Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2562
Hôm qua:
3744
Tuần này:
15318
Tháng này:
67353
Tất cả:
7307146

CÂU HỎI THAM KHẢO Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

Ngày 07/04/2020 07:47:43

   TỈNH ỦY THANH HÓA

  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TÌM HIỂU 90 NĂM TRUYỀN THỐNG

 VẺ VANG CỦA ĐẢNG BỘ

TỈNH THANH HÓA

*

 

                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   

    Thanh Hóa, ngày 31 tháng 3 năm 2020

CÂU HỎI THAM KHẢO

                                                             Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến

                                                 “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

-----

 

Câu 1:  Thanh Hóa được xác định là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương vào năm nào?

A. Năm 1019

B. Năm 1029

C. Năm 1081

D. Năm 1082

 

Câu 2: Năm 1843, tên gọi tỉnh Thanh Hóa được đặt dưới triều vua nào của nhà Nguyễn?

A. Gia Long

B. Minh Mệnh

C. Thiệu Trị      

D. Tự Đức

 

Câu 3: Trong phong trào Cần Vương chống Pháp, những lãnh tụ nào dưới đây là người Thanh Hóa?

A. Trần Xuân Soạn, Phạm Bành, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước

B. Trần Xuân Soạn, Cao Thắng, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước

C. Trần Xuân Soạn, Phạm Bành, Cao Thắng, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước

D. Trần Xuân Soạn, Phạm Bành, Tống Duy Tân, Cao Thắng, Cầm Bá Thước

 

Câu 4: Khởi nghĩa Ba Đình - Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX ở Thanh Hóa, bạn hãy cho biết căn cứ Ba Đình thuộc huyện nào?

A. Huyện Hà Trung

B. Huyện Nga Sơn

C. Huyện Hoằng Hóa

D. Huyện Vĩnh Lộc

 

Câu 5: “Hội đọc sách báo cách mạng” tỉnh Thanh Hóa do ai sáng lập, khi nào, ở đâu?

A. Đinh Chương Dương, năm 1925, tại huyện Hậu Lộc

B. Lê Hữu Lập, năm 1926, tại thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa)

C. Lê Công Thanh, năm 1927, tại huyện Thiệu Hóa

D. Lê Thế Long, năm 1928, tại huyện Đông Sơn

 

Câu 6: Trong số những người sau đây, ai là người Thanh Hóa đầu tiên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên?

A. Hoàng Khắc Trung

B. Nguyễn Xuân Thúy

C. Lê Văn Sỹ

D. Lê Hữu Lập

 

Câu 7: Những tổ chức nào sau đây được xem là tổ chức tiền thân của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa?

A. Tâm tâm xã và Đảng bộ Tân Việt Thanh Hóa

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Thanh Hóa và Đảng bộ Tân Việt Thanh Hóa

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Thanh Hóa và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

D. An Nam Cộng sản Đảng và Đảng bộ Tân Việt Thanh Hóa

 

Câu 8: Ai là người được Xứ ủy Bắc kỳ giao chỉ đạo việc thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa?

A. Nguyễn Doãn Chấp

B. Lê Công Thanh

C. Đinh Chương Dương

D. Lê Thế Long

 

Câu 9: Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Ở đâu?

A.   Ngày 25/6/1930, tại làng Hàm Hạ, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn  

B. Ngày 25/6/1930, tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa

C. Ngày 25/6/1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân

D. Ngày 25/6/1930, tại số nhà 26, phố Hàng Than, thị xã Thanh Hóa

 

Câu 10: Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? ở đâu?

A. Ngày 25/6/1930, tại làng Hàm Hạ, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn

B. Ngày 10/7/1930, tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa

C. Ngày 29/7/1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân 

D. Ngày 27/9/1930, tại làng Cự Đà, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa

 

Câu 11: Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày 29/7/1930 có bao nhiêu đại biểu được triệu tập?

A. 10 đại biểu

B. 11 đại biểu

C. 12 đại biểu

D. 13 đại biểu

 

 Câu 12: Ai là người trực tiếp tổ chức thành lập 3 chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa?

A. Lê Hữu Lập

B. Lê Công Thanh

C. Nguyễn Doãn Chấp 

D. Đinh Chương Dương

 

Câu 13: Bí thư đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là ai?

A.Vương Xuân Cát

B. Lê Thế Long    

C. Lê Văn Sỹ

D. Ngô Đức Mậu

 

Câu 14: Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 03 đồng chí là những ai?

A. Vương Xuân Cát, Lê Công Thanh, Lê Văn Sĩ    

B. Lê Thế Long, Vương Xuân Cát, Lê Văn Sĩ    

C. Lê Thế Long, Lê Công Thanh, Lê Văn Sĩ    

D. Ngô Đức Mậu, Lê Công Thanh, Lê Văn Sĩ    

 

Câu 15: Tờ báo đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có tên là gì?

A. Tiến lên

B. Tự do

C. Tia sáng

D. Hồn Lao động

 

Câu 16: Bạn hãy cho biết nguyên tắc hoạt động của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa thời kỳ cách mạng 1930 - 1935 là gì?

A. Công khai

B. Bí mật

C. Hợp pháp

D. Nửa công khai, nửa hợp pháp

 

Câu 17: Đội du kích Ngọc Trạo - Lực lượng vũ trang thoát ly đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 19/9/1941

B. Ngày 19/10/1941

C. Ngày 19/11/1941

D. Ngày 19/12/1941

 

Câu 18: Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định chuyển “Thanh Hóa ái quốc hội” thành “Mặt trận Việt Minh” vào thời gian nào?

A. Cuối năm 1941

B. Cuối năm 1942

C. Cuối năm 1943

D. Cuối năm 1944

 

Câu 19: Huyện đầu tiên giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Thanh Hóa là huyện nào? Vào ngày, tháng, năm nào?

A. Huyện Thọ Xuân - Ngày 24/7/1945

B. Huyện Hoằng Hóa - Ngày 24/7/1945

C. Huyện Quảng Xương - Ngày 19/8/1945

D. Huyện Đông Sơn - Ngày 19/8/1945

 

Câu 20: Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh Thanh Hóa phát lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 vào ngày, tháng, năm nào?

