Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
905
Hôm qua:
1457
Tuần này:
2362
Tháng này:
18796
Tất cả:
1227386

Đảng bộ xã Dân Quyền tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Ngày 02/05/2018 14:46:39

Xác định xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống cho người dân, Năm 2012, khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, qua khảo sát xã Dân Quyền mới đạt 7 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trước thực tế đó, Ban BCH Đảng bộ xã đã bàn bạc, thảo luận và xác định: Xây dựng NTM là một vấn đề lớn, cần rất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian, đòi hỏi phải có sự vào cuộc một cách đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Với mục tiêu rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể, và giải pháp đồng bộ, Đảng bộ xã đã tạo bước chuyển tích cực, huy động được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng NTM.
Là xã thuần nông, khi bắt đầu xây dựng NTM, xã Dân Quyền gặp nhiều khó khăn do hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất xuống cấp, xuất phát điểm kinh tế thấp, nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, dịch vụ thương mại chưa phát triển. Làm thế nào để chương trình xây dựng NTM đạt được hiệu quả là điều mà Đảng ủy, lãnh đạo xã luôn trăn trở tìm hướng đi. Để chương trình xây dựng NTM đạt được hiệu quả, trên cơ sở nghiên cứu thực tế của xã và kinh nghiệm của nhiều địa phương, Đảng bộ xã tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đến mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, đồng thời xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với từng giai đoạn và thực tiễn kết quả đạt được trước đây để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Sau hơn 6 năm quyết tâm thực hiện, từ năm 2012 đến nay, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã đã có những đổi thay đáng kể, xã Dân Quyền đã cơ bản hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM, 3 tiêu chí còn lại là: cơ sở vật chất văn hóa và cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ và tiêu chí môi trường. Trong quá trình triển khai thực hiện, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay, toàn xã đã bê tông hóa được 95% đường giao thông nông thôn, cứng hóa được 65 %, và bê tông hóa được 35% giao thông nội đồng tạo thuận tiện cho việc sản xuất của nhân dân, đến nay xã có 9/10 thôn có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, trung tâm văn hóa xã đang tích cực triển khai xây dựng... Xác định xây dựng nông thôn mới là để nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo ổn định đời sống. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trong đó để nâng cao thu nhập cho người dân, vận động nông dân tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tập trung cải tạo vườn tạp, tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ có mô hình, cách làm sáng tạo trong chăn nuôi; phát triển ngành nghề dịch vụ, xuất khẩu lao động, làm việc ở các khu công nghiệp..., từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người trong xã đạt 29,3 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5% (theo tiêu chí mới). Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Dân Quyền coi trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển, hiện nay, toàn xã có 8/10 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện, có 3/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Nếp sống văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là duy trì nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng và tuyên truyền xây dựng NTM, đến nay, xã Dân Quyền đã cơ bản đạt được 16/19 tiêu chí. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, trước mắt xã Dân Quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ thôn tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động nhân dân quyên góp xây dựng nhà văn hóa ở các thôn còn lại, chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các thiết chế văn hóa gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa, các quy ước trong việc cưới, việc tang, không vứt rác bừa bải, thường xuyên giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Từ đường lối lãnh đạo đúng đắn cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, tin rằng, xã Dân Quyền sớm hoàn thiện các tiêu chí còn lại và về đích xây dựng NTM theo đúng lộ trình đề ra. Những kết quả bước đầu trong xây dựng NTM là động lực quan trọng để Đảng bộ xã Dân quyền lãnh đạo triển khai hoàn thành các tiêu chí còn lại. Hành trình cán đích NTM ở xã Dân Quyền vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng người dân trong xã luôn tin rằng, với chủ trương đúng, xã Dân Quyền sẽ viết thêm trang sử mới, trang sử của ý Đảng - lòng dân, sự đồng thuận của nhân dân sẽ là đòn bẩy để xã từng bước hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích xã nông thôn mới vào cuối năm 2018.

