Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
126
Hôm qua:
639
Tuần này:
5157
Tháng này:
23779
Tất cả:
391194

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
12065/QĐ-UBND16/11/2016`V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Thọ Phú)
12066/QĐ-UBND16/11/2016V/v Hủy cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Hợp Thành)
12067/QĐ-UBND16/11/2016V/v Hủy cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Hợp Thành)
12068/QĐ-UBND16/11/2016V/v nộp tiền vào ngân sách Nhà nước từ nguồn thu đấu giá QSD các lô đất ở tại mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Thọ Thế
12069/QĐ-UBND16/11/2016Chi trả cho UBND xã Dân Quyền tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB, mặt bằng quy hoạch chi tiết điểm dân cư
12070/QĐ-UBND16/11/2016Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán hạng mục sửa chữa, khắc phục hư hỏng tuyến đường từ ngã ba thôn 8, xã Tân Ninh đến Đền Am Tiên, huyện Triệu Sơn
3313/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn
3314/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh liên xã Minh Châu A thuộc xã Minh Châu và xã Dân Lý
3315/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh Cồn Quyết, thôn 13, xã Tân Ninh
3316/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04: Thi công XD công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh liên xã Minh Châu A thuộc xã Minh Châu và xã Dân Lý
3317/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04: Thi công XD công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông
3318/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 05:Tư vấn giám sát XD công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông
3319/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 05:Tư vấn giám sát XD công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh Cồn Quyết, thôn 13 xã Tân Ninh
3320/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 05:Tư vấn giám sát XD công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh liên xã Minh Châu A thuộc xã Minh Châu và xã Dân Lý
3321/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04:Thi công XD công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh Cồn Quyết, thôn 13 xã Tân Ninh
3323/BĐD-XLN15/11/2016Lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ tồn đọng không có khả năng thu hồi
3324/UBND-VP15/11/2016Góp ý chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017
3325/UBND-TCKH-KTHT15/11/2016Tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công theo Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 21/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
3326/UBND-NN15/11/2016Báo cáo kế hoạch làm thủy lợi mùa khô năm 2016
3327/BC-UBND15/11/2016Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị theo kết luận thanh tra số 489/KL-SNV ngày 14/9/2016 của Sở Nội vụ
3328/UBND-TBXH15/11/2016Điều tra, rà soát nạn nhân bị mua bán và các đối tượng có liên quan
3329/UBND-KTHT15/11/2016Tư vấn, giới thiệu sản phẩm máy lọc nước Nanomic
3331/TB-GPMB15/11/2016Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường GT từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn theo hình thức BT đoạn đi qua huyện Triệu Sơn
12043/QĐ-UBND15/11/2016Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông
12045/QĐ-UBND15/11/2016Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh liên xã Minh Châu A thuộc xã Minh Châu và xã Dân Lý
12046/QĐ-UBND15/11/2016Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 5: Tư vấn giám sát XDCT: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông
12047/QĐ-UBND15/11/2016Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 5: Tư vấn giám sát XDCT: Cải tạo, nâng cấp kênh Cồn Quyết, thôn 13, xã Tân Ninh
12048/QĐ-UBND15/11/2016Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 5: Tư vấn giám sát XDCT: Cải tạo, nâng cấp kênh liên xã Minh Châu A thuộc xã Minh Châu và xã Dân Lý
12049/QĐ-UBND15/11/2016Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh liên xã Minh Châu A thuộc xã Minh Châu và xã Dân Lý
12050/QĐ-UBND15/11/2016Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu số 4: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn
Dự báo thời tiết Thanh Hóa