A. Đêm ngày 17, rạng sáng ngày 18/8/1945

B. Đêm ngày 18, rạng sáng ngày 19/8/1945  

C. Đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20/8/1945

D. Đêm ngày 20, rạng sáng ngày 21/8/1945

 

Câu 21: Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa ra mắt đồng bào trong tỉnh vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 22/8/1945

B. Ngày 23/8/1945

C. Ngày 24/8/1945

D. Ngày 25/8/1945

 

Câu 22: Ngày 06/01/1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên diễn ra trong cả nước, bạn hãy cho biết trong cuộc bầu cử này, đã có bao nhiêu đại biểu ở khu vực Thanh Hóa trúng cử vào Quốc hội?

A. 11 đại biểu

B. 12 đại biểu

C. 13 đại biểu

D. 14 đại biểu

 

Câu 23: Ủy ban kháng chiến tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào tháng, năm nào?

A. Cuối tháng 02/1947

B. Cuối tháng 3/1947

C. Cuối tháng 4/1947

D. Cuối tháng 5/1947

 

Câu 24: “…Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu…", lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 19/02/1947

B. Ngày 20/02/1947

C. Ngày 21/02/1947

D. Ngày 22/02/1947

 

Câu 25: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất diễn ra vào tháng, năm nào? Ở đâu? Đồng chí nào được cử làm Bí thư Tỉnh ủy?

A. Tháng 01/1948 - Làng Thuần Hậu, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân - Đồng chí Hồ Viết Thắng làm Bí thư

B. Tháng 02/1948 - Làng Thuần Hậu, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân - Đồng chí Hồ Viết Thắng làm Bí thư

C. Tháng 3/1948 - Làng Thuần Hậu, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân - Đồng chí Hồ Viết Thắng làm Bí thư

D. Tháng 4/1948 - Làng Thuần Hậu, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân - Đồng chí Hồ Viết Thắng làm Bí thư

 

Câu 26: Đêm 26, rạng sáng ngày 27/9/1950, ai là người trong vai phu nhân Quốc vụ khanh mang theo va ly thuốc nổ, đánh chìm chiến hạm Amyot D’Inville của thực dân Pháp ở vùng biển Sầm Sơn (Thanh Hóa)?

A. Nguyễn Thị Lợi

B. Nguyễn Thị Hằng

C. Trương Thị Tuyển

D. Nguyễn Thị Định

 

Câu 27: Chính phủ kháng chiến Lào chuyển từ Tuyên Quang về Thanh Hoá vào năm nào?

A. Năm 1949

B. Năm 1950

C. Năm 1951

D. Năm 1952

 

Câu 28: Hang Co Phường (xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa) - Địa điểm tập kết và trung chuyển lương thực, vũ khí lên thượng Lào và phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ bị máy bay của giặc Pháp bắn sập vào năm nào?

A. Năm 1951

B. Năm 1952

C. Năm 1953

D. Năm 1954

 

Câu 29: Tháng 6/1953, Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo thí điểm tiến hành cải cách ruộng đất đợt I ở 6 xã thuộc huyện nào?

A. Huyện Tĩnh Gia

B. Huyện Thọ Xuân

C. Huyện Quảng Xương

D. Huyện Nông Cống

 

Câu 30: Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Luật cải cách ruộng đất của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban bố ngày 04/12/1953, Đảng bộ Thanh Hóa đã phát động mấy đợt cải cách?

A. Hai đợt cải cách

B. Ba đợt cải cách

C. Bốn đợt cải cách       

D. Năm đợt cải cách

 

Câu 31: Bạn hãy cho biết Dân công Thanh Hóa đã sử dụng những phương tiện nào dưới đây để vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp vận cho chiến dịch Điện Biên Phủ?

A. Xe đạp thồ

B. Xe cút kít

C. Bè mảng

D. Cả ba đáp án A, B, C

 

Câu 32: Trong số các Anh hùng sau đây của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ai là người Thanh Hóa?

A.   Phan Đình Giót

B.   Bế Văn Đàn

C.   Trần Can

D.   Tô Vĩnh Diện

Câu 33: Tổng số xe đạp thồ mà Thanh Hóa huy động để phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu chiếc?

A.   2.500 chiếc

B.   3.000 chiếc

C.   3.500 chiếc

D.   4.000 chiếc

 

Câu 34: Địa điểm nào ở Thanh Hóa là nơi đầu tiên đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, thương binh, bệnh binh và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc vào tháng 10/1954?

A. Cảng Lễ Môn, thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa)

B. Cảng Lạch Hới, thị xã Sầm Sơn (nay là thành phố Sầm Sơn)

C. Cảng Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia

D. Cảng Lạch Trường, huyện Hoằng Hóa

 

Câu 35: Từ ngày 22/3 đến ngày 05/4/1955, Hội nghị thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào được tổ chức ở địa điểm nào tại Thanh Hóa?

A. Xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa

B. Xã Pù Nhi, huyện Quan Hóa (nay thuộc huyện Mường Lát).

C. Xã Sơn Thủy, huyện Quan Hóa (nay thuộc huyện Quan Sơn).

D. Xã Yên Khương, huyện Lang Chánh.

 

Câu 36:  “…Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó…”. Bạn hãy cho biết lời khen ngợi trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trong lần thứ mấy, vào năm nào khi Người về thăm Thanh Hóa?

A. Lần thứ nhất, năm 1947

B. Lần thứ hai, năm 1957

C. Lần thứ ba, năm 1960

D. Lần thứ tư, năm 1961

 

Câu 37:  Tỉnh Thanh Hóa tỉnh Quảng Nam kết nghĩa vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 12/3/1960

B. Ngày 13/3/1960

C. Ngày 12/6/1960

D. Ngày 14/6/1960

 

Câu 38: Năm 1961, đơn vị nào sau đây của tỉnh Thanh Hóa được công nhận là lá cờ đầu trong ngành thủ công nghiệp toàn miền Bắc?

A. Xí nghiệp Nam Phát

B. Hợp tác xã Đông Phương

C. Hợp tác xã Thành Công

        D. Hợp tác xã chiếu cói Dân Thành

 

Câu 39: Bạn hãy cho biết, Bác Hồ đã 04 lần về thăm Thanh Hóa vào những năm nào?

A. Vào các năm 1947, 1957, 1960, 1961

B. Vào các năm 1947, 1957, 1959, 1961

C. Vào các năm 1947, 1956, 1960, 1961

D. Vào các năm 1947, 1957, 1960, 1962

 

   Câu 40: Để phát triển kinh tế 8 huyện miền núi Thanh Hóa, tháng 11 năm 1963, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết về nội dung gì?

