Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
200
Hôm qua:
499
Tuần này:
200
Tháng này:
20673
Tất cả:
968587

Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện làm việc với các xã phấn đấu về đích NTM năm 2018.

Ngày 17/01/2018 15:09:33

Ngày 17/1/2018, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã tổ chức hội nghị làm việc với 8 xã phấn đấu về đích NTM năm 2018 bao gồm xã: Minh Châu, Dân Lực, Dân Quyền, Tân Ninh, Thọ Cường, Khuyến Nông, Dân Lý, Thọ Thế. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND, trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện chủ trì buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc còn có đồng chí Lê Kim Chất PBT thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên BCĐ chương trình xây dựng NTM huyện, cán bộ chỉ đạo 8 xã, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND của 8 xã.
Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lã Văn Lâm, Trưởng phòng NN và PTNT huyện báo cáo về tình hình và nhiệm vụ đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM 2018. Theo Kế hoạch số 1463KH/UBND ngày 6/7/2017 của UBND huyện về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Triệu Sơn đến năm 2020, năm 2018 có 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM gồm: Minh Châu, Dân Quyền, Tân Ninh, Dân Lực, Thọ Cường, trong đó xã Tân Ninh thuộc danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2018 theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, 4 xã còn lại thực hiện theo Kế hoạch của huyện, ngoài ra còn 3 xã: Thọ Thế, Dân Lý, Khuyến Nông chưa đạt chuẩn NTM theo Kế hoạch năm 2017 tiếp tục phấn đấu vào năm 2018. Kết quả thực hiện các tiêu chí ở các xã, đến hết năm 2017 xã Dân Lý đạt 17/19 tiêu chí còn 2 tiêu chí chưa đạt là: cơ sở vật chất văn hóa, trường học. Xã Khuyến Nông đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí là cơ sơt vật chất văn hóa, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Xã Thọ Thế đạt 17/19 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa đạt là cơ sở vật chất văn hóa và giao thông. Xã Tân Ninh đạt 17/19 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa đạt là CSVC văn hóa và giao thông. Xã Minh Châu đạt 15/19 tiêu chí còn 4 tiêu chí là: CSVC văn hóa, trường học, hộ nghèo, văn hóa. Xã Dân Lực đạt 15/19 tiêu chí , 4 tiêu chí chưa đạt là: CSVCVH, trường học, MT và ATTP, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Xã Dân Quyền đạt 17/19 tiêu chí còn 2 tiêu chí là CSVCVH và văn hóa. Xã Thọ Cường đạt 16/19 tiêu chí còn 3 tiêu chí chưa đạt là CSVC văn hóa, y tế, trường học. Báo cáo cũng đã xây dựng và triển khai các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các tiêu chí, giải pháp về công tác chỉ đạo, công tác tuyên truyền, công tác huy động các nguồn lực, công tác tiếp tục củng cố, hoàn thành nội dung các tiêu chí ở từng xã. Sau khi nghe báo cáo các đồng chí Bí thư, Chủ tịch của các xã đã báo cáo tiến độ triển khai và kế hoạch thời gian hoàn thành các tiêu chí của xã từ nay cho đến khi hoàn thành hồ sơ để trình thẩm định, nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong quá trình chỉ đạo thực hiện để huyện và các ban ngành nghiên cứu hỗ trợ biện pháp tháo gỡ. Cũng tại buổi làm việcđại diện các ngành: Kinh tế - hạ tầng, Tài nguyên MT, Văn hóa, Y tế, BHXH, Giáo dục đã phát biểu ý kiến chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục theo lĩnh vực ngành quản lý chỉ đạo ở từng địa phương đơn vị. Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị các phòng, ban cấp huyện trên cơ sở lĩnh vực chuyên môn của mình tập trung chỉ đạo cơ sở, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí liên quam đảm bảo thời gian và đúng quy định. Đối với các xã tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành, đặc biệt tập trung đẩy mạnh đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, phương châm chỉ đạo là 8 xã phấn đấu phải hoàn thành về đích MTN vào năm 2018. Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị đối với các xã, ngay sau hội nghị tại huyên tiếp tục tập trung nghiên cứu kỹ các văn bản, các quy định, tiêu chí mới được bổ sung để xây dựng kế hoạch thực hiện, tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành đảm bảo theo quy định. Ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp xã, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí, xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản nhất là đối với 3 công trình xây dựng các trường mầm non của xã: Dân Lý, Dân Lực, Thọ Thế. Thường xuyên theo dõi kiểm tra việc thực hiện từng nội dung tiêu chí để chỉ đạo thực hiện. Đối với 4 xã Dân Lực, Dân Quyền, Minh Châu, Tân Ninh hoàn tất các hồ sơ để khai trương xã văn hóa trong tháng 1/2018, các xã còn lại tập trung đăng ký xã đạt chuẩn ATTP theo quy định. Đối với các đồng chí là thành viên BCĐ huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở, đồng thời với chức năng chuyên môn của mình quan tâm hướng dẫn cơ sở thực hiện các tiêu chí theo lĩnh vực nhất là với các tiêu chí về môi trường, tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.... Văn phòng điều phối xây dựng NTM của huyện tổ chức giao ban thường xuyên hàng quý với các xã để chỉ đạo thực hiện các tiêu chí còn lại đạt kết quả cao.
CIMG8692.JPG

CIMG8690.JPG
Thùy Dung

Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện làm việc với các xã phấn đấu về đích NTM năm 2018.