IMG_0033[1].JPG

IMG_0006[1].JPG

IMG_0007[1].JPG

Lê Anh


Đảng bộ xã Dân Quyền tập trung lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 02/05/2018 14:46:39 (GMT+7)

Xác định xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống cho người dân, Năm 2012, khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, qua khảo sát xã Dân Quyền mới đạt 7 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trước thực tế đó, Ban BCH Đảng bộ xã đã bàn bạc, thảo luận và xác định: Xây dựng NTM là một vấn đề lớn, cần rất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian, đòi hỏi phải có sự vào cuộc một cách đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Với mục tiêu rõ ràng, nhiệm vụ cụ thể, và giải pháp đồng bộ, Đảng bộ xã đã tạo bước chuyển tích cực, huy động được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng NTM.
Là xã thuần nông, khi bắt đầu xây dựng NTM, xã Dân Quyền gặp nhiều khó khăn do hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất xuống cấp, xuất phát điểm kinh tế thấp, nhân dân chủ yếu làm nông nghiệp, dịch vụ thương mại chưa phát triển. Làm thế nào để chương trình xây dựng NTM đạt được hiệu quả là điều mà Đảng ủy, lãnh đạo xã luôn trăn trở tìm hướng đi. Để chương trình xây dựng NTM đạt được hiệu quả, trên cơ sở nghiên cứu thực tế của xã và kinh nghiệm của nhiều địa phương, Đảng bộ xã tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đến mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, đồng thời xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với từng giai đoạn và thực tiễn kết quả đạt được trước đây để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Sau hơn 6 năm quyết tâm thực hiện, từ năm 2012 đến nay, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã đã có những đổi thay đáng kể, xã Dân Quyền đã cơ bản hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM, 3 tiêu chí còn lại là: cơ sở vật chất văn hóa và cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ và tiêu chí môi trường. Trong quá trình triển khai thực hiện, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay, toàn xã đã bê tông hóa được 95% đường giao thông nông thôn, cứng hóa được 65 %, và bê tông hóa được 35% giao thông nội đồng tạo thuận tiện cho việc sản xuất của nhân dân, đến nay xã có 9/10 thôn có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, trung tâm văn hóa xã đang tích cực triển khai xây dựng... Xác định xây dựng nông thôn mới là để nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo ổn định đời sống. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trong đó để nâng cao thu nhập cho người dân, vận động nông dân tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tập trung cải tạo vườn tạp, tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ có mô hình, cách làm sáng tạo trong chăn nuôi; phát triển ngành nghề dịch vụ, xuất khẩu lao động, làm việc ở các khu công nghiệp..., từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người trong xã đạt 29,3 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5% (theo tiêu chí mới). Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Dân Quyền coi trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển, hiện nay, toàn xã có 8/10 thôn đạt danh hiệu làng văn hóa cấp huyện, có 3/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Nếp sống văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là duy trì nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng và tuyên truyền xây dựng NTM, đến nay, xã Dân Quyền đã cơ bản đạt được 16/19 tiêu chí. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, trước mắt xã Dân Quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ thôn tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động nhân dân quyên góp xây dựng nhà văn hóa ở các thôn còn lại, chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, ý nghĩa của các thiết chế văn hóa gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa, các quy ước trong việc cưới, việc tang, không vứt rác bừa bải, thường xuyên giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Từ đường lối lãnh đạo đúng đắn cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, tin rằng, xã Dân Quyền sớm hoàn thiện các tiêu chí còn lại và về đích xây dựng NTM theo đúng lộ trình đề ra. Những kết quả bước đầu trong xây dựng NTM là động lực quan trọng để Đảng bộ xã Dân quyền lãnh đạo triển khai hoàn thành các tiêu chí còn lại. Hành trình cán đích NTM ở xã Dân Quyền vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng người dân trong xã luôn tin rằng, với chủ trương đúng, xã Dân Quyền sẽ viết thêm trang sử mới, trang sử của ý Đảng - lòng dân, sự đồng thuận của nhân dân sẽ là đòn bẩy để xã từng bước hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu về đích xã nông thôn mới vào cuối năm 2018.

IMG_0033[1].JPG

IMG_0006[1].JPG

IMG_0007[1].JPG

Lê Anh


Dự báo thời tiết Thanh Hóa