A. Chỉ đạo công tác định canh, định cư cho đồng bào miền núi

B. Cuộc vận động đồng bào miền xuôi tham gia phát triển kinh tế miền núi

C. Phát triển nghề rừng, khai thác và bảo vệ rừng

D. Cuộc vận động đại đoàn kết sản xuất ở các huyện miền núi

 

Câu 41: Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Thanh Hóa có sáng kiến làm cầu phao luồng cho các đoàn quân vượt sông bắt đầu từ năm nào?

A. Năm 1963

B. Năm 1964

C. Năm 1965

D. Năm 1966

 

Câu 42:  Từ năm 1967 đến năm 1973, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã sơ tán, hoạt động bí mật tại địa phương nào?

A. Xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn

B. Xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân

C. Xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

D. Xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia

 

Câu 43: Quân và dân Hàm Rồng đánh thắng trận đầu, mở đầu trang sử Hàm Rồng quyết thắng vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 03 và 04/4/1963

B. Ngày 03 và 04/4/1964

C. Ngày 03 và 04/4/1965

D. Ngày 03 và 04/4/1966

 

Câu 44:  Trong 02 ngày (03-04/4/1965) quân và dân Thanh Hoá bắn rơi bao nhiêu máy bay giặc Mỹ?

A. 47 máy bay

B. 48 máy bay

C. 49 máy bay

D. 50 máy bay

 

Câu 45: Hợp tác hữu nghị chính thức giữa hai tỉnh Thanh Hóa (Nước CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) được ký kết ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 02/5/1966

          B. Ngày 02/5/1967

          C. Ngày 02/5/1968

          D. Ngày 02/5/1969

 

Câu 46 : Bạn hãy cho biết trung đội nữ Dân quân nào sau đây của miền Bắc lần đầu tiên dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay giặc Mỹ được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi và tặng thưởng huy hiệu của Người?

A. Trung đội nữ dân quân Thanh Thủy (huyện Tĩnh Gia)

B. Trung đội nữ dân quân Hoa Lộc (huyện Hậu Lộc)

C. Trung đội nữ dân quân Hà Phú, Hà Toại (huyện Hà Trung)

D. Trung đội dân quân xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa)

 

Câu 47: Trung đội dân quân nào trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là đơn vị đầu tiên bắn rơi máy bay giặc Mỹ bằng súng bộ binh?

A. Trung đội dân quân xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa)

B. Trung đội dân quân Hàm Rồng (thị xã Thanh Hóa)

C. Trung đội dân quân trực chiến xã Minh Khôi (huyện Nông Cống)

 D. Trung đội dân quân xã Hoa Lộc (huyện Hậu Lộc)

 

Câu 48: Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày, tháng, năm nào? ở đâu?

A. Ngày 4/9/1969, tại hội trường lớn của Tỉnh ủy - địa điểm sơ tán, làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

B. Ngày 5/9/1969, tại hội trường lớn của Tỉnh ủy - địa điểm sơ tán, làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

C. Ngày 6/9/1969, tại hội trường lớn của Tỉnh ủy - địa điểm sơ tán, làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

D. Ngày 6/9/1969, tại hội trường lớn của Tỉnh ủy - số 4, Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa

 

Câu 49: Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu thanh niên ưu tú tham gia bộ đội và thanh niên xung phong?

A. 230 ngàn người

B. 240 ngàn người

C. 250 ngàn người

D. 260 ngàn người

 

Câu 50: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (5/1975) phát động đợt thi đua tiến quân vào mặt trận thủy nông, làm mùa vụ, đẩy mạnh khai thác cá, muối, gỗ. Bạn hãy cho biết đó là đợt thi đua nào?

A. Ba xung kích làm chủ tập thể

B. Mở đại công trường thủ công

C. Hội cấy mừng xuân thống nhất Tổ quốc

D. Tiến quân vào thời kỳ mới

 

Câu 51: Bạn hãy cho biết, ai là người Thanh Hóa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc?

A. La Văn Cầu

B. Lê Đình Chinh

C. Bế Văn Đàn

D. Phạm Tuân

 

Câu 52: Bạn hãy cho biết, Đảng bộ, Nhân dân Thanh Hóa được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng vào năm nào?

A. Năm 1984

B. Năm 1985

C. Năm 1986      

D. Năm 1987

 

Câu 53: Khẩu hiệu hành động: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và ý chí cách mạng tiến công, đổi mới tư duy, đổi mới tổ chức và cán bộ, tiếp cận tiến bộ khoa học hiện đại, thực hiện cơ chế quản lý mới, sáng tạo cách làm, đi lên với tốc độ nhanh, năng suất, chất lượng và hiệu quả cao”, được đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ mấy?

A. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X

B. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

C. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

D. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

 

Câu 54: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015”, là Nghị quyết nào?

A. Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/6/2011

B. Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 01/01/2016

C. Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/8/2016

D. Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18/8/2016

 

Câu 55: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020",  là Nghị quyết nào?

A. Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 27/6/2011

B. Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 18/8/2016

C. Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 04/11/2013

D. Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 23/7/2018

 

Câu 66: Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn được khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 20/10/2013

B. Ngày 21/10/2013

C. Ngày 22/10/2013

D. Ngày 23/10/2013

 

Câu 57: Thành phố Thanh Hóa được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 26/4/2014

B. Ngày 27/4/2014

C. Ngày 28/4/2014

D. Ngày 29/4/2014

 

 Câu 58: Chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”, được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ mấy đề ra?

A. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

B. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

C. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

D. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

 

Câu 59: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII đã đề ra bao nhiêu chương trình trọng tâm và khâu đột phá?

A. 5 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá

B. 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá

C. 4 chương trình trọng tâm và 5 khâu đột phá

D. 5 chương trình trọng tâm và 5 khâu đột phá

 

Câu 60: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra nhiệm vụ và giải pháp phát triển các vùng kinh tế động lực, trong đó tập trung phát triển "tứ giác" kinh tế của tỉnh, bao gồm những khu kinh tế nào?

A. Khu kinh tế Nghi Sơn; Thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao vàng; Khu công nghiệp Hoàng Long

B. Khu kinh tế Nghi Sơn; thị xã Bỉm Sơn - Thành phố Thanh Hóa; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao vàng; Khu công nghiệp Hoàng Long - Thạch Thành

C. Khu kinh tế Nghi Sơn; Thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao vàng; Khu công nghiệp Bỉm Sơn - Thạch Thành

D. Khu kinh tế Nghi Sơn; Thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao vàng; Khu công nghiệp Hoàng Long

 

Câu 61: Bạn hãy cho biết, Nghị quyết số 112/NQ-HĐND, ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XVII, kỳ họp thứ 6 đã Quyết định ngày kỷ niệm Danh xưng Thanh Hóa là ngày, tháng nào hằng năm ?

