Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3751
Hôm qua:
4846
Tuần này:
17886
Tháng này:
8597
Tất cả:
4037328

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Sơn, Hợp Lý, An Nông và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

Ngày 24/02/2020 10:04:59

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Sơn, Hợp Lý, An Nông và thị trấn Triệu Sơn, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên, số lượng tài sản đấu giá:
1.1. Quyền sử dụng 21 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Thọ
Sơn
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.817,2 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 250 triệu đồng/lô đến 290 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 5.310 triệu đồng.
1.2. Quyền sử dụng 13 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Hợp Lý
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.094,1 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 300 triệu đồng/lô đến 420 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 4.230 triệu đồng.
1.3. Quyền sử dụng 23 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018 xã An
Nông
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.875 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 650 triệu đồng/lô đến 1.400 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 16.000 triệu đồng.
1.4. Quyền sử dụng 25 lô đất ở, MBQH điểm dân cư thị trấn Triệu Sơn
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.914,11 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 630 triệu đồng/lô đến 6.000 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 39.550 triệu đồng.
(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, giá trị khởi điểm kèm theo)

2
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56,
Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 24/02/2020 đến hết ngày 26/02/2020.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.
UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử
dụng đất./.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Sơn, Hợp Lý, An Nông và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 24/02/2020 10:04:59 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Sơn, Hợp Lý, An Nông và thị trấn Triệu Sơn, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên, số lượng tài sản đấu giá:
1.1. Quyền sử dụng 21 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Thọ
Sơn
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.817,2 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 250 triệu đồng/lô đến 290 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 5.310 triệu đồng.
1.2. Quyền sử dụng 13 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Hợp Lý
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.094,1 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 300 triệu đồng/lô đến 420 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 4.230 triệu đồng.
1.3. Quyền sử dụng 23 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018 xã An
Nông
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.875 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 650 triệu đồng/lô đến 1.400 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 16.000 triệu đồng.
1.4. Quyền sử dụng 25 lô đất ở, MBQH điểm dân cư thị trấn Triệu Sơn
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.914,11 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 630 triệu đồng/lô đến 6.000 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 39.550 triệu đồng.
(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, giá trị khởi điểm kèm theo)

2
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56,
Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 24/02/2020 đến hết ngày 26/02/2020.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.
UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử
dụng đất./.