Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
130
Hôm qua:
639
Tuần này:
5161
Tháng này:
23783
Tất cả:
391198

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
1784/KH-BCĐ14/9/2016Thực hiện đôn đốc thu NSNN và thu hồi nợ đọng thuế năm 2016
3343/QĐ-UBND14/9/2016V/v ngừng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng đối với ông Đinh Danh Hưng
3342/QĐ-UBND14/9/2016Chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB, mặt bằng quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2015 xã Đồng Thắng
3300/QĐ-UBND13/9/2016V/v chỉ định đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSDĐ 23 lô đất ở tại mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2015 xã Thọ Ngọc
3305/QĐ-UBND13/9/2016V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2015 xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn
1771/UBND-TCKH13/9/2016V/v tập huấn nâng cấp phần mềm MISA Mimosa.NET 2014
1773/KH-UBND13/9/2016Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2017
1766/UBND-TNMT12/9/2016Báo cáo tình hình CSDL huyện Triệu Sơn
3297/QĐ-UBND12/9/2016V/v phê duyệt Mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết điểm dân cư thôn 9 xã Vân Sơn đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt vào ngày 14/5/2015
1743/UBND-NN09/09/2016Thời gian đóng nước hệ thống thủy nông Bái thượng
1745/BC-UBND09/09/2016Báo cáo về việc giải quyết nội dung đơn đề nghị của bà Hà Thị Oanh - thôn 5 xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn
3288/QĐ-UBND09/09/2016V/v đấu giá QSDĐ 37 lô đất ở tại Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2015 xã Dân Quyền
3292/QĐ-UBND09/09/2016Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cầu Bờ Tiên, xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn
1745/BC-UBND09/09/2016Giải quyết nội dung đơn đề nghị của bà Hà Thị Oanh - thôn 5 xã Minh Châu, huyện Triệu Sơn
1756/UBND-TP09/09/2016Kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
1736/UBND-LĐTBXH08/09/2016V/v hướng dẫn, triển khai một số quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động
1737/UBND-LĐTBXH08/09/2016v/v Hướng dẫn, triển khai một số quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động
1738/UBND-TCKH08/09/2016V/v báo cáo tình hình kinh thế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
1739/BC-UBND08/09/2016B/c kết quả thực hiện cơ chế trợ làm đường GTNT giai đoạn 2009 - 2015 và đề xuất hố trợ giai đoạn 2017 - 2021
1740/UBND-TBXH08/09/2016Xin kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ ông Lê văn Ánh xã Thọ Phú
1741/BC-UBND08/09/2016Báo cáo công tác quản lý lợn đực giống trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2016
1742/UBND-TCKH08/09/2016Về việc bàn giao tài chính ngân sách, kế toán ngân sách xã
1735/KH-UBND08/09/2016Hoạt động Tết Trung Thu 2016
1737/UBND-LĐTBXH08/09/2016Hướng dẫn triển khai một số quy định mới về an toàn vệ sinh lao động
1739/BC-UBND08/09/2016Kết quả thực hiện cơ chế hỗ trợ làm đường GTNT giai đoạn 2009 - 2015 và đề xuất cơ chế hỗ trợ 2017 - 2021
3281/QĐ-UBND08/09/2016V/v phê duyệt phương án đấu giá QSD 23 lô đất ở tại Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2015 xã Thọ Ngọc
3285/QĐ-UBND08/09/2016V/v phê duyệt kết quả đấu giá QSDĐ của 05 lô đất ở tại Mặt bằng quy hoạch điểm dân cư năm 2016 xã Khuyến Nông
1726/TTr-BQLDA07/09/2016Đề nghị phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng và gói thầu tư vấn giám sát công trình Nâng cấp hồ Khe Thới, xã Bình Sơn thuộc dự án đầu tư nâng cấp liên hồ Khẽ Thổi - Khe Ngàn, xã Bình Sơn huyện Triệu Sơn
1727/TB-KHĐT07/09/2016Thông báo kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016
1728/UBND-NV07/09/2016V/v phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện các nội dung quản lý nhà nước
Dự báo thời tiết Thanh Hóa