A. Ngày 06 tháng 5 (dương lịch) hằng năm

B. Ngày 07 tháng 5 (dương lịch) hằng năm

C. Ngày 08 tháng 5 (dương lịch) hằng năm

D. Ngày 07 tháng 6 (dương lịch) hằng năm

 

Câu 62: Tính đến ngày 31/3/2020, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu đảng bộ trực thuộc, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên?

A. Đảng bộ tỉnh có 31 đảng bộ trực thuộc, với 1494 tổ chức cơ sở đảng và trên 220 nghìn đảng viên

B. Đảng bộ tỉnh có 32 đảng bộ trực thuộc, với 1494 tổ chức cơ sở đảng và trên 230 nghìn đảng viên

C. Đảng bộ tỉnh có 33 đảng bộ trực thuộc, với 1494 tổ chức cơ sở đảng và trên 240 nghìn đảng viên

D. Đảng bộ tỉnh có 34 đảng bộ trực thuộc, với 1494 tổ chức cơ sở đảng và trên 250 nghìn đảng viên

 

Câu 63: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội ?

A. 16 kỳ đại hội

B. 17 kỳ đại hội

C. 18 kỳ đại hội

D. 19 kỳ đại hội

 

Câu 64: Đến hết năm 2019, tỉnh Thanh Hóa có những đơn vị cấp huyện nào được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới?

          A. Huyện Yên Định, Triệu Sơn, Quảng Xương, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc và thành phố Thanh Hóa

  B. Huyện Yên Định, Đông Sơn, Quảng Xương, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc và thành phố Thanh Hóa

          C. Huyện Yên Định, Triệu Sơn, Thạch Thành, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc và thành phố Thanh Hóa

          D. Huyện Yên Định, Triệu Sơn, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc và thành phố Thanh Hóa

 

Câu 65: Bạn hãy cho biết đến hết năm 2019, tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu xã, phường, thị trấn?

A. 499 xã, phường, thị trấn

B. 559 xã, phường, thị trấn

C. 635 xã, phường, thị trấn

D. 699 xã, phường, thị trấn

 

Câu 66: Đến hết năm 2019, huyện miền núi nào của tỉnh Thanh Hóa đã thoát nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ?

A. Huyện Ngọc Lặc

B. Huyện Lang Chánh

C. Huyện Như Xuân

D. Huyện Quan Sơn

 

Câu 67: Năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Thanh Hóa đạt bao nhiêu phần trăm?

A. 15,16% 

B. 17,15%

C. 16,17%

D. 12,5%

 

Câu 68: Đến hết năm 2019, tỉnh Thanh Hóa có quan hệ hợp tác hữu nghị với  địa phương nào sau đây của Hàn Quốc?

A. Thành phố Busan

B. Thành phố Seoul

C. Thành phố Seongnam

D. Thành phố Incheon

 

Câu 69: Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tính đến ngày 01/4/2019, tổng số dân của tỉnh Thanh Hóa là bao nhiêu người?

A. 3.400.595 người

B. 3.640.595 người

C. 3.467.307 người

D. 3.640.128 người

 

Câu 70: Năm 2019, giáo dục mũi nhọn của tỉnh đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay với bao nhiêu huy chương tại kỳ thi Olympic quốc tế và Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

A. 03 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại kỳ thi  Olympic quốc tế và 01 huy chương đồng tại kỳ thi  Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

B. 04 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại kỳ thi  Olympic quốc tế và 01 huy chương đồng tại kỳ thi  Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

C. 03 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại kỳ thi Olympic quốc tế và 02 huy chương đồng tại kỳ thi  Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

D. 04 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại kỳ thi Olympic quốc tế và 02 huy chương đồng tại kỳ thi Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

 

Câu 71: Những loại hình Di sản văn hóa phi vật thể nào dưới đây của tỉnh Thanh Hóa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia?

A. Nghề đúc đồng Trà Đông, Trò diễn Xuân Phả, Trò diễn Poồn Poông, Lễ hội cầu ngư, Ngũ trò Viên Khê

B. Dệt nhiễu Hồng Đô, Trò diễn Xuân Phả, Trò diễn Poồn Poông, Lễ hội cầu ngư, Ngũ trò Viên Khê

C. Nghề đúc đồng Trà Đông, Lễ hội Mai An Tiêm, Trò diễn Poồn Poông, Lễ hội cầu ngư, Ngũ trò Viên Khê

D. Nghề đúc đồng Trà Đông, Trò diễn Xuân Phả, Trò diễn Poồn Poông, Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên, Ngũ trò Viên Khê

 

Câu 72: Tính đến tháng 01/2020, tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu di vật được công nhận là bảo vật Quốc gia?

A. 9 bảo vật

B. 10 bảo vật

C. 11 bảo vật

D. 12 bảo vật

 

Câu 73: Thành Nhà Hồ được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 27/6/2010

B. Ngày 27/6/2011

C. Ngày 16/6/2012

D. Ngày 16/6/2013

 

Câu 74: Đến hết năm 2019, những di tích lịch sử, di tích khảo cổ, danh lam thắng cảnh nào dưới đây của tỉnh Thanh Hóa được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt?

A. Di tích Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, Di tích lịch sử Đền Bà Triệu, Di tích khảo cổ Hang Con Moong, Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

B. Di tích Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, Di tích khảo cổ học Quỳ Chử, Di tích khảo cổ Hang Con Moong, Di tích lịch sử Đền thờ Lê Hoàn

 C. Di tích Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu, Di tích khảo cổ Hang Con Moong, Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Lê Hoàn, Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn

D. Di tích chiến khu Ngọc Trạo, Di tích lịch sử Đền Bà Triệu, Di tích khảo cổ Hang Con Moong, Di tích lịch sử Đền thờ Lê Hoàn

 

  Câu 75: Di tích lịch sử cách mạng Chiến khu Ngọc Trạo được nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia vào năm nào?

A. Năm 1993

B. Năm 1994

C. Năm 1995

D. Năm 1996

 

Câu 76: Di tích Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt vào ngày, tháng, năm nào?

