Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
4769
Hôm qua:
5311
Tuần này:
23388
Tháng này:
31070
Tất cả:
2213861

Lãnh đạo UBND huyện Triệu Sơn

Ngày 04/02/2015 09:11:18


CHu tich.jpg
 
Đồng chí: Vũ Đức Kính

Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn

Email: kinhvd.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0913356969

6.jpg

Đồng chí: Hồ Trường Sơn 

Thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn

Email: sonht.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0912035114

Anh chu duong sua chuan.jpg
Đồng chí: Lê Xuân Dương

Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn

Email: duonglx.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0913549544

Anh anh trung.jpg
Đồng chí: Lê Quang Trung

Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn

Email: trunglq.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0913253567


Danh sách Trưởng, phó phòng chức năng

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Trung Thành

Chánh VP HĐND-UBND

Thanhnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Xuân Khoa

P.CVP HĐND-UBND

khoalx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Đăng Huy

P.CVP HĐND-UBND

huyld.trieuson@thanhhoa.gov.vn

4

Lã Văn Lâm

TP Nông nghiệp&PTNT

lamlv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

5

Nguyễn Ngọc Quang

P.TP Nông nghiệp&PTNT

quangnn.trieuson@thanhhoa.gov.vn

6

 Nguyễn Văn Cận

 Trưởng phòng GD-ĐT

 cannv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

7

Nguyễn Chí Quang

P.TP GD-ĐT huyện

quangnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

8

Bùi Kiêm Dậu

Trưởng phòng VH-TT

daubk.trieuson@thanhhoa.gov.vn

9

Nguyễn Tài Tuệ

P.trưởng phòng VH-TT

tuent.trieuson@thanhhoa.gov.vn

10

Thành Văn Thăng

Chánh Thanh tra

thangtv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

11

Bùi Xuân Tráng

P.Chánh Thanh tra

trangbx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

12

Lê Duy Quân

P.Chánh Thanh tra

quanld.trieuson@thanhhoa.gov.vn

13

Lê Phú Quốc

Trưởng phòng TN-MT

quoclp.trieuson@thanhhoa.gov.vn

14

Nguyễn Thị Xuân

P.Trưởng phòng TN-MT

xuannt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

15

Quản trọng Thể

Trưởng phòng Nội vụ

theqt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

16

Tô Tế Quý

P.Trưởng phòng Nội vụ

quytt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

17

Bùi Hoàng Long

Trưởng phòng KT-HT 

longbh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

18

Nguyễn Ngọc Thủy

P.Trưởng phòng KT-HT

thuynn.trieuson@thanhhoa.gov.vn

19

Lê Thị Phương

Trưởng phòng Tư pháp

phuonglt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

20

Bùi Huy Dũng

Trưởng phòng TC-KH

dungbh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

21

Vũ Văn Ba

 P. Trưởng phòng TC-KH

bavv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

22

Lê Thị Thủy

Trưởng phòng Y tế

thuylt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

23

Trịnh Văn Trí

P.Trưởng phòng Y tế

trutv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

24

Phạm Văn Thường

GĐ Ban QLDA - ĐTXD

thuongpv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

25

Phạm Thế Khoa

PGĐ Ban QLDA - ĐTXD

khoapt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

26

Hàn Việt Anh

GĐ V.phòng ĐKQSD đất

anhhv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

27

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng LĐTB-XH

hungnv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

28

Lê Văn Hải

P.TP LĐTB-XH

hailv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

29

Trần Xuân Anh

PGĐ TTVH

anhtx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

30

Đào Hữu Hải

PGĐ TTVH

haidh.trieuson@thanhhoa.gov.vnCHu tich.jpg
 
Đồng chí: Vũ Đức Kính

Phó bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn

Email: kinhvd.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0913356969

6.jpg

Đồng chí: Hồ Trường Sơn 

Thường vụ Huyện ủy - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn

Email: sonht.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0912035114

Anh chu duong sua chuan.jpg
Đồng chí: Lê Xuân Dương

Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn

Email: duonglx.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0913549544

Anh anh trung.jpg
Đồng chí: Lê Quang Trung

Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn

Email: trunglq.trieuson@thanhhoa.gov.vn, SĐT: 0913253567


Danh sách Trưởng, phó phòng chức năng

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Trung Thành

Chánh VP HĐND-UBND

Thanhnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

2

Lê Xuân Khoa

P.CVP HĐND-UBND

khoalx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

3

Lê Đăng Huy

P.CVP HĐND-UBND

huyld.trieuson@thanhhoa.gov.vn

4

Lã Văn Lâm

TP Nông nghiệp&PTNT

lamlv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

5

Nguyễn Ngọc Quang

P.TP Nông nghiệp&PTNT

quangnn.trieuson@thanhhoa.gov.vn

6

 Nguyễn Văn Cận

 Trưởng phòng GD-ĐT

 cannv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

7

Nguyễn Chí Quang

P.TP GD-ĐT huyện

quangnt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

8

Bùi Kiêm Dậu

Trưởng phòng VH-TT

daubk.trieuson@thanhhoa.gov.vn

9

Nguyễn Tài Tuệ

P.trưởng phòng VH-TT

tuent.trieuson@thanhhoa.gov.vn

10

Thành Văn Thăng

Chánh Thanh tra

thangtv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

11

Bùi Xuân Tráng

P.Chánh Thanh tra

trangbx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

12

Lê Duy Quân

P.Chánh Thanh tra

quanld.trieuson@thanhhoa.gov.vn

13

Lê Phú Quốc

Trưởng phòng TN-MT

quoclp.trieuson@thanhhoa.gov.vn

14

Nguyễn Thị Xuân

P.Trưởng phòng TN-MT

xuannt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

15

Quản trọng Thể

Trưởng phòng Nội vụ

theqt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

16

Tô Tế Quý

P.Trưởng phòng Nội vụ

quytt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

17

Bùi Hoàng Long

Trưởng phòng KT-HT 

longbh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

18

Nguyễn Ngọc Thủy

P.Trưởng phòng KT-HT

thuynn.trieuson@thanhhoa.gov.vn

19

Lê Thị Phương

Trưởng phòng Tư pháp

phuonglt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

20

Bùi Huy Dũng

Trưởng phòng TC-KH

dungbh.trieuson@thanhhoa.gov.vn

21

Vũ Văn Ba

 P. Trưởng phòng TC-KH

bavv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

22

Lê Thị Thủy

Trưởng phòng Y tế

thuylt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

23

Trịnh Văn Trí

P.Trưởng phòng Y tế

trutv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

24

Phạm Văn Thường

GĐ Ban QLDA - ĐTXD

thuongpv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

25

Phạm Thế Khoa

PGĐ Ban QLDA - ĐTXD

khoapt.trieuson@thanhhoa.gov.vn

26

Hàn Việt Anh

GĐ V.phòng ĐKQSD đất

anhhv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

27

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng LĐTB-XH

hungnv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

28

Lê Văn Hải

P.TP LĐTB-XH

hailv.trieuson@thanhhoa.gov.vn

29

Trần Xuân Anh

PGĐ TTVH

anhtx.trieuson@thanhhoa.gov.vn

30

Đào Hữu Hải

PGĐ TTVH

haidh.trieuson@thanhhoa.gov.vn


Dự báo thời tiết Thanh Hóa