Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
911
Hôm qua:
5071
Tuần này:
11436
Tháng này:
97203
Tất cả:
4790228
Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm dich vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm dich vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm dich vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm dich vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm dich vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn

Đăng lúc 11 ngày trước · 156 lượt xem

Thông báo danh sách phỏng vấn, thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn năm 2021

Thông báo danh sách phỏng vấn, thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc và phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn năm 2021

Đăng lúc 20 ngày trước · 311 lượt xem

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2021

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2021

Đăng lúc 26 ngày trước · 558 lượt xem

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn năm 2021

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Triệu Sơn năm 2021

Đăng lúc 27 ngày trước · 331 lượt xem

Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2021

Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2021

Đăng lúc 1 tháng trước · 409 lượt xem

Thông báo thay thế Thông báo số 2093/TB-UBND ngày 18/4/2022 của UBND huyện Triệu Sơn

Thông báo thay thế Thông báo số 2093/TB-UBND ngày 18/4/2022 của UBND huyện Triệu Sơn về việc Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Tân, Thọ Vực, Vân Sơn, Xuân Thịnh

Đăng lúc 1 tháng trước · 219 lượt xem

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã : Thọ Tân, Thọ Vực, Vân Sơn, Xuân Thịnh

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã : Thọ Tân, Thọ Vực, Vân Sơn, Xuân Thịnh

Đăng lúc 1 tháng trước · 270 lượt xem

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Tân, Thọ Vực, Vân Sơn, Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Tân, Thọ Vực, Vân Sơn, Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc 1 tháng trước · 359 lượt xem

Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2021

Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2021

Đăng lúc 2 tháng trước · 879 lượt xem

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2021

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn năm 2021

Đăng lúc 2 tháng trước · 1468 lượt xem