          A. Ngày 29/9/2013

          B. Ngày 25/5/2012

          C. Ngày 27/9/2012

          D. Ngày 12/5/2014

 

 

                                                                                                 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

CÂU HỎI THAM KHẢO Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

Đăng lúc: 07/04/2020 07:47:43 (GMT+7)

   TỈNH ỦY THANH HÓA

  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TÌM HIỂU 90 NĂM TRUYỀN THỐNG

 VẺ VANG CỦA ĐẢNG BỘ

TỈNH THANH HÓA

*

 

                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   

    Thanh Hóa, ngày 31 tháng 3 năm 2020

CÂU HỎI THAM KHẢO

                                                             Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến

                                                 “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

-----

 

Câu 1:  Thanh Hóa được xác định là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương vào năm nào?

A. Năm 1019

B. Năm 1029

C. Năm 1081

D. Năm 1082

 

Câu 2: Năm 1843, tên gọi tỉnh Thanh Hóa được đặt dưới triều vua nào của nhà Nguyễn?

A. Gia Long

B. Minh Mệnh

C. Thiệu Trị      

D. Tự Đức

 

Câu 3: Trong phong trào Cần Vương chống Pháp, những lãnh tụ nào dưới đây là người Thanh Hóa?

A. Trần Xuân Soạn, Phạm Bành, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước

B. Trần Xuân Soạn, Cao Thắng, Tống Duy Tân, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước

C. Trần Xuân Soạn, Phạm Bành, Cao Thắng, Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước

D. Trần Xuân Soạn, Phạm Bành, Tống Duy Tân, Cao Thắng, Cầm Bá Thước

 

Câu 4: Khởi nghĩa Ba Đình - Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX ở Thanh Hóa, bạn hãy cho biết căn cứ Ba Đình thuộc huyện nào?

A. Huyện Hà Trung

B. Huyện Nga Sơn

C. Huyện Hoằng Hóa

D. Huyện Vĩnh Lộc

 

Câu 5: “Hội đọc sách báo cách mạng” tỉnh Thanh Hóa do ai sáng lập, khi nào, ở đâu?

A. Đinh Chương Dương, năm 1925, tại huyện Hậu Lộc

B. Lê Hữu Lập, năm 1926, tại thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa)

C. Lê Công Thanh, năm 1927, tại huyện Thiệu Hóa

D. Lê Thế Long, năm 1928, tại huyện Đông Sơn

 

Câu 6: Trong số những người sau đây, ai là người Thanh Hóa đầu tiên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên?

A. Hoàng Khắc Trung

B. Nguyễn Xuân Thúy

C. Lê Văn Sỹ

D. Lê Hữu Lập

 

Câu 7: Những tổ chức nào sau đây được xem là tổ chức tiền thân của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa?

A. Tâm tâm xã và Đảng bộ Tân Việt Thanh Hóa

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Thanh Hóa và Đảng bộ Tân Việt Thanh Hóa

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tỉnh Thanh Hóa và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

D. An Nam Cộng sản Đảng và Đảng bộ Tân Việt Thanh Hóa

 

Câu 8: Ai là người được Xứ ủy Bắc kỳ giao chỉ đạo việc thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa?

A. Nguyễn Doãn Chấp

B. Lê Công Thanh

C. Đinh Chương Dương

D. Lê Thế Long

 

Câu 9: Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Ở đâu?

A.   Ngày 25/6/1930, tại làng Hàm Hạ, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn  

B. Ngày 25/6/1930, tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa

C. Ngày 25/6/1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân

D. Ngày 25/6/1930, tại số nhà 26, phố Hàng Than, thị xã Thanh Hóa

 

Câu 10: Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? ở đâu?

A. Ngày 25/6/1930, tại làng Hàm Hạ, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn

B. Ngày 10/7/1930, tại làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa

C. Ngày 29/7/1930, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân 

D. Ngày 27/9/1930, tại làng Cự Đà, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa

 

Câu 11: Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ngày 29/7/1930 có bao nhiêu đại biểu được triệu tập?

A. 10 đại biểu

B. 11 đại biểu

C. 12 đại biểu

D. 13 đại biểu

 

 Câu 12: Ai là người trực tiếp tổ chức thành lập 3 chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa?

A. Lê Hữu Lập

B. Lê Công Thanh

C. Nguyễn Doãn Chấp 

D. Đinh Chương Dương

 

Câu 13: Bí thư đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là ai?

A.Vương Xuân Cát

B. Lê Thế Long    

C. Lê Văn Sỹ

D. Ngô Đức Mậu

 

Câu 14: Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 03 đồng chí là những ai?

A. Vương Xuân Cát, Lê Công Thanh, Lê Văn Sĩ    

B. Lê Thế Long, Vương Xuân Cát, Lê Văn Sĩ    

C. Lê Thế Long, Lê Công Thanh, Lê Văn Sĩ    

D. Ngô Đức Mậu, Lê Công Thanh, Lê Văn Sĩ    

 

Câu 15: Tờ báo đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có tên là gì?

A. Tiến lên

B. Tự do

C. Tia sáng

D. Hồn Lao động

 

Câu 16: Bạn hãy cho biết nguyên tắc hoạt động của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa thời kỳ cách mạng 1930 - 1935 là gì?

A. Công khai

B. Bí mật

C. Hợp pháp

D. Nửa công khai, nửa hợp pháp

 

Câu 17: Đội du kích Ngọc Trạo - Lực lượng vũ trang thoát ly đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 19/9/1941

B. Ngày 19/10/1941

C. Ngày 19/11/1941

D. Ngày 19/12/1941

 

Câu 18: Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định chuyển “Thanh Hóa ái quốc hội” thành “Mặt trận Việt Minh” vào thời gian nào?

A. Cuối năm 1941

B. Cuối năm 1942

C. Cuối năm 1943

D. Cuối năm 1944

 

Câu 19: Huyện đầu tiên giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Thanh Hóa là huyện nào? Vào ngày, tháng, năm nào?

A. Huyện Thọ Xuân - Ngày 24/7/1945

B. Huyện Hoằng Hóa - Ngày 24/7/1945

C. Huyện Quảng Xương - Ngày 19/8/1945

D. Huyện Đông Sơn - Ngày 19/8/1945

 

Câu 20: Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh Thanh Hóa phát lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 vào ngày, tháng, năm nào?

A. Đêm ngày 17, rạng sáng ngày 18/8/1945

B. Đêm ngày 18, rạng sáng ngày 19/8/1945  

C. Đêm ngày 19, rạng sáng ngày 20/8/1945

D. Đêm ngày 20, rạng sáng ngày 21/8/1945

 

Câu 21: Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa ra mắt đồng bào trong tỉnh vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 22/8/1945

B. Ngày 23/8/1945

C. Ngày 24/8/1945

D. Ngày 25/8/1945

 

Câu 22: Ngày 06/01/1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên diễn ra trong cả nước, bạn hãy cho biết trong cuộc bầu cử này, đã có bao nhiêu đại biểu ở khu vực Thanh Hóa trúng cử vào Quốc hội?

