Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1392
Hôm qua:
2558
Tuần này:
1392
Tháng này:
27967
Tất cả:
1371869

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, gồm các nội dung chính sau:

Ngày 02/11/2018 17:47:29

1. Tên, số lượng tài sản đấu giá:

1.1. Quyền sử dụng 19 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2018 xã Minh Châu

- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.548 m2.

- Giá khởi điểm: từ 330.000.000 đồng/lô đến 470.000.000 đồng/lô.

- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 6.560.000.000 đồng.

1.2. Quyền sử dụng 20 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2015, 2017 xã Vân Sơn

- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.417,4 m2.

- Giá khởi điểm: từ 120.000.000 đồng/lô đến 230.000.000 đồng/lô.

- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 3.640.000.000 đồng.

1.3. Quyền sử dụng 17 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2017 xã Thọ Vực

- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.740,2 m2.

- Giá khởi điểm: từ 280.000.000 đồng/lô đến 350.000.000 đồng/lô.

- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 5.010.000.000 đồng.

1.4. Quyền sử dụng 4 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2016 xã Hợp Lý

- Tổng diện tích đất đấu giá: 500 m2.

- Giá khởi điểm: 100.000.000 đồng/lô.

- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 400.000.000 đồng.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 06/11/2018.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - KH huyện Triệu Sơn.

UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, gồm các nội dung chính sau:

Đăng lúc: 02/11/2018 17:47:29 (GMT+7)

1. Tên, số lượng tài sản đấu giá:

1.1. Quyền sử dụng 19 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2018 xã Minh Châu

- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.548 m2.

- Giá khởi điểm: từ 330.000.000 đồng/lô đến 470.000.000 đồng/lô.

- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 6.560.000.000 đồng.

1.2. Quyền sử dụng 20 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2015, 2017 xã Vân Sơn

- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.417,4 m2.

- Giá khởi điểm: từ 120.000.000 đồng/lô đến 230.000.000 đồng/lô.

- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 3.640.000.000 đồng.

1.3. Quyền sử dụng 17 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2017 xã Thọ Vực

- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.740,2 m2.

- Giá khởi điểm: từ 280.000.000 đồng/lô đến 350.000.000 đồng/lô.

- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 5.010.000.000 đồng.

1.4. Quyền sử dụng 4 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2016 xã Hợp Lý

- Tổng diện tích đất đấu giá: 500 m2.

- Giá khởi điểm: 100.000.000 đồng/lô.

- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 400.000.000 đồng.

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 05/11/2018 đến hết ngày 06/11/2018.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - KH huyện Triệu Sơn.

UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa