Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
696
Hôm qua:
4684
Tuần này:
696
Tháng này:
89595
Tất cả:
4245909

Thống báo mời thầu Song xã Thọ Ngọc

Ngày 28/06/2017 15:51:40

Thông báo mời thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Song xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 

1. Bên mời thầu: Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Triệu Sơn

2. Tên gói thầu: Quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Song xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Đối tượng tham gia đấu thầu: Doanh nghiệp, hợp tác xã có ngành nghề đăng ký kinh doanh khai thác chợ hoặc đa lĩnh vực trong đó có chợ;

4. Phí mua hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng).

5. Tiền bảo đảm dự thầu: 13.313.000 đồng (Mười ba triệu, ba trăm mười ba nghìn đồng).

Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 29/6/2017 đến 13 giờ 30 phút ngày 17/7/2017.

7. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: Từ ngày 30/6/2017 đến 13 giờ 30 phút ngày 17/7/2017,

8. Thời gian mở thầu: Bắt đầu 13 giờ 30 phút, ngày 17/7/2017. Tại phòng họp tầng 3 - Trụ sở UBND huyện Triệu Sơn.

9. Nơi mua và tìm hiểu hồ sơ mời thầu: Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Triệu Sơn (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng). - địa chỉ: UBND huyện Triệu Sơn, thị trấn Triệu Sơn. Điện thoại: 0903275295.

10. Nơi nhận hồ sơ dự thầu: Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ của huyện Triệu Sơn (quan Phòng Kinh tế và Hạ tầng).

Thống báo mời thầu Song xã Thọ Ngọc

Đăng lúc: 28/06/2017 15:51:40 (GMT+7)

Thông báo mời thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Song xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

 

1. Bên mời thầu: Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Triệu Sơn

2. Tên gói thầu: Quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Song xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Đối tượng tham gia đấu thầu: Doanh nghiệp, hợp tác xã có ngành nghề đăng ký kinh doanh khai thác chợ hoặc đa lĩnh vực trong đó có chợ;

4. Phí mua hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng).

5. Tiền bảo đảm dự thầu: 13.313.000 đồng (Mười ba triệu, ba trăm mười ba nghìn đồng).

Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 29/6/2017 đến 13 giờ 30 phút ngày 17/7/2017.

7. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu: Từ ngày 30/6/2017 đến 13 giờ 30 phút ngày 17/7/2017,

8. Thời gian mở thầu: Bắt đầu 13 giờ 30 phút, ngày 17/7/2017. Tại phòng họp tầng 3 - Trụ sở UBND huyện Triệu Sơn.

9. Nơi mua và tìm hiểu hồ sơ mời thầu: Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Triệu Sơn (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng). - địa chỉ: UBND huyện Triệu Sơn, thị trấn Triệu Sơn. Điện thoại: 0903275295.

10. Nơi nhận hồ sơ dự thầu: Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ của huyện Triệu Sơn (quan Phòng Kinh tế và Hạ tầng).