Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
563
Hôm qua:
814
Tuần này:
2634
Tháng này:
22515
Tất cả:
906744

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
11888/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2016 xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Lê Xuân Phan)
11884/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2016 xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Nguyễn Ngọc Chuyên)
11877/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2016 xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Lê Thị Nhang)
11876/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2016 xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Lê Xuân Việt)
11875/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Lê Xuân Chuyên)
11874/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Nguyễn Thị Cối)
11873/QĐ-UBND4/11/2016Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2016 tại thôn 9, xã Hợp Thắng , huyện Triệu Sơn
11871/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư tại thôn 9, xã Hợp Thắng , huyện Triệu Sơn
11869/QĐ-UBND4/11/2016Công nhận danh hiệu "Làng văn hóa" 3 năm (2014 - 2016)
3250/UBND0TCKH4/11/2016Thông báo kế hoạch thanh tra tại các trường học
3249/TTr-UBND4/11/2016Đề nghị chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ
3248/UBND-KTHT4/11/2016GPMB công trình: Nâng cấp đường giao thông vào căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ quân sự xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn
3247/TB-KHĐT4/11/2016Thông báo kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016
3246/UBND-TNMT4/11/2016Hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích SDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và hồ sơ SDĐ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện
3245/UBND-TNMT4/11/2016Hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích SDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và hồ sơ SDĐ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện
3244/KH-UBND4/11/2016Thu thập dữ liệu về tài nguyên môi trường năm 2017 huyện Triệu Sơn
3243/UBND-TNMT4/11/2016Thực hiện chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
3241/UBND-NN4/11/2016Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2016
3240/UBND-TCKH4/11/2016Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017
3239/UBND-NN4/11/2016GPMB công trình tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng từ xã Dân Lý đến xã Đồng Thắng
11868/QĐ-UBND3/11/2016Thành lập BQL CT: Nâng cấp đường giao thông vào căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ quân sự xã Thọ Bình
11865/QĐ-UBND3/11/2016Công nhận lại danh hiệu Làng văn hóa giai đoạn 2014 - 2016 (xã Thọ Ngọc)
11864/QĐ-UBND3/11/2016Thu hồi tiền sai phạm (Trường THCS Bình Sơn)
3238/UBND-NV3/11/2016Báo cáo việc giao biên chế Công chức trong tổng số biên chế được UBND tỉnh giao cho huyện
3235/UBND-TCKH3/11/2016Báo cáo thực hiện các chính sách năm 2016
3234/BQLQ-PCTT3/11/2016Triển khai kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016
11857/QĐ-UBND2/11/2016V/v chỉ định đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất 22 lô đất ở tại Mặt bằng quy hoạch khu dân cư năm 2016 xã Đồng Thắng
11856/QĐ-UBND2/11/2016V/v chỉ định đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất 27 lô đất ở tại Mặt bằng quy hoạch khu dân cư năm 2014 xã Thọ Bình
11855/QĐ-UBND2/11/2016V/v chỉ định đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD đất 37 lô đất ở tại Mặt bằng quy hoạch khu dân cư năm 2015 xã Vân Sơn
11854/QĐ-UBND2/11/2016V/v Phê duyệt các mức giá khởi điểm để đấu giá QSD đất 37 lô đất ở tại Mặt bằng quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2015, năm 2016 xã Vân Sơn, Huyện Triệu Sơn
Dự báo thời tiết Thanh Hóa