Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
102
Hôm qua:
639
Tuần này:
5133
Tháng này:
23755
Tất cả:
391170

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
3241/UBND-NN4/11/2016Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2016
3244/KH-UBND4/11/2016Thu thập dữ liệu về tài nguyên môi trường năm 2017 huyện Triệu Sơn
3243/UBND-TNMT4/11/2016Thực hiện chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
3247/TB-KHĐT4/11/2016Thông báo kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016
3248/UBND-KTHT4/11/2016GPMB công trình: Nâng cấp đường giao thông vào căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ quân sự xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn
3249/TTr-UBND4/11/2016Đề nghị chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ
3246/UBND-TNMT4/11/2016Hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích SDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và hồ sơ SDĐ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện
3245/UBND-TNMT4/11/2016Hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích SDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và hồ sơ SDĐ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện
11869/QĐ-UBND4/11/2016Công nhận danh hiệu "Làng văn hóa" 3 năm (2014 - 2016)
11871/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư tại thôn 9, xã Hợp Thắng , huyện Triệu Sơn
11873/QĐ-UBND4/11/2016Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2016 tại thôn 9, xã Hợp Thắng , huyện Triệu Sơn
11874/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Nguyễn Thị Cối)
11875/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Lê Xuân Chuyên)
11876/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2016 xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Lê Xuân Việt)
11877/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2016 xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Lê Thị Nhang)
11884/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2016 xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Nguyễn Ngọc Chuyên)
11888/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2016 xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Lê Xuân Phan)
11892/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2016 xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Lê Ngọc Dùng)
11895/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2016 xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Nguyễn Hữu Khải)
11901/QĐ-UBND4/11/2016Thu hồi đất để thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2016 xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn
11902/QĐ-UBND4/11/2016Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ tợ GPMB dự án: Quy hoạch chi tiết điểm dân cư năm 2016 xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn
3250/UBND0TCKH4/11/2016Thông báo kế hoạch thanh tra tại các trường học
3235/UBND-TCKH3/11/2016Báo cáo thực hiện các chính sách năm 2016
3234/BQLQ-PCTT3/11/2016Triển khai kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2016
3238/UBND-NV3/11/2016Báo cáo việc giao biên chế Công chức trong tổng số biên chế được UBND tỉnh giao cho huyện
11864/QĐ-UBND3/11/2016Thu hồi tiền sai phạm (Trường THCS Bình Sơn)
11865/QĐ-UBND3/11/2016Công nhận lại danh hiệu Làng văn hóa giai đoạn 2014 - 2016 (xã Thọ Ngọc)
11868/QĐ-UBND3/11/2016Thành lập BQL CT: Nâng cấp đường giao thông vào căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ quân sự xã Thọ Bình
3230/UBND-TNMT2/11/2016Tham gia ý kiến về việc BCHQS huyện Triệu Sơn xin được vận chuyển đất thừa trong quá trình xây dựng trường bắn và thao trường tại xã Dân Lực và xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn
3232/UBND-NV2/11/2016Điều động Phó Hiệu trưởng
Dự báo thời tiết Thanh Hóa