Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
377
Hôm qua:
4684
Tuần này:
377
Tháng này:
89276
Tất cả:
4245590

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Dân, Bình Sơn, Vân Sơn, huyện Triệu Sơn

Ngày 09/03/2020 11:19:47

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Dân, Bình Sơn, Vân Sơn, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên, số lượng tài sản đấu giá:
1.1. Quyền sử dụng 25 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Thọ Dân
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.761,1 m2.
- Giá khởi điểm: từ 190 triệu đồng/lô đến 250 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 4.970 triệu đồng.
1.2. Quyền sử dụng 12 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Bình Sơn
- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.600 m2.
- Giá khởi điểm: từ 100 triệu đồng/lô đến 150 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 1.300 triệu đồng.
1.3. Quyền sử dụng 04 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Vân Sơn
- Tổng diện tích đất đấu giá: 500 m2.
- Giá khởi điểm: 250 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 1.000 triệu đồng.
(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, giá trị khởi điểm kèm theo)
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 11/3/2020.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Dân, Bình Sơn, Vân Sơn, huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 09/03/2020 11:19:47 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Dân, Bình Sơn, Vân Sơn, gồm các nội dung chính sau:

1. Tên, số lượng tài sản đấu giá:
1.1. Quyền sử dụng 25 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Thọ Dân
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.761,1 m2.
- Giá khởi điểm: từ 190 triệu đồng/lô đến 250 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 4.970 triệu đồng.
1.2. Quyền sử dụng 12 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Bình Sơn
- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.600 m2.
- Giá khởi điểm: từ 100 triệu đồng/lô đến 150 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 1.300 triệu đồng.
1.3. Quyền sử dụng 04 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Vân Sơn
- Tổng diện tích đất đấu giá: 500 m2.
- Giá khởi điểm: 250 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 1.000 triệu đồng.
(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, giá trị khởi điểm kèm theo)
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 11/3/2020.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.