Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
105
Hôm qua:
639
Tuần này:
5136
Tháng này:
23758
Tất cả:
391173

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
11984/QĐ-UBND9/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Thọ Vực)
11987/QĐ-UBND9/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Vân Sơn)
11989/QĐ-UBND9/11/2016Phê duyệt danh sách những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
11991/QĐ-UBND9/11/2016V/v xếp lương đối với cán bộ xã An Nông
3285/UBND-NV9/11/2016Góp ý dự thảo kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
11949/QĐ-UBND8/11/2016V/v Chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB và nộp tiền vào ngân sách Nhà nước từ nguồn thu tiền sử dụng các lô đất ở tại mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư năm 2015 Thị Trấn Triệu Sơn
11952/QĐ-UBND8/11/2016V/v Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích và nộp tiền vào ngân sách Nhà nước từ nguồn thu tiền sử dụng các lô đất ở tại mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư năm 2014 xã Hợp Tiến
11952/QĐ-UBND8/11/2016V/v Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích và nộp tiền vào ngân sách Nhà nước từ nguồn thu tiền sử dụng các lô đất ở tại mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư năm 2014 xã Hợp Tiến
11953/QĐ-UBND8/11/2016V/v nộp tiền vào ngân sách Nhà nước từ nguồn thu đấu giá QSD các lô đất ở tại mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Đồng Thắng
11954/QĐ-UBND8/11/2016V/v nộp tiền vào ngân sách Nhà nước từ nguồn thu đấu giá QSD các lô đất ở tại mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Dân Lý
11955/QĐ-UBND8/11/2016V/v nộp tiền vào ngân sách Nhà nước từ nguồn thu đấu giá QSD các lô đất ở tại mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Đồng Lợi
11956/QĐ-UBND8/11/2016V/v nộp tiền vào ngân sách Nhà nước từ nguồn thu đấu giá QSD các lô đất ở tại mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Minh Dân
3266/UBND-LĐTBXH8/11/2016Quy định mức thù lao cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Đội công tác tình nguyện tại xã, thị trấn
3269/UBND-TCKH8/11/2016Thông báo kế hoạch thanh tra các công trình XDCB do huyện, xã làm chủ đầu tư và các doanh nghiệp trên địa bàn của Đoàn Thanh tra tỉnh
3271/UBND-KTHT8/11/2016Đăng ký hỗ trợ cơ chế khuyến khích phát triển GTNT năm 2016 của tỉnh
3272/UBND-TTr8/11/2016Giải quyết đơn của ông Bùi Công Viên
3274/TTr-UBND8/11/2016Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán bổ sung dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ ngã ba thôn 8 xã Tân Ninh đến Đền Am Tiên, hạng mục: Sửa chữa, khắc phục hư hỏng do mưa lũ
11957/QĐ-UBND8/11/2016V/v nộp tiền vào ngân sách Nhà nước từ nguồn thu đấu giá QSD các lô đất ở tại mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Thọ Ngọc
11903/QĐ-UBND7/11/2016Phê duyệt bản Quy ước xây dựng đơn vị văn hóa của trường TH Khuyến Nông, xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn
11908/QĐ-UBND7/11/2016V/v giao bổ sung dự toán chi ngân sách huyện năm 2016 (Văn phòng UBND huyện)
11909/QĐ-UBND7/11/2016V/v Phê duyệt kết quả đấu giá QSD đất 7 lô đất ở tại Mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư năm 2013 xã Thọ Tiến
11910/QĐ-UBND7/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Tân Ninh)
11911/QĐ-UBND7/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Thị Trấn Triệu Sơn)
11912/QĐ-UBND7/11/2016V/v hủy GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (xã Hợp Thành)
11913/QĐ-UBND7/11/2016V/v hủy GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (xã Dân Lực))
11915/QĐ-UBND7/11/2016V/v Đính chính nội dung trên GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Lê Trạc Huệ)
11917/QĐ-UBND7/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Tiến Nông)
11918/QĐ-UBND7/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Lê Văn Biên - Dân Quyền)
11919/QĐ-UBND7/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Xuân Thịnh)
11920/QĐ-UBND7/11/2016V/v Cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân (Thọ Bình)
Dự báo thời tiết Thanh Hóa