Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1823
Hôm qua:
5540
Tuần này:
19011
Tháng này:
101097
Tất cả:
2839275
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Xuân Thọ, Dân Lực, Minh Sơn, Hợp Thành; thị trấn Triệu Sơn; thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Xuân Thọ, Dân Lực, Minh Sơn, Hợp Thành; thị trấn Triệu Sơn; thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn

UBND huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thị trấn Triệu Sơn, Thị trấn Nưa, Xuân Thọ, Dân Lực, Minh Sơn, Hợp Thành, gồm các nội dung chính sau:

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Xuân Thọ, Dân Lực, Minh Sơn, Hợp Thành; thị trấn Triệu Sơn; thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn

UBND huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thị trấn Triệu Sơn, Thị trấn Nưa, Xuân Thọ, Dân Lực, Minh Sơn, Hợp Thành, gồm các nội dung chính sau:

Đăng lúc 17 ngày trước · 432 lượt xem

UBND huyện Triệu Sơn ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

UBND huyện Triệu Sơn ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đăng lúc 22 ngày trước · 622 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Phú, Thọ Bình, Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn

UBND huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Phú, Thọ Bình, Đồng Thắng, gồm các nội dung chính sau:

Đăng lúc 1 tháng trước · 325 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Bình Sơn, Dân Lý, Đồng Lợi, Minh Sơn, huyện Triệu Sơn

UBND huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Bình Sơn, Dân Lý, Đồng Lợi, Minh Sơn, gồm các nội dung chính sau:

Đăng lúc 1 tháng trước · 613 lượt xem

Thông báo về việc nộp hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn

Thông báo về việc nộp hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn

Đăng lúc 2 tháng trước · 1717 lượt xem

Thông báo về việc tuyển dụng bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn

Thông báo về việc tuyển dụng bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn

Đăng lúc 2 tháng trước · 1188 lượt xem

Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2020

Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2020

Đăng lúc 2 tháng trước · 3072 lượt xem

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2020

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2020

Đăng lúc 3 tháng trước · 5912 lượt xem

Thông báo quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Triệu Sơn

Thông báo quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Triệu Sơn

Đăng lúc 3 tháng trước · 3110 lượt xem

Quyết định ban hành nội quy phỏng vấn xét viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2020

Quyết định ban hành nội quy phỏng vấn xét viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2020

Đăng lúc 3 tháng trước · 1228 lượt xem