Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3341
Hôm qua:
4846
Tuần này:
17476
Tháng này:
8187
Tất cả:
4036918

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, gồm các nội dung chính sau:

Ngày 02/11/2018 17:47:29

          1. Tên, số lượng tài sản đấu giá:

          1.1. Quyền sử dụng 19 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2018 xã Minh Châu

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 2.548 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 330.000.000 đồng/lô đến 470.000.000 đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 6.560.000.000 đồng.

          1.2. Quyền sử dụng 20 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2015, 2017 xã Vân Sơn

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 2.417,4 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 120.000.000 đồng/lô đến 230.000.000 đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 3.640.000.000 đồng.

          1.3. Quyền sử dụng 17 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2017 xã Thọ Vực

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 1.740,2 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 280.000.000 đồng/lô đến 350.000.000 đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 5.010.000.000 đồng.

          1.4. Quyền sử dụng 4 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2016 xã Hợp Lý

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 500 m2.

          - Giá khởi điểm: 100.000.000 đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 400.000.000 đồng.

          2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

 

          3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 06/11/2018.

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - KH huyện Triệu Sơn.

          UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất./.

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, gồm các nội dung chính sau:

Đăng lúc: 02/11/2018 17:47:29 (GMT+7)

          1. Tên, số lượng tài sản đấu giá:

          1.1. Quyền sử dụng 19 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2018 xã Minh Châu

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 2.548 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 330.000.000 đồng/lô đến 470.000.000 đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 6.560.000.000 đồng.

          1.2. Quyền sử dụng 20 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2015, 2017 xã Vân Sơn

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 2.417,4 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 120.000.000 đồng/lô đến 230.000.000 đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 3.640.000.000 đồng.

          1.3. Quyền sử dụng 17 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2017 xã Thọ Vực

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 1.740,2 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 280.000.000 đồng/lô đến 350.000.000 đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 5.010.000.000 đồng.

          1.4. Quyền sử dụng 4 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2016 xã Hợp Lý

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 500 m2.

          - Giá khởi điểm: 100.000.000 đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 400.000.000 đồng.

          2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

 

          3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 06/11/2018.

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - KH huyện Triệu Sơn.

          UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất./.