Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
950
Hôm qua:
1083
Tuần này:
950
Tháng này:
40645
Tất cả:
1157250

Hội nghị trực tuyên tổng kết 18 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Ngày 21/09/2018 10:38:12

Ngày 21.9.2018, Tại trung tâm Viettel Triệu Sơn đã diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết 18 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Chủ trì điểm cầu Chính Phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – UVBCT – Thủ Tướng Chính Phủ, đồng chí Vũ Đức Đam – UVTƯ Đảng - Phó Thủ Tướng Chính Phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Trung Ương Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cùng đại diện các Bộ ngành có liên quan.

. Tham dự điểm cầu tại huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Kim Chất – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng, ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Vũ Đức Đam – Phó Thủ Tướng Chính phủ khai mạc hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phong trào đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2018. Trình chiếu phóng sự về kết quả thực hiện phong trào và thảo luận.
Hội nghị là dịp nhìn lại tổng quan sự phát triển của Phong trào TDĐKXDĐSVH trong 18 năm qua; đặc biệt thông qua những con số, mô hình thiết thực, những tác động hiệu quả đến công tác xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng ở mọi vùng miền. Hội nghị khẳng định tầm quan trọng nhìn lại chặng đường phát triển của Phong trào TDĐKXDĐSVH sau 18 năm. Và “Phong trào TDĐKXDĐSVH cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 Khoá VIII về Xây dựng và Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Khẳng định sức sống bền vững của phong trào trong đời sống văn hóa ở mọi vùng miền, dân tộc, Tôn giáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng sẽ thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như giải pháp khắc phục nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của phong trào ngày càng thực chất, có chiều sâu; khắc phục “căn bệnh” thành tích khiến cho phong trào chưa thực sự “sâu rễ bền gốc” trong đời sống văn hóa tại một số địa phương, đồng thời đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng Phong trào trong thời gian tới.
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện 18 năm qua và từ những ý kiến chỉ đạo của Trung Ương từ Hội nghị trực tuyến và các hướng dẫn của các bộ, ngành. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo XDĐSVH của huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển và có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng tập trung vào thực chất, hiệu quả, tác động đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội; khơi dậy truyền thống yêu quê hương , đất nước, tình làng, nghĩa xóm, tính đoàn kết cộng đồng, dòng họ ngày càng được bền chặt, môi trường VH lành mạnh... góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, củng cố nền tảng đạo đức xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

IMG_0244[1].JPG

IMG_0249[1].JPG

Lê Anh

Hội nghị trực tuyên tổng kết 18 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Đăng lúc: 21/09/2018 10:38:12 (GMT+7)

Ngày 21.9.2018, Tại trung tâm Viettel Triệu Sơn đã diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết 18 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Chủ trì điểm cầu Chính Phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – UVBCT – Thủ Tướng Chính Phủ, đồng chí Vũ Đức Đam – UVTƯ Đảng - Phó Thủ Tướng Chính Phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Trung Ương Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cùng đại diện các Bộ ngành có liên quan.

. Tham dự điểm cầu tại huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Kim Chất – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các phòng, ban ngành đoàn thể cấp huyện, các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Vũ Đức Đam – Phó Thủ Tướng Chính phủ khai mạc hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện phong trào đời sống văn hóa giai đoạn 2000 – 2018. Trình chiếu phóng sự về kết quả thực hiện phong trào và thảo luận.
Hội nghị là dịp nhìn lại tổng quan sự phát triển của Phong trào TDĐKXDĐSVH trong 18 năm qua; đặc biệt thông qua những con số, mô hình thiết thực, những tác động hiệu quả đến công tác xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng ở mọi vùng miền. Hội nghị khẳng định tầm quan trọng nhìn lại chặng đường phát triển của Phong trào TDĐKXDĐSVH sau 18 năm. Và “Phong trào TDĐKXDĐSVH cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 Khoá VIII về Xây dựng và Phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Khẳng định sức sống bền vững của phong trào trong đời sống văn hóa ở mọi vùng miền, dân tộc, Tôn giáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng sẽ thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như giải pháp khắc phục nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của phong trào ngày càng thực chất, có chiều sâu; khắc phục “căn bệnh” thành tích khiến cho phong trào chưa thực sự “sâu rễ bền gốc” trong đời sống văn hóa tại một số địa phương, đồng thời đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng Phong trào trong thời gian tới.
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện 18 năm qua và từ những ý kiến chỉ đạo của Trung Ương từ Hội nghị trực tuyến và các hướng dẫn của các bộ, ngành. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo XDĐSVH của huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH” trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển và có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng tập trung vào thực chất, hiệu quả, tác động đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội; khơi dậy truyền thống yêu quê hương , đất nước, tình làng, nghĩa xóm, tính đoàn kết cộng đồng, dòng họ ngày càng được bền chặt, môi trường VH lành mạnh... góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, củng cố nền tảng đạo đức xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

IMG_0244[1].JPG

IMG_0249[1].JPG

Lê Anh

Dự báo thời tiết Thanh Hóa