Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
129
Hôm qua:
996
Tuần này:
5615
Tháng này:
23730
Tất cả:
712609

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Sơn khai giảng lớp Đảng viên mới khóa 44

Ngày 17/03/2017 13:50:16

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Sơn khai giảng
lớp Đảng viên mới khóa 44

Ngày 13/3/2017 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Sơn đã khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 44, đây là lớp đầu tiên năm 2017. Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Sen ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, các đồng chí Trưởng, phó các ban của Đảng, các đồng chí trong ban giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, cùng 68 đồng chí học viên tham dự lớp học đã có mặt dự Lễ khai giảng. Đồng chí Nghiêm Quốc Mạnh Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy công bố Quyết định mở lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 44. Đồng chí Lê Thị Sen Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đọc lời khai giảng nêu rõ mục đích, yêu cầu của lớp học. Đồng chí Hứa Thị Ngãi Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện báo cáo kế hoạch tổ chức thực hiện lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 44.Theo kế hoạch trong thời gian học tập 8 ngày lớp học đi sâu nghiên cứu 10 bài trong cuốn tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới do Ban Tuyên giáo TW biên soạn năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gồm Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Bài 3: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền XHCN. Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Bài 5: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Bài 6: Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bài 7: Chủ động và hội nhập quốc tế. Bài 8: Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Bài 9: Xây dựng Đảng về Đạo đức. Bài 10: Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thay mặt cho các học viên tham dự lớp học đồng chí Nguyễn Văn Lượng phát biểu ý kiến và hứa quyết tâm, phấn đấu học tập rèn luyện, học lý luận gắn với thực tiễn cụ thể ở từng địa phương, đơn vị. Nghe giáo viên giảng bài, ghi chép bài đầy đủ. Kết thúc khóa học viết bài thu hoạch 100% học viên đạt yêu cầu về học tập và rèn luyện, có 80% đạt khá, giỏi. Sau lễ khai giảng lớp học đã bước vào bài học đầu tiên với khí thế và quyết tâm mới.

DSC_0169.JPG

Thu Nga- Đài TT Triệu Sơn

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Sơn khai giảng lớp Đảng viên mới khóa 44

Đăng lúc: 17/03/2017 13:50:16 (GMT+7)

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Sơn khai giảng
lớp Đảng viên mới khóa 44

Ngày 13/3/2017 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Sơn đã khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 44, đây là lớp đầu tiên năm 2017. Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Sen ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, các đồng chí Trưởng, phó các ban của Đảng, các đồng chí trong ban giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, cùng 68 đồng chí học viên tham dự lớp học đã có mặt dự Lễ khai giảng. Đồng chí Nghiêm Quốc Mạnh Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy công bố Quyết định mở lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 44. Đồng chí Lê Thị Sen Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đọc lời khai giảng nêu rõ mục đích, yêu cầu của lớp học. Đồng chí Hứa Thị Ngãi Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện báo cáo kế hoạch tổ chức thực hiện lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 44.Theo kế hoạch trong thời gian học tập 8 ngày lớp học đi sâu nghiên cứu 10 bài trong cuốn tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới do Ban Tuyên giáo TW biên soạn năm 2016 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gồm Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Bài 3: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền XHCN. Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Bài 5: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Bài 6: Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bài 7: Chủ động và hội nhập quốc tế. Bài 8: Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Bài 9: Xây dựng Đảng về Đạo đức. Bài 10: Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thay mặt cho các học viên tham dự lớp học đồng chí Nguyễn Văn Lượng phát biểu ý kiến và hứa quyết tâm, phấn đấu học tập rèn luyện, học lý luận gắn với thực tiễn cụ thể ở từng địa phương, đơn vị. Nghe giáo viên giảng bài, ghi chép bài đầy đủ. Kết thúc khóa học viết bài thu hoạch 100% học viên đạt yêu cầu về học tập và rèn luyện, có 80% đạt khá, giỏi. Sau lễ khai giảng lớp học đã bước vào bài học đầu tiên với khí thế và quyết tâm mới.

DSC_0169.JPG

Thu Nga- Đài TT Triệu Sơn
Dự báo thời tiết Thanh Hóa