A. 11 đại biểu

B. 12 đại biểu

C. 13 đại biểu

D. 14 đại biểu

 

Câu 23: Ủy ban kháng chiến tỉnh Thanh Hóa được thành lập vào tháng, năm nào?

A. Cuối tháng 02/1947

B. Cuối tháng 3/1947

C. Cuối tháng 4/1947

D. Cuối tháng 5/1947

 

Câu 24: “…Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu…", lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 19/02/1947

B. Ngày 20/02/1947

C. Ngày 21/02/1947

D. Ngày 22/02/1947

 

Câu 25: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất diễn ra vào tháng, năm nào? Ở đâu? Đồng chí nào được cử làm Bí thư Tỉnh ủy?

A. Tháng 01/1948 - Làng Thuần Hậu, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân - Đồng chí Hồ Viết Thắng làm Bí thư

B. Tháng 02/1948 - Làng Thuần Hậu, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân - Đồng chí Hồ Viết Thắng làm Bí thư

C. Tháng 3/1948 - Làng Thuần Hậu, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân - Đồng chí Hồ Viết Thắng làm Bí thư

D. Tháng 4/1948 - Làng Thuần Hậu, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân - Đồng chí Hồ Viết Thắng làm Bí thư

 

Câu 26: Đêm 26, rạng sáng ngày 27/9/1950, ai là người trong vai phu nhân Quốc vụ khanh mang theo va ly thuốc nổ, đánh chìm chiến hạm Amyot D’Inville của thực dân Pháp ở vùng biển Sầm Sơn (Thanh Hóa)?

A. Nguyễn Thị Lợi

B. Nguyễn Thị Hằng

C. Trương Thị Tuyển

D. Nguyễn Thị Định

 

Câu 27: Chính phủ kháng chiến Lào chuyển từ Tuyên Quang về Thanh Hoá vào năm nào?

A. Năm 1949

B. Năm 1950

C. Năm 1951

D. Năm 1952

 

Câu 28: Hang Co Phường (xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa) - Địa điểm tập kết và trung chuyển lương thực, vũ khí lên thượng Lào và phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ bị máy bay của giặc Pháp bắn sập vào năm nào?

A. Năm 1951

B. Năm 1952

C. Năm 1953

D. Năm 1954

 

Câu 29: Tháng 6/1953, Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo thí điểm tiến hành cải cách ruộng đất đợt I ở 6 xã thuộc huyện nào?

A. Huyện Tĩnh Gia

B. Huyện Thọ Xuân

C. Huyện Quảng Xương

D. Huyện Nông Cống

 

Câu 30: Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Luật cải cách ruộng đất của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban bố ngày 04/12/1953, Đảng bộ Thanh Hóa đã phát động mấy đợt cải cách?

A. Hai đợt cải cách

B. Ba đợt cải cách

C. Bốn đợt cải cách       

D. Năm đợt cải cách

 

Câu 31: Bạn hãy cho biết Dân công Thanh Hóa đã sử dụng những phương tiện nào dưới đây để vận chuyển lương thực, thực phẩm tiếp vận cho chiến dịch Điện Biên Phủ?

A. Xe đạp thồ

B. Xe cút kít

C. Bè mảng

D. Cả ba đáp án A, B, C

 

Câu 32: Trong số các Anh hùng sau đây của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ai là người Thanh Hóa?

A.   Phan Đình Giót

B.   Bế Văn Đàn

C.   Trần Can

D.   Tô Vĩnh Diện

Câu 33: Tổng số xe đạp thồ mà Thanh Hóa huy động để phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu chiếc?

A.   2.500 chiếc

B.   3.000 chiếc

C.   3.500 chiếc

D.   4.000 chiếc

 

Câu 34: Địa điểm nào ở Thanh Hóa là nơi đầu tiên đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, thương binh, bệnh binh và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc vào tháng 10/1954?

A. Cảng Lễ Môn, thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa)

B. Cảng Lạch Hới, thị xã Sầm Sơn (nay là thành phố Sầm Sơn)

C. Cảng Lạch Bạng, huyện Tĩnh Gia

D. Cảng Lạch Trường, huyện Hoằng Hóa

 

Câu 35: Từ ngày 22/3 đến ngày 05/4/1955, Hội nghị thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Lào được tổ chức ở địa điểm nào tại Thanh Hóa?

A. Xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa

B. Xã Pù Nhi, huyện Quan Hóa (nay thuộc huyện Mường Lát).

C. Xã Sơn Thủy, huyện Quan Hóa (nay thuộc huyện Quan Sơn).

D. Xã Yên Khương, huyện Lang Chánh.

 

Câu 36:  “…Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó…”. Bạn hãy cho biết lời khen ngợi trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trong lần thứ mấy, vào năm nào khi Người về thăm Thanh Hóa?

A. Lần thứ nhất, năm 1947

B. Lần thứ hai, năm 1957

C. Lần thứ ba, năm 1960

D. Lần thứ tư, năm 1961

 

Câu 37:  Tỉnh Thanh Hóa tỉnh Quảng Nam kết nghĩa vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 12/3/1960

B. Ngày 13/3/1960

C. Ngày 12/6/1960

D. Ngày 14/6/1960

 

Câu 38: Năm 1961, đơn vị nào sau đây của tỉnh Thanh Hóa được công nhận là lá cờ đầu trong ngành thủ công nghiệp toàn miền Bắc?

A. Xí nghiệp Nam Phát

B. Hợp tác xã Đông Phương

C. Hợp tác xã Thành Công

        D. Hợp tác xã chiếu cói Dân Thành

 

Câu 39: Bạn hãy cho biết, Bác Hồ đã 04 lần về thăm Thanh Hóa vào những năm nào?

A. Vào các năm 1947, 1957, 1960, 1961

B. Vào các năm 1947, 1957, 1959, 1961

C. Vào các năm 1947, 1956, 1960, 1961

D. Vào các năm 1947, 1957, 1960, 1962

 

   Câu 40: Để phát triển kinh tế 8 huyện miền núi Thanh Hóa, tháng 11 năm 1963, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết về nội dung gì?

