Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
730
Hôm qua:
4684
Tuần này:
730
Tháng này:
89629
Tất cả:
4245943

Thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nông Trường huyện Triệu Sơn

Ngày 20/03/2020 13:32:51

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nông Trường, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên, số lượng tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 22 lô đất ở, MBQH điểm
dân cư năm 2018, 2019 xã Nông Trường
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.200 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 310 triệu đồng/lô đến 750 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 13.070 triệu đồng.
(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, giá trị khởi điểm kèm
theo)
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56,
Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/3/2020 đến hết ngày 24/3/2020.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

Thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nông Trường huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 20/03/2020 13:32:51 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nông Trường, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên, số lượng tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 22 lô đất ở, MBQH điểm
dân cư năm 2018, 2019 xã Nông Trường
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.200 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 310 triệu đồng/lô đến 750 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 13.070 triệu đồng.
(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, giá trị khởi điểm kèm
theo)
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56,
Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 20/3/2020 đến hết ngày 24/3/2020.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.