Đăng lúc: 17/01/2018 15:09:33 (GMT+7)

Ngày 17/1/2018, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện đã tổ chức hội nghị làm việc với 8 xã phấn đấu về đích NTM năm 2018 bao gồm xã: Minh Châu, Dân Lực, Dân Quyền, Tân Ninh, Thọ Cường, Khuyến Nông, Dân Lý, Thọ Thế. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND, trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện chủ trì buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc còn có đồng chí Lê Kim Chất PBT thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên BCĐ chương trình xây dựng NTM huyện, cán bộ chỉ đạo 8 xã, các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND của 8 xã.
Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, trưởng ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Tại hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Lã Văn Lâm, Trưởng phòng NN và PTNT huyện báo cáo về tình hình và nhiệm vụ đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM 2018. Theo Kế hoạch số 1463KH/UBND ngày 6/7/2017 của UBND huyện về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Triệu Sơn đến năm 2020, năm 2018 có 5 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM gồm: Minh Châu, Dân Quyền, Tân Ninh, Dân Lực, Thọ Cường, trong đó xã Tân Ninh thuộc danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2018 theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, 4 xã còn lại thực hiện theo Kế hoạch của huyện, ngoài ra còn 3 xã: Thọ Thế, Dân Lý, Khuyến Nông chưa đạt chuẩn NTM theo Kế hoạch năm 2017 tiếp tục phấn đấu vào năm 2018. Kết quả thực hiện các tiêu chí ở các xã, đến hết năm 2017 xã Dân Lý đạt 17/19 tiêu chí còn 2 tiêu chí chưa đạt là: cơ sở vật chất văn hóa, trường học. Xã Khuyến Nông đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí là cơ sơt vật chất văn hóa, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Xã Thọ Thế đạt 17/19 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa đạt là cơ sở vật chất văn hóa và giao thông. Xã Tân Ninh đạt 17/19 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa đạt là CSVC văn hóa và giao thông. Xã Minh Châu đạt 15/19 tiêu chí còn 4 tiêu chí là: CSVC văn hóa, trường học, hộ nghèo, văn hóa. Xã Dân Lực đạt 15/19 tiêu chí , 4 tiêu chí chưa đạt là: CSVCVH, trường học, MT và ATTP, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Xã Dân Quyền đạt 17/19 tiêu chí còn 2 tiêu chí là CSVCVH và văn hóa. Xã Thọ Cường đạt 16/19 tiêu chí còn 3 tiêu chí chưa đạt là CSVC văn hóa, y tế, trường học. Báo cáo cũng đã xây dựng và triển khai các nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành các tiêu chí, giải pháp về công tác chỉ đạo, công tác tuyên truyền, công tác huy động các nguồn lực, công tác tiếp tục củng cố, hoàn thành nội dung các tiêu chí ở từng xã. Sau khi nghe báo cáo các đồng chí Bí thư, Chủ tịch của các xã đã báo cáo tiến độ triển khai và kế hoạch thời gian hoàn thành các tiêu chí của xã từ nay cho đến khi hoàn thành hồ sơ để trình thẩm định, nêu lên một số khó khăn vướng mắc trong quá trình chỉ đạo thực hiện để huyện và các ban ngành nghiên cứu hỗ trợ biện pháp tháo gỡ. Cũng tại buổi làm việcđại diện các ngành: Kinh tế - hạ tầng, Tài nguyên MT, Văn hóa, Y tế, BHXH, Giáo dục đã phát biểu ý kiến chỉ ra những hạn chế tồn tại cần khắc phục theo lĩnh vực ngành quản lý chỉ đạo ở từng địa phương đơn vị. Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị các phòng, ban cấp huyện trên cơ sở lĩnh vực chuyên môn của mình tập trung chỉ đạo cơ sở, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí liên quam đảm bảo thời gian và đúng quy định. Đối với các xã tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành, đặc biệt tập trung đẩy mạnh đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, phương châm chỉ đạo là 8 xã phấn đấu phải hoàn thành về đích MTN vào năm 2018. Phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị đối với các xã, ngay sau hội nghị tại huyên tiếp tục tập trung nghiên cứu kỹ các văn bản, các quy định, tiêu chí mới được bổ sung để xây dựng kế hoạch thực hiện, tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành đảm bảo theo quy định. Ban chỉ đạo xây dựng NTM cấp xã, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí, xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản nhất là đối với 3 công trình xây dựng các trường mầm non của xã: Dân Lý, Dân Lực, Thọ Thế. Thường xuyên theo dõi kiểm tra việc thực hiện từng nội dung tiêu chí để chỉ đạo thực hiện. Đối với 4 xã Dân Lực, Dân Quyền, Minh Châu, Tân Ninh hoàn tất các hồ sơ để khai trương xã văn hóa trong tháng 1/2018, các xã còn lại tập trung đăng ký xã đạt chuẩn ATTP theo quy định. Đối với các đồng chí là thành viên BCĐ huyện tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở, đồng thời với chức năng chuyên môn của mình quan tâm hướng dẫn cơ sở thực hiện các tiêu chí theo lĩnh vực nhất là với các tiêu chí về môi trường, tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.... Văn phòng điều phối xây dựng NTM của huyện tổ chức giao ban thường xuyên hàng quý với các xã để chỉ đạo thực hiện các tiêu chí còn lại đạt kết quả cao.
CIMG8692.JPG

CIMG8690.JPG
Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa