Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1594
Hôm qua:
3777
Tuần này:
12980
Tháng này:
101810
Tất cả:
1950014
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW khóa XII, và Nghị quyết số 16 NQ-TU của BTV Tỉnh ủy.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW khóa XII, và Nghị quyết số 16 NQ-TU của BTV Tỉnh ủy.

Ngày 26/5/2020, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW khóa XII, và Nghị quyết số 16 NQ-TU của BTV Tỉnh ủy.

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW khóa XII, và Nghị quyết số 16 NQ-TU của BTV Tỉnh ủy.

Ngày 26/5/2020, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW khóa XII, và Nghị quyết số 16 NQ-TU của BTV Tỉnh ủy.

Đăng lúc 1 ngày trước · 85 news.view
Đăng lúc 1 tháng trước · 326 news.view
Đăng lúc 1 tháng trước · 589 news.view
Đăng lúc 1 tháng trước · 149 news.view
Đăng lúc 1 tháng trước · 2704 news.view
Đăng lúc 1 tháng trước · 175 news.view
Đăng lúc 1 tháng trước · 1015 news.view

Hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”, trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TU, ngày 11/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020; Kế hoạch số 03-KH/BTC, ngày 03/3/2020 của Ban Tổ chức cấp tỉnh về Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”; để cuộc thi lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi trên địa bàn huyện.

Đăng lúc 1 tháng trước · 364 news.view

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong nhân dân, triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Sơn đã sớm triển khai các nội dung Kế hoạch tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đăng lúc 1 tháng trước · 214 news.view
Đăng lúc 1 tháng trước · 36374 news.view
Dự báo thời tiết Thanh Hóa