Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
185
Hôm qua:
1388
Tuần này:
1571
Tháng này:
29003
Tất cả:
874420

Hội nghị công bố Quyết định chuyển đổi đối với công chức, viên chức thuộc diện chuyển đổi năm 2017.

Ngày 14/12/2017 15:23:05

Thực hiện kế hoạch số 493/KH-UBND của UBND huyện về chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Ngày 13/12/2017 UBND huyện tổ chức hội nghị công bố Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc diện chuyển đổi năm 2017.


Đồng chí Hồ Trường Sơn, PCT UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Quản Trọng Thể,Trưởng phòng nội vụ huyện công bố Phương án của UBND huyện về chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức 2017 trên địa bàn huyện và công bố các quyết định chuyển đổi cán bộ. Cụ thể đối với cán bộ công chức văn hóa - xã hội (phụ trách lao động - thương binh xã hội) của các xã: Hợp Thắng, Hợp lý, Thị Trấn, Dân Quyền thực hiện chuyển đổi. Công chức Địa chính - nông nghiệp- xây dựng và Môi trường (phụ trách địa chính - xây dựng) các xã: Thọ Dân, Thọ Cường, Thọ Thế, Minh Sơn, Thọ Bình, Bình Sơn, Đồng Tiến, Nông Trường, Đồng Thắng thực hiện chuyển đổi. Công chức Kế toán - tài chính (phụ trách kế toán) các đơn vị: Bình Sơn, Xuân Lộc, Thọ Cường, Thị Trấn, Minh Châu và công chức Kế toán tài chính phụ trách kế hoạch xã Thọ Bình thực hiện chuyển đổi. Đối với Kế toán các trường: Tiểu học, THCS xã Thọ Tân, THCS Thị Trấn, THCS Dân Lực, THCS Hợp Thắng, THCS Thọ Bình, THCS Thọ Sơn, Tiểu học Dân Quyền, Tiểu học Hợp Tiến, THCS Thọ Thế, THCS Đồng Lợi, Tiểu học Tiến Nông thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Đối với các chức danh công chức văn hóa - xã hội, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng, Kế toán các trường thực hiện chuyển đổi nhận công tác mới từ ngày 1/1/2018, riêng công chức Kế toán - tài chính của các xã thực hiện chuyển đổi nhận vị trí công tác mới từ 1/4/2018. Đồng chí Hồ Trường Sơn, PCT UBND huyện đã trao Quyết định cho các đồng chí thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 và lưu ý các địa phương , các trường học cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí cán bộ chuyển đổi vị trí công tác thực hiện công tác bàn giao công việc đúng quy định. Các đồng chí cán bộ thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tiếp tục phát huy kinh nghiệm, kết quả công tác thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công ở đơn vị công tác mới.
CIMG8257.JPG

CIMG8259.JPG

CIMG8262.JPG

CIMG8260.JPG
Đồng chí Hồ Trường Sơn, PCT UBND huyện trao Quyết định chuyển đổi vị trí công tác cho các đồng chí cán bộ, công chức viên chức thuộc diện chuyển đổi 2017.

Thùy Dung

Hội nghị công bố Quyết định chuyển đổi đối với công chức, viên chức thuộc diện chuyển đổi năm 2017.

Đăng lúc: 14/12/2017 15:23:05 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 493/KH-UBND của UBND huyện về chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Ngày 13/12/2017 UBND huyện tổ chức hội nghị công bố Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc diện chuyển đổi năm 2017.


Đồng chí Hồ Trường Sơn, PCT UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí Quản Trọng Thể,Trưởng phòng nội vụ huyện công bố Phương án của UBND huyện về chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức 2017 trên địa bàn huyện và công bố các quyết định chuyển đổi cán bộ. Cụ thể đối với cán bộ công chức văn hóa - xã hội (phụ trách lao động - thương binh xã hội) của các xã: Hợp Thắng, Hợp lý, Thị Trấn, Dân Quyền thực hiện chuyển đổi. Công chức Địa chính - nông nghiệp- xây dựng và Môi trường (phụ trách địa chính - xây dựng) các xã: Thọ Dân, Thọ Cường, Thọ Thế, Minh Sơn, Thọ Bình, Bình Sơn, Đồng Tiến, Nông Trường, Đồng Thắng thực hiện chuyển đổi. Công chức Kế toán - tài chính (phụ trách kế toán) các đơn vị: Bình Sơn, Xuân Lộc, Thọ Cường, Thị Trấn, Minh Châu và công chức Kế toán tài chính phụ trách kế hoạch xã Thọ Bình thực hiện chuyển đổi. Đối với Kế toán các trường: Tiểu học, THCS xã Thọ Tân, THCS Thị Trấn, THCS Dân Lực, THCS Hợp Thắng, THCS Thọ Bình, THCS Thọ Sơn, Tiểu học Dân Quyền, Tiểu học Hợp Tiến, THCS Thọ Thế, THCS Đồng Lợi, Tiểu học Tiến Nông thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Đối với các chức danh công chức văn hóa - xã hội, Địa chính - nông nghiệp - xây dựng, Kế toán các trường thực hiện chuyển đổi nhận công tác mới từ ngày 1/1/2018, riêng công chức Kế toán - tài chính của các xã thực hiện chuyển đổi nhận vị trí công tác mới từ 1/4/2018. Đồng chí Hồ Trường Sơn, PCT UBND huyện đã trao Quyết định cho các đồng chí thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 và lưu ý các địa phương , các trường học cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí cán bộ chuyển đổi vị trí công tác thực hiện công tác bàn giao công việc đúng quy định. Các đồng chí cán bộ thực hiện chuyển đổi vị trí công tác tiếp tục phát huy kinh nghiệm, kết quả công tác thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công ở đơn vị công tác mới.
CIMG8257.JPG

CIMG8259.JPG

CIMG8262.JPG

CIMG8260.JPG
Đồng chí Hồ Trường Sơn, PCT UBND huyện trao Quyết định chuyển đổi vị trí công tác cho các đồng chí cán bộ, công chức viên chức thuộc diện chuyển đổi 2017.

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa