Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
953
Hôm qua:
765
Tuần này:
1718
Tháng này:
15494
Tất cả:
531176

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
3327/BC-UBND15/11/2016Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị theo kết luận thanh tra số 489/KL-SNV ngày 14/9/2016 của Sở Nội vụ
3326/UBND-NN15/11/2016Báo cáo kế hoạch làm thủy lợi mùa khô năm 2016
3325/UBND-TCKH-KTHT15/11/2016Tăng cường công tác quản lý về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công theo Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 21/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
3324/UBND-VP15/11/2016Góp ý chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017
3323/BĐD-XLN15/11/2016Lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ tồn đọng không có khả năng thu hồi
3321/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04:Thi công XD công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh Cồn Quyết, thôn 13 xã Tân Ninh
3320/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 05:Tư vấn giám sát XD công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh liên xã Minh Châu A thuộc xã Minh Châu và xã Dân Lý
3319/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 05:Tư vấn giám sát XD công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh Cồn Quyết, thôn 13 xã Tân Ninh
3318/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 05:Tư vấn giám sát XD công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông
3317/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04: Thi công XD công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông
3316/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04: Thi công XD công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh liên xã Minh Châu A thuộc xã Minh Châu và xã Dân Lý
3315/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh Cồn Quyết, thôn 13, xã Tân Ninh
3314/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh liên xã Minh Châu A thuộc xã Minh Châu và xã Dân Lý
3313/TTr-BQLDA15/11/2016Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh N13B, xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn
12042/QĐ-UBND14/11/2016Thành lập đoàn kiểm tra, phúc tra nghiệm thu kết quả sản xuất vụ đông năm 2015 - 2016
12041/QĐ-UBND14/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Minh Sơn)
12040/QĐ-UBND14/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Hợp Thắng)
12039/QĐ-UBND14/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Hợp Tiến)
12038/QĐ-UBND14/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Thị Trấn triệu Sơn)
12037/QĐ-UBND14/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Triệu Thành)
12036/QĐ-UBND14/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Thọ Tân)
12035/QĐ-UBND14/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Minh Châu)
12034/QĐ-UBND14/11/2016V/v Cấp đổi GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Lê Ngọc Bảo - Hợp Thành)
12032/QĐ-UBND14/11/2016V/v Phê duyệt kế hoạch đấu giá QSD đất 23 lô đất ở tại Mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư năm 2016 xã Thọ Thế
3311/UBND-TCKH14/11/2016Báo cáo rà soát, điều chỉnh, sắp xếp nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện cuối năm 2016
3310/UBND-NV14/11/2016Tự đánh giá kết quả và nộp tài liệu kiểm chứng xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016
3309/UBND-NN14/11/2016Thẩm định công nhận tiêu chí đạt chuẩn NTM năm 2016 và đăng ký tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn NTM 2017
3308/UBND-NN14/11/2016Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đê, kè trên địa bà huyện Triệu Sơn
3307/UBND-NN14/11/2016Báo cáo tình hình kinh tế tập thể năm 2016
3306/TTr-UBND14/11/2016Tổ chức tập huấn trang bị kiến thức về bình đẳng giới năm 2016
Dự báo thời tiết Thanh Hóa