A. Chỉ đạo công tác định canh, định cư cho đồng bào miền núi

B. Cuộc vận động đồng bào miền xuôi tham gia phát triển kinh tế miền núi

C. Phát triển nghề rừng, khai thác và bảo vệ rừng

D. Cuộc vận động đại đoàn kết sản xuất ở các huyện miền núi

 

Câu 41: Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Thanh Hóa có sáng kiến làm cầu phao luồng cho các đoàn quân vượt sông bắt đầu từ năm nào?

A. Năm 1963

B. Năm 1964

C. Năm 1965

D. Năm 1966

 

Câu 42:  Từ năm 1967 đến năm 1973, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã sơ tán, hoạt động bí mật tại địa phương nào?

A. Xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn

B. Xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân

C. Xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

D. Xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia

 

Câu 43: Quân và dân Hàm Rồng đánh thắng trận đầu, mở đầu trang sử Hàm Rồng quyết thắng vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 03 và 04/4/1963

B. Ngày 03 và 04/4/1964

C. Ngày 03 và 04/4/1965

D. Ngày 03 và 04/4/1966

 

Câu 44:  Trong 02 ngày (03-04/4/1965) quân và dân Thanh Hoá bắn rơi bao nhiêu máy bay giặc Mỹ?

A. 47 máy bay

B. 48 máy bay

C. 49 máy bay

D. 50 máy bay

 

Câu 45: Hợp tác hữu nghị chính thức giữa hai tỉnh Thanh Hóa (Nước CHXHCN Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) được ký kết ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 02/5/1966

          B. Ngày 02/5/1967

          C. Ngày 02/5/1968

          D. Ngày 02/5/1969

 

Câu 46 : Bạn hãy cho biết trung đội nữ Dân quân nào sau đây của miền Bắc lần đầu tiên dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay giặc Mỹ được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi và tặng thưởng huy hiệu của Người?

A. Trung đội nữ dân quân Thanh Thủy (huyện Tĩnh Gia)

B. Trung đội nữ dân quân Hoa Lộc (huyện Hậu Lộc)

C. Trung đội nữ dân quân Hà Phú, Hà Toại (huyện Hà Trung)

D. Trung đội dân quân xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa)

 

Câu 47: Trung đội dân quân nào trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là đơn vị đầu tiên bắn rơi máy bay giặc Mỹ bằng súng bộ binh?

A. Trung đội dân quân xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa)

B. Trung đội dân quân Hàm Rồng (thị xã Thanh Hóa)

C. Trung đội dân quân trực chiến xã Minh Khôi (huyện Nông Cống)

 D. Trung đội dân quân xã Hoa Lộc (huyện Hậu Lộc)

 

Câu 48: Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày, tháng, năm nào? ở đâu?

A. Ngày 4/9/1969, tại hội trường lớn của Tỉnh ủy - địa điểm sơ tán, làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

B. Ngày 5/9/1969, tại hội trường lớn của Tỉnh ủy - địa điểm sơ tán, làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

C. Ngày 6/9/1969, tại hội trường lớn của Tỉnh ủy - địa điểm sơ tán, làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

D. Ngày 6/9/1969, tại hội trường lớn của Tỉnh ủy - số 4, Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa

 

Câu 49: Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu thanh niên ưu tú tham gia bộ đội và thanh niên xung phong?

A. 230 ngàn người

B. 240 ngàn người

C. 250 ngàn người

D. 260 ngàn người

 

Câu 50: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (5/1975) phát động đợt thi đua tiến quân vào mặt trận thủy nông, làm mùa vụ, đẩy mạnh khai thác cá, muối, gỗ. Bạn hãy cho biết đó là đợt thi đua nào?

A. Ba xung kích làm chủ tập thể

B. Mở đại công trường thủ công

C. Hội cấy mừng xuân thống nhất Tổ quốc

D. Tiến quân vào thời kỳ mới

 

Câu 51: Bạn hãy cho biết, ai là người Thanh Hóa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc?

A. La Văn Cầu

B. Lê Đình Chinh

C. Bế Văn Đàn

D. Phạm Tuân

 

Câu 52: Bạn hãy cho biết, Đảng bộ, Nhân dân Thanh Hóa được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng vào năm nào?

A. Năm 1984

B. Năm 1985

C. Năm 1986      

D. Năm 1987

 

Câu 53: Khẩu hiệu hành động: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và ý chí cách mạng tiến công, đổi mới tư duy, đổi mới tổ chức và cán bộ, tiếp cận tiến bộ khoa học hiện đại, thực hiện cơ chế quản lý mới, sáng tạo cách làm, đi lên với tốc độ nhanh, năng suất, chất lượng và hiệu quả cao”, được đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ mấy?

A. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X

B. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

C. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

D. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

 

Câu 54: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015”, là Nghị quyết nào?

A. Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/6/2011

B. Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 01/01/2016

C. Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/8/2016

D. Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18/8/2016

 

Câu 55: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020",  là Nghị quyết nào?

A. Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 27/6/2011

B. Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 18/8/2016

C. Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 04/11/2013

D. Nghị quyết 10-NQ/TU, ngày 23/7/2018

 

Câu 66: Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn được khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 20/10/2013

B. Ngày 21/10/2013

C. Ngày 22/10/2013

D. Ngày 23/10/2013

 

Câu 57: Thành phố Thanh Hóa được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 26/4/2014

B. Ngày 27/4/2014

C. Ngày 28/4/2014

D. Ngày 29/4/2014

 

 Câu 58: Chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”, được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ mấy đề ra?

A. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

B. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

C. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

D. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

 

Câu 59: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII đã đề ra bao nhiêu chương trình trọng tâm và khâu đột phá?

A. 5 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá

B. 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá

C. 4 chương trình trọng tâm và 5 khâu đột phá

D. 5 chương trình trọng tâm và 5 khâu đột phá

 

Câu 60: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra nhiệm vụ và giải pháp phát triển các vùng kinh tế động lực, trong đó tập trung phát triển "tứ giác" kinh tế của tỉnh, bao gồm những khu kinh tế nào?

A. Khu kinh tế Nghi Sơn; Thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao vàng; Khu công nghiệp Hoàng Long

B. Khu kinh tế Nghi Sơn; thị xã Bỉm Sơn - Thành phố Thanh Hóa; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao vàng; Khu công nghiệp Hoàng Long - Thạch Thành

C. Khu kinh tế Nghi Sơn; Thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao vàng; Khu công nghiệp Bỉm Sơn - Thạch Thành

D. Khu kinh tế Nghi Sơn; Thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao vàng; Khu công nghiệp Hoàng Long

 

Câu 61: Bạn hãy cho biết, Nghị quyết số 112/NQ-HĐND, ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XVII, kỳ họp thứ 6 đã Quyết định ngày kỷ niệm Danh xưng Thanh Hóa là ngày, tháng nào hằng năm ?

