Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1237
Hôm qua:
1669
Tuần này:
6888
Tháng này:
19782
Tất cả:
967696

Lãnh đạo UBND huyện Triệu Sơn

Ngày 04/02/2015 09:11:18

6.bmp

Đồng chí: Lê Quang Hùng

Đại biểu HĐND tỉnh - Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn

Email: hunglq.trieuson@thanhhoa.gov.vn
6.jpg

Đồng chí: Hồ Trường Sơn

Thường vụ huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện TriệuSơn

Email: sonht.trieuson@thanhhoa.gov.vn

Anh chu duong sua chuan.jpg
Đồng chí: Lê Xuân Dương

Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện TriệuSơn

Email: duonglx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

Anh anh trung.jpg
Đồng chí: Lê Quang Trung

Phó chủ tịch UBND huyện TriệuSơn

Email: trunglq.trieuson@thanhhoa.gov.vn


Danh sách Trưởng, phó phòng chức năng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Trung Thành

Chánh Văn phòng HĐND-UBND

Thanhnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Xuân Khoa

P.Chánh Văn phòng HĐND-UBND

khoalx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Đăng Huy

P.Chánh Văn phòng HĐND-UBND

huyld.trieuson@thanhhoa.gov.vn

4

Lã Văn Lâm

Trưởng Phòng Nông nghiệp&PTNT

lamlv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

5

Lê Xuân Trường

P.Trưởng Phòng NN&PTNT

truonglx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

6

Nguyễn Ngọc Quang

P.Trưởng Phòng NN&PTNT

quangnn.trieuson@thanhhoa.gov.vn

7

Lê Thị Lê

Trưởng phòng GD&ĐT

lelt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

8

Hoàng Đình Ngoan

P.Trưởng phòng GD&ĐT

ngoanhd.trieuson@thanhhoa.gov.vn

9

Hoàng Xuân Chinh

P.Trưởng phòng GD&ĐT

chinhhx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

10

11

Nguyễn Tài Tuệ

P.trưởng phòng VH-TT

tuent.trieuson@thanhhoa.gov.vn

12

Thành Văn Thăng

Chánh Thanh tra

thangtv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

13

Bùi Xuân Tráng

P.Chánh Thanh tra

trangbx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

14

Lê Duy Quân

P.Chánh Thanh tra

quanld.trieuson@thanhhoa.gov.vn

15

Lê Phú Quốc

Trưởng phòng TN-MT

quoclp.trieuson@thanhhoa.gov.vn

16

Nguyễn Thị Xuân

P.Trưởng phòng TN-MT

xuannt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

17

Quản trọng Thể

Trưởng phòng Nội vụ

theqt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

18

Tô Tế Quý

P.Trưởng phòng Nội vụ

quytt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

19

Bùi Hoàng Long

Trưởng phòng KT-HT

longbh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

20

Nguyễn Ngọc Thủy

P.Trưởng phòng KT-HT

thuynn.trieuson@thanhhoa.gov.vn

21

Lê Thị Phương

Trưởng phòng Tư pháp

phuonglt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

22

Bùi Huy Dũng

Trưởng phòng TC-KH

dungbh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

23

Nguyễn Thị Phương

P.Trưởng phòng TC-KH

phuongnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

24

Lê Thị Thủy

Trưởng phòng Y tế

thuylt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

25

Trịnh Văn Trí

P.Trưởng phòng Y tế

trutv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

26

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng LĐTB-XH

hungnv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

27

Lê Văn Hải

P.Trưởng phòng LĐTB-XH

hailv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

28

Bùi Kim Dậu

Trưởng phòng VH-TT

daubk.trieuson@thanhhoa.gov.vn

29

Trần Xuân Anh

P. Giám đốc TTVH

anhtx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

30

Ngô Văn Lương

Trưởng đài truyền thanh

luongnv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

31

Đào Hữu Hải

P. Đài truyền thanh

haidh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

32

Nguyễn Thị Hương

Trưởng trạm khuyến nông

huongnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

33

Phạm Khắc Thanh

P.Trưởng trạm khuyến nông

thanhpk.trieuson@thanhhoa.gov.vn

6.bmp

Đồng chí: Lê Quang Hùng

Đại biểu HĐND tỉnh - Phó bí thư huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn

