Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
198
Hôm qua:
1388
Tuần này:
1584
Tháng này:
29016
Tất cả:
874433

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lớp Đảng viên mới khóa 46

Ngày 01/09/2017 10:38:41

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lớp
Đảng viên mới khóa 46

Ngày 18/8/2017 tại hội trường trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 46 năm 2017. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Tiến Dũng, UVBTV Trưởng ban tổ chức huyện ủy, đồng chí Lê Thị Sen Ủy viên ban thường vụ - Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Lê Hồng Phong Giám đốc Trung Tân bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí trưởng, phó các ban của huyện ủy, các ban ngành liên quan cấp huyện, cùng 105 học viên tham dự lớp của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy đến từ 24 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy trên địa bàn huyện đã có mặt dự lễ khai giảng.
20170818_084646.jpg
Đồng chí Lê Thị Sen Ủy viên ban thường vụ - Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy khai giảng và giao nhiệm vụ cho lớp học. Đồng chí Hứa Thị Ngãi phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, báo cáo kế hoạch thực hiện của lớp học. Trong thời gian 8 ngày, từ ngày 18 đến ngày 25/8/ 2017 các học viên đi sâu nghiên cứu 10 bài cơ bản gồm; Bài 1: Chủ nghĩa mác Lê - Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài 3: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Bài 5: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Bài 6: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bài 7: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Bài 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Bài 9: Xây dựng Đảng về đạo đức. Bài 10: Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Thay mặt cho các học viên tham dự lớp học, học viên Nguyễn Hữu Ngải đã hứa quyết tâm rèn luyện, học tập tốt theo đúng nội quy, quy chế của lớp học đề ra. Kết thúc lớp học 100% học viên đều rèn luyện học tập đạt kết quả khá trở lên. Sau lễ khai giảng lớp học đã bước vào học bài đầu tiên với niềm tin và khí thế mới.
20170818_084218.jpg
Phương Thúy

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lớp Đảng viên mới khóa 46

Đăng lúc: 01/09/2017 10:38:41 (GMT+7)

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lớp
Đảng viên mới khóa 46

Ngày 18/8/2017 tại hội trường trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 46 năm 2017. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Tiến Dũng, UVBTV Trưởng ban tổ chức huyện ủy, đồng chí Lê Thị Sen Ủy viên ban thường vụ - Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Lê Hồng Phong Giám đốc Trung Tân bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí trưởng, phó các ban của huyện ủy, các ban ngành liên quan cấp huyện, cùng 105 học viên tham dự lớp của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy đến từ 24 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy trên địa bàn huyện đã có mặt dự lễ khai giảng.
20170818_084646.jpg
Đồng chí Lê Thị Sen Ủy viên ban thường vụ - Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy khai giảng và giao nhiệm vụ cho lớp học. Đồng chí Hứa Thị Ngãi phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, báo cáo kế hoạch thực hiện của lớp học. Trong thời gian 8 ngày, từ ngày 18 đến ngày 25/8/ 2017 các học viên đi sâu nghiên cứu 10 bài cơ bản gồm; Bài 1: Chủ nghĩa mác Lê - Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài 3: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN. Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng. Bài 5: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Bài 6: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Bài 7: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Bài 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Bài 9: Xây dựng Đảng về đạo đức. Bài 10: Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Thay mặt cho các học viên tham dự lớp học, học viên Nguyễn Hữu Ngải đã hứa quyết tâm rèn luyện, học tập tốt theo đúng nội quy, quy chế của lớp học đề ra. Kết thúc lớp học 100% học viên đều rèn luyện học tