trên địa bàn huyện Triệu Sơn

UBND huyện

Quý III - 2023

34

Kế hoạch giao chỉ tiêu giảm số hộ nghèo, giai đoạn 2021 – 2025

UBND huyện

Quý I - 2021

35

Kế hoạch giao chỉ tiêu giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý I - 2021

36

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ xây dựng trường chuẩn quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý I - 2021

37

Chế độ khen thưởng cho giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025

UBND huyện

Quý I - 2021

II

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

 

 

38

Định hướng công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Tổ chức Huyện ủy

Quý I - 2021

39

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Quý III - 2020

40

Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn của các tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2020 – 2025

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Quý IV - 2020

41

Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Quý II - 2021

42

Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy nhanh tiến độ sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử ngành, cơ quan trên địa bàn huyện đến năm 2025

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Quý IV - 2020

43

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030

Ban Tổ chức Huyện ủy

Quý I - 2021

44

Đề án nâng cao chất lượng hoạt động công tác Dân vận giai đoạn 2020 - 2025

Ban Dân vận Huyện ủy

Quý II - 2021

45

Đề án chống các quan điểm sai trái trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Quý III - 2021

46

Quy định về giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Ban Dân vận Huyện  ủy

Quý I - 2022

47

Cơ chế đối với cán bộ được điều động, luân chuyển theo quy hoạch

Ban Tổ chức Huyện  ủy

Quý I - 2021

48

Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Văn phòng  Huyện ủy

Quý I - 2021