Email: hunglq.trieuson@thanhhoa.gov.vn
6.jpg

Đồng chí: Hồ Trường Sơn

Thường vụ huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện TriệuSơn

Email: sonht.trieuson@thanhhoa.gov.vn

Anh chu duong sua chuan.jpg
Đồng chí: Lê Xuân Dương

Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện TriệuSơn

Email: duonglx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

Anh anh trung.jpg
Đồng chí: Lê Quang Trung

Phó chủ tịch UBND huyện TriệuSơn

Email: trunglq.trieuson@thanhhoa.gov.vn


Danh sách Trưởng, phó phòng chức năng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Trung Thành

Chánh Văn phòng HĐND-UBND

Thanhnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Xuân Khoa

P.Chánh Văn phòng HĐND-UBND

khoalx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Đăng Huy

P.Chánh Văn phòng HĐND-UBND

huyld.trieuson@thanhhoa.gov.vn

4

Lã Văn Lâm

Trưởng Phòng Nông nghiệp&PTNT

lamlv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

5

Lê Xuân Trường

P.Trưởng Phòng NN&PTNT

truonglx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

6

Nguyễn Ngọc Quang

P.Trưởng Phòng NN&PTNT

quangnn.trieuson@thanhhoa.gov.vn

7

Lê Thị Lê

Trưởng phòng GD&ĐT

lelt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

8

Hoàng Đình Ngoan

P.Trưởng phòng GD&ĐT

ngoanhd.trieuson@thanhhoa.gov.vn

9

Hoàng Xuân Chinh

P.Trưởng phòng GD&ĐT

chinhhx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

10

11

Nguyễn Tài Tuệ

P.trưởng phòng VH-TT

tuent.trieuson@thanhhoa.gov.vn

12

Thành Văn Thăng

Chánh Thanh tra

thangtv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

13

Bùi Xuân Tráng

P.Chánh Thanh tra

trangbx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

14

Lê Duy Quân

P.Chánh Thanh tra

quanld.trieuson@thanhhoa.gov.vn

15

Lê Phú Quốc

Trưởng phòng TN-MT

quoclp.trieuson@thanhhoa.gov.vn

16

Nguyễn Thị Xuân

P.Trưởng phòng TN-MT

xuannt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

17

Quản trọng Thể

Trưởng phòng Nội vụ

theqt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

18

Tô Tế Quý

P.Trưởng phòng Nội vụ

quytt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

19

Bùi Hoàng Long

Trưởng phòng KT-HT

longbh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

20

Nguyễn Ngọc Thủy

P.Trưởng phòng KT-HT

thuynn.trieuson@thanhhoa.gov.vn

21

Lê Thị Phương

Trưởng phòng Tư pháp

phuonglt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

22

Bùi Huy Dũng

Trưởng phòng TC-KH

dungbh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

23

Nguyễn Thị Phương

P.Trưởng phòng TC-KH

phuongnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

24

Lê Thị Thủy

Trưởng phòng Y tế

thuylt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

25

Trịnh Văn Trí

P.Trưởng phòng Y tế

trutv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

26

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng LĐTB-XH

hungnv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

27

Lê Văn Hải

P.Trưởng phòng LĐTB-XH

hailv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

28

Bùi Kim Dậu

Trưởng phòng VH-TT

daubk.trieuson@thanhhoa.gov.vn

29

Trần Xuân Anh

P. Giám đốc TTVH

anhtx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

30

Ngô Văn Lương

Trưởng đài truyền thanh

luongnv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

31

Đào Hữu Hải

P. Đài truyền thanh

haidh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

32

Nguyễn Thị Hương

Trưởng trạm khuyến nông

huongnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

33

Phạm Khắc Thanh

P.Trưởng trạm khuyến nông

thanhpk.trieuson@thanhhoa.gov.vn

Dự báo thời tiết Thanh Hóa