Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1167
Hôm qua:
802
Tuần này:
1167
Tháng này:
26024
Tất cả:
673954

UBND huyện triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niêm 70 năm ngày Thương binh- Liệt Sỹ 27/2/1947- 27/7/2017.

Ngày 21/07/2017 08:50:05

UBND huyện triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niêm 70 năm ngày Thương binh- Liệt Sỹ 27/2/1947- 27/7/2017.
Thực hiện kế hoạch số 49/ KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ. Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, Người có công với cách mạng và phong trào" Đền ơn đáp nghĩa", thiết thực, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Tiếp tục tăng cường vận động các nguồn lực xã hội góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng, nhằm phát huy truyền thống đạo lý " Uống nước nhớ nguồn" "Đền ơn đáp nghĩa" để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách; Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, các Nghị định của Chính phủ về chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ, người có công, đảm bảo chi trả đúng, đủ, kịp thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời các đơn thư liên quan đến thực hiện chế độ chính sách Người có công, phấn đấu 100% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống ổn định, đẩy mạnh thực hiện 5 phong trào tình nghĩa.Vận động xây dựng quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" bằng các hình thức phong phú, vận động các cơ quan, ban ngành, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp và nhân dân tham gia ủng hộ đống góp quỹ " Đền ơn đáp nghĩa "Phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện có những việc làm tốt, thiết thực nhằm tri ân các anh hùng Liệt sỹ và người có công với cách mạng, phối hợp với Đài truyền thanh huyện và các phòng,ban, ngành, có liên quan tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ. Phối hợp với Trung tâm văn hóa TDTD huyện tổ chức lựa chọn vận động viên, thương binh tiêu biểu tham gia thi đấu TDTT dành cho người khuyết tật, phối hợp với huyện Đoàn, Phòng Giáo dục huyện giáo dục truyền thống " Uống nước nhớ nguồn" " Tiếp bước cha anh" cho các thế hệ trẻ, phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp tục thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công cải thiện nhà ở theo nghị quyết số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện, các phòng, ban, ngành có liên quan tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng của người có công theo quy định, phối hợp với ban thi đua khen thưởng huyện hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào " Đền ơn đáp nghĩa" và người có công tiêu biểu, đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo đúng quy định.

Đình Duyến

UBND huyện triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niêm 70 năm ngày Thương binh- Liệt Sỹ 27/2/1947- 27/7/2017.

Đăng lúc: 21/07/2017 08:50:05 (GMT+7)

UBND huyện triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niêm 70 năm ngày Thương binh- Liệt Sỹ 27/2/1947- 27/7/2017.
Thực hiện kế hoạch số 49/ KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ. Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, Người có công với cách mạng và phong trào" Đền ơn đáp nghĩa", thiết thực, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Tiếp tục tăng cường vận động các nguồn lực xã hội góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng, nhằm phát huy truyền thống đạo lý " Uống nước nhớ nguồn" "Đền ơn đáp nghĩa" để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách; Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, các Nghị định của Chính phủ về chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sỹ, người có công, đảm bảo chi trả đúng, đủ, kịp thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết kịp thời các đơn thư liên quan đến thực hiện chế độ chính sách Người có công, phấn đấu 100% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống ổn định, đẩy mạnh thực hiện 5 phong trào tình nghĩa.Vận động xây dựng quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" bằng các hình thức phong phú, vận động các cơ quan, ban ngành, các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp và nhân dân tham gia ủng hộ đống góp quỹ " Đền ơn đáp nghĩa "Phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện có những việc làm tốt, thiết thực nhằm tri ân các anh hùng Liệt sỹ và người có công với cách mạng, phối hợp với Đài truyền thanh huyện và các phòng,ban, ngành, có liên quan tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ. Phối hợp với Trung tâm văn hóa TDTD huyện tổ chức lựa chọn vận động viên, thương binh tiêu biểu tham gia thi đấu TDTT dành cho người khuyết tật, phối hợp với huyện Đoàn, Phòng Giáo dục huyện giáo dục truyền thống " Uống nước nhớ nguồn" " Tiếp bước cha anh" cho các thế hệ trẻ, phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp tục thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công cải thiện nhà ở theo nghị quyết số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện, các phòng, ban, ngành có liên quan tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng của người có công theo quy định, phối hợp với ban thi đua khen thưởng huyện hướng dẫn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào " Đền ơn đáp nghĩa" và người có công tiêu biểu, đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo đúng quy định.

Đình Duyến

Dự báo thời tiết Thanh Hóa