Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
957
Hôm qua:
1132
Tuần này:
957
Tháng này:
27918
Tất cả:
1236508

Hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2018 của Agribank Chi nhánh Triệu Sơn.

Ngày 23/10/2018 14:34:50

Thực hiện công tác của ngành theo kế hoạch đề ra, trong 9 tháng năm 2018 toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Triệu Sơn đã nỗ lực cố gắng hoạt động kinh doanh vượt chỉ tiêu giao.

Đối với công tác huy động vốn, nguồn vốn nội tệ là: 1.179.072 triệu đồng, tăng 13.752 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó nguồn vốn kế hoạch giao là 1.152.199 triệu đồng, tăng 14.310 triệu đồng so với đầu tháng, tăng 180.713 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 18,6%, đạt 103,6% kế hoạch tăng trưởng năm. Tiền gửi Kho bạc Nhà nước, BHXH, NHCS và ký quỹ 26.872 triệu đồng, tăng 13.373 triệu đồng so với đầu năm. Nguồn vốn ngoại tệ là 351 ngàn USD, tăng 48 ngàn USD so với đầu năm, đạt 175,5% kế hoạch năm. Trong công tác tín dụng: Tổng dư nợ quy đổi 1.417.077 triệu đồng, tăng 131.513 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 10,2%, trong đó dư nợ nội tệ 1.404.598 triệu đồng, tăng 25.429 triệu so với đầu tháng, tăng 131.861 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 10,3%, đạt 79,8% kế hoạch tăng trưởng năm. Dự nợ ngắn hạn 435.770 triệu đồng, giảm 24.679 triệu đồng so với đầu năm, dư nợ trung, dài hạn 968.828 triệu đồng, tăng 156.539 triệu đồng sơ với đầu năm. Dư nợ ngoại tệ 535 ngàn USD, tăng 34 ngàn USD so với đầu tháng, giảm 37 ngàn USD so với đầu năm, đạt 93,5% kế hoạch năm; về chất lượng tín dụng: Nợ nhóm 2 là 2.099 triệu đồng, giảm 549 triệu đồng so với đầu tháng, tăng 1.071 triệu đồng so với đầu năm, nợ xấu 4.756 triệu đồng, tăng 284 triệu đồng, tăng 181 triệu đồng so với đầu năm, nợ nhóm 3 là 405 triệu đồng, tăng 117 triệu đồng sơ với đầu năm, Nhóm 4, là 642 triệu đồng, tăng 571 triệu đồng so với đầu năm, nợ nhóm 5 là 3.709 triệu đồng, giảm 507 triệu đồng so với đầu năm. Kết quả tài chính: Tổng thu 105.560 triệu đồng, tổng chi 66.411 triệu đồng, lợi nhuận khoán tài chính đạt 39.149 triệu đồng.

IMG_2213.JPG

IMG_2209.JPG

IMG_2219.JPG

Đình Duyến

Hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2018 của Agribank Chi nhánh Triệu Sơn.

Đăng lúc: 23/10/2018 14:34:50 (GMT+7)

Thực hiện công tác của ngành theo kế hoạch đề ra, trong 9 tháng năm 2018 toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh Triệu Sơn đã nỗ lực cố gắng hoạt động kinh doanh vượt chỉ tiêu giao.

Đối với công tác huy động vốn, nguồn vốn nội tệ là: 1.179.072 triệu đồng, tăng 13.752 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó nguồn vốn kế hoạch giao là 1.152.199 triệu đồng, tăng 14.310 triệu đồng so với đầu tháng, tăng 180.713 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 18,6%, đạt 103,6% kế hoạch tăng trưởng năm. Tiền gửi Kho bạc Nhà nước, BHXH, NHCS và ký quỹ 26.872 triệu đồng, tăng 13.373 triệu đồng so với đầu năm. Nguồn vốn ngoại tệ là 351 ngàn USD, tăng 48 ngàn USD so với đầu năm, đạt 175,5% kế hoạch năm. Trong công tác tín dụng: Tổng dư nợ quy đổi 1.417.077 triệu đồng, tăng 131.513 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 10,2%, trong đó dư nợ nội tệ 1.404.598 triệu đồng, tăng 25.429 triệu so với đầu tháng, tăng 131.861 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 10,3%, đạt 79,8% kế hoạch tăng trưởng năm. Dự nợ ngắn hạn 435.770 triệu đồng, giảm 24.679 triệu đồng so với đầu năm, dư nợ trung, dài hạn 968.828 triệu đồng, tăng 156.539 triệu đồng sơ với đầu năm. Dư nợ ngoại tệ 535 ngàn USD, tăng 34 ngàn USD so với đầu tháng, giảm 37 ngàn USD so với đầu năm, đạt 93,5% kế hoạch năm; về chất lượng tín dụng: Nợ nhóm 2 là 2.099 triệu đồng, giảm 549 triệu đồng so với đầu tháng, tăng 1.071 triệu đồng so với đầu năm, nợ xấu 4.756 triệu đồng, tăng 284 triệu đồng, tăng 181 triệu đồng so với đầu năm, nợ nhóm 3 là 405 triệu đồng, tăng 117 triệu đồng sơ với đầu năm, Nhóm 4, là 642 triệu đồng, tăng 571 triệu đồng so với đầu năm, nợ nhóm 5 là 3.709 triệu đồng, giảm 507 triệu đồng so với đầu năm. Kết quả tài chính: Tổng thu 105.560 triệu đồng, tổng chi 66.411 triệu đồng, lợi nhuận khoán tài chính đạt 39.149 triệu đồng.

IMG_2213.JPG

IMG_2209.JPG

IMG_2219.JPG

Đình Duyến
Dự báo thời tiết Thanh Hóa