Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
303
Hôm qua:
499
Tuần này:
303
Tháng này:
20776
Tất cả:
968690

Xã Dân Lý tập trung chỉ đạo việc xây dựng 40 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo điều kiện VSATTP.

Ngày 20/04/2018 15:58:44

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về triển khai công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong lĩnh vực NN 2018. Xã Dân Lý là một trong những địa phương được huyện chỉ đạo chọn làm điểm để thực hiện.

Trong 167 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm mà huyện đang tập trung chỉ đạo để cải tạo, nâng cấp đảm bảo tiêu chí cơ sở giết mổ ATTP trong năm 2018, xã Dân Lý có đến 40 cơ sở. Để thực hiện mục tiêu đề ra Ban chỉ đạo xã đã thống kê lập danh sách từng hộ gia đình có cơ sở giết mổ cụ thể. Thống kê những điều kiện của từng hộ để xem xét hộ nào thiếu yếu tố nào thì có biện pháp tuyên truyền vận động ở yếu tố đó. Xã cũng giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên BCĐ, các thôn xóm trong việc tuyên truyền đôn đốc các hộ thực hiện việc cải tạo nâng cấp cơ sở giết mổ đúng thời gian quy định. Tổ chức tuyên truyền vận động trực tiếp, gửi mẫu và các quy định xây dựng cơ sở giết mổ an toàn đến từng hộ gia đình. Đến nay theo báo cáo của đồng chí PCT UBND xã các hộ đã xong việc làm hồ sơ để xin giấy phép đăng ký kinh doanh và đã bắt tay vào việc sửa chửa, nâng cấp và xây mới các cơ sở giết mổ để đảm bảo tiêu chí đề ra. Nhìn chung các cơ sở đều có ý thức trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật đề ra và đang tích cực triển khai thực hiện các bước để được công nhận cơ sở giết mổ gia súc gia cầm đảm bảo vệ sinh ATTP.


received_613385015695080.jpeg

received_613384332361815.jpeg
Hoạt động buôn bán thịt gia súc, gia cầm tại chợ Thiều xã Dân Lý.
Tin: Thùy Dung
Ảnh: Lê Anh

Xã Dân Lý tập trung chỉ đạo việc xây dựng 40 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo điều kiện VSATTP.

Đăng lúc: 20/04/2018 15:58:44 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về triển khai công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong lĩnh vực NN 2018. Xã Dân Lý là một trong những địa phương được huyện chỉ đạo chọn làm điểm để thực hiện.

Trong 167 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm mà huyện đang tập trung chỉ đạo để cải tạo, nâng cấp đảm bảo tiêu chí cơ sở giết mổ ATTP trong năm 2018, xã Dân Lý có đến 40 cơ sở. Để thực hiện mục tiêu đề ra Ban chỉ đạo xã đã thống kê lập danh sách từng hộ gia đình có cơ sở giết mổ cụ thể. Thống kê những điều kiện của từng hộ để xem xét hộ nào thiếu yếu tố nào thì có biện pháp tuyên truyền vận động ở yếu tố đó. Xã cũng giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên BCĐ, các thôn xóm trong việc tuyên truyền đôn đốc các hộ thực hiện việc cải tạo nâng cấp cơ sở giết mổ đúng thời gian quy định. Tổ chức tuyên truyền vận động trực tiếp, gửi mẫu và các quy định xây dựng cơ sở giết mổ an toàn đến từng hộ gia đình. Đến nay theo báo cáo của đồng chí PCT UBND xã các hộ đã xong việc làm hồ sơ để xin giấy phép đăng ký kinh doanh và đã bắt tay vào việc sửa chửa, nâng cấp và xây mới các cơ sở giết mổ để đảm bảo tiêu chí đề ra. Nhìn chung các cơ sở đều có ý thức trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật đề ra và đang tích cực triển khai thực hiện các bước để được công nhận cơ sở giết mổ gia súc gia cầm đảm bảo vệ sinh ATTP.


received_613385015695080.jpeg

received_613384332361815.jpeg
Hoạt động buôn bán thịt gia súc, gia cầm tại chợ Thiều xã Dân Lý.
Tin: Thùy Dung
Ảnh: Lê Anh
Dự báo thời tiết Thanh Hóa