A. Ngày 06 tháng 5 (dương lịch) hằng năm

B. Ngày 07 tháng 5 (dương lịch) hằng năm

C. Ngày 08 tháng 5 (dương lịch) hằng năm

D. Ngày 07 tháng 6 (dương lịch) hằng năm

 

Câu 62: Tính đến ngày 31/3/2020, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu đảng bộ trực thuộc, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên?

A. Đảng bộ tỉnh có 31 đảng bộ trực thuộc, với 1494 tổ chức cơ sở đảng và trên 220 nghìn đảng viên

B. Đảng bộ tỉnh có 32 đảng bộ trực thuộc, với 1494 tổ chức cơ sở đảng và trên 230 nghìn đảng viên

C. Đảng bộ tỉnh có 33 đảng bộ trực thuộc, với 1494 tổ chức cơ sở đảng và trên 240 nghìn đảng viên

D. Đảng bộ tỉnh có 34 đảng bộ trực thuộc, với 1494 tổ chức cơ sở đảng và trên 250 nghìn đảng viên

 

Câu 63: Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội ?

A. 16 kỳ đại hội

B. 17 kỳ đại hội

C. 18 kỳ đại hội

D. 19 kỳ đại hội

 

Câu 64: Đến hết năm 2019, tỉnh Thanh Hóa có những đơn vị cấp huyện nào được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới?

          A. Huyện Yên Định, Triệu Sơn, Quảng Xương, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc và thành phố Thanh Hóa

  B. Huyện Yên Định, Đông Sơn, Quảng Xương, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc và thành phố Thanh Hóa

          C. Huyện Yên Định, Triệu Sơn, Thạch Thành, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc và thành phố Thanh Hóa

          D. Huyện Yên Định, Triệu Sơn, Hậu Lộc, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc và thành phố Thanh Hóa

 

Câu 65: Bạn hãy cho biết đến hết năm 2019, tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu xã, phường, thị trấn?

A. 499 xã, phường, thị trấn

B. 559 xã, phường, thị trấn

C. 635 xã, phường, thị trấn

D. 699 xã, phường, thị trấn

 

Câu 66: Đến hết năm 2019, huyện miền núi nào của tỉnh Thanh Hóa đã thoát nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ?

A. Huyện Ngọc Lặc

B. Huyện Lang Chánh

C. Huyện Như Xuân

D. Huyện Quan Sơn

 

Câu 67: Năm 2019, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Thanh Hóa đạt bao nhiêu phần trăm?

A. 15,16% 

B. 17,15%

C. 16,17%

D. 12,5%

 

Câu 68: Đến hết năm 2019, tỉnh Thanh Hóa có quan hệ hợp tác hữu nghị với  địa phương nào sau đây của Hàn Quốc?

A. Thành phố Busan

B. Thành phố Seoul

C. Thành phố Seongnam

D. Thành phố Incheon

 

Câu 69: Theo kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tính đến ngày 01/4/2019, tổng số dân của tỉnh Thanh Hóa là bao nhiêu người?

A. 3.400.595 người

B. 3.640.595 người

C. 3.467.307 người

D. 3.640.128 người

 

Câu 70: Năm 2019, giáo dục mũi nhọn của tỉnh đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay với bao nhiêu huy chương tại kỳ thi Olympic quốc tế và Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương?

A. 03 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại kỳ thi  Olympic quốc tế và 01 huy chương đồng tại kỳ thi  Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

B. 04 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại kỳ thi  Olympic quốc tế và 01 huy chương đồng tại kỳ thi  Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

C. 03 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại kỳ thi Olympic quốc tế và 02 huy chương đồng tại kỳ thi  Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

D. 04 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại kỳ thi Olympic quốc tế và 02 huy chương đồng tại kỳ thi Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

 

Câu 71: Những loại hình Di sản văn hóa phi vật thể nào dưới đây của tỉnh Thanh Hóa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia?

A. Nghề đúc đồng Trà Đông, Trò diễn Xuân Phả, Trò diễn Poồn Poông, Lễ hội cầu ngư, Ngũ trò Viên Khê

B. Dệt nhiễu Hồng Đô, Trò diễn Xuân Phả, Trò diễn Poồn Poông, Lễ hội cầu ngư, Ngũ trò Viên Khê

C. Nghề đúc đồng Trà Đông, Lễ hội Mai An Tiêm, Trò diễn Poồn Poông, Lễ hội cầu ngư, Ngũ trò Viên Khê

D. Nghề đúc đồng Trà Đông, Trò diễn Xuân Phả, Trò diễn Poồn Poông, Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên, Ngũ trò Viên Khê

 

Câu 72: Tính đến tháng 01/2020, tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu di vật được công nhận là bảo vật Quốc gia?

A. 9 bảo vật

B. 10 bảo vật

C. 11 bảo vật

D. 12 bảo vật

 

Câu 73: Thành Nhà Hồ được tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 27/6/2010

B. Ngày 27/6/2011

C. Ngày 16/6/2012

D. Ngày 16/6/2013

 

Câu 74: Đến hết năm 2019, những di tích lịch sử, di tích khảo cổ, danh lam thắng cảnh nào dưới đây của tỉnh Thanh Hóa được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt?

A. Di tích Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, Di tích lịch sử Đền Bà Triệu, Di tích khảo cổ Hang Con Moong, Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

B. Di tích Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, Di tích khảo cổ học Quỳ Chử, Di tích khảo cổ Hang Con Moong, Di tích lịch sử Đền thờ Lê Hoàn

 C. Di tích Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Đền Bà Triệu, Di tích khảo cổ Hang Con Moong, Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền thờ Lê Hoàn, Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Sầm Sơn

D. Di tích chiến khu Ngọc Trạo, Di tích lịch sử Đền Bà Triệu, Di tích khảo cổ Hang Con Moong, Di tích lịch sử Đền thờ Lê Hoàn

 

  Câu 75: Di tích lịch sử cách mạng Chiến khu Ngọc Trạo được nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia vào năm nào?

A. Năm 1993

B. Năm 1994

C. Năm 1995

D. Năm 1996

 

Câu 76: Di tích Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt vào ngày, tháng, năm nào?

          A. Ngày 29/9/2013

          B. Ngày 25/5/2012

          C. Ngày 27/9/2012

          D. Ngày 12/5/2014

 

 

                                                                                                 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI