Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
848
Hôm qua:
4684
Tuần này:
848
Tháng này:
89747
Tất cả:
4246061

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Hợp Thắng, Nông Trường, Tân Ninh, Xuân Thịnh, An Nông, huyện Triệu Sơn

Ngày 12/12/2018 20:17:35

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai về việc lựa chọn tổ
chức đấu giá quyền sử dụng đất, gồm các nội dung chính sau:
1. Tên, số lượng tài sản đấu giá:
1.1. Quyền sử dụng 26 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2017 xã Hợp
Thắng
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.686 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 270 triệu đồng/lô đến 430 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 7.670 triệu đồng.
1.2. Quyền sử dụng 20 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2017 xã Nông
Trường
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.007,9 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 250 triệu đồng/lô đến 280 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 5.050 triệu đồng.
1.3. Quyền sử dụng 28 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2017 xã Tân
Ninh
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.395,3 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 200 triệu đồng/lô đến 270 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 6.020 triệu đồng.
1.4. Quyền sử dụng 15 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2018 xã An Nông
- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.900 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 420 triệu đồng/lô đến 590 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 6.470 triệu đồng.

2
1.5. Quyền sử dụng 26 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2018 xã Xuân
Thịnh
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.990 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 95 triệu đồng/lô đến 120 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 2.525 triệu đồng.
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56,
Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 13/12/2018 đến hết ngày 14/12/2018.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - KH huyện Triệu Sơn.

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Hợp Thắng, Nông Trường, Tân Ninh, Xuân Thịnh, An Nông, huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 12/12/2018 20:17:35 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai về việc lựa chọn tổ
chức đấu giá quyền sử dụng đất, gồm các nội dung chính sau:
1. Tên, số lượng tài sản đấu giá:
1.1. Quyền sử dụng 26 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2017 xã Hợp
Thắng
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.686 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 270 triệu đồng/lô đến 430 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 7.670 triệu đồng.
1.2. Quyền sử dụng 20 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2017 xã Nông
Trường
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.007,9 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 250 triệu đồng/lô đến 280 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 5.050 triệu đồng.
1.3. Quyền sử dụng 28 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2017 xã Tân
Ninh
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.395,3 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 200 triệu đồng/lô đến 270 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 6.020 triệu đồng.
1.4. Quyền sử dụng 15 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2018 xã An Nông
- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.900 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 420 triệu đồng/lô đến 590 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 6.470 triệu đồng.

2
1.5. Quyền sử dụng 26 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2018 xã Xuân
Thịnh
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.990 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 95 triệu đồng/lô đến 120 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 2.525 triệu đồng.
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56,
Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 13/12/2018 đến hết ngày 14/12/2018.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - KH huyện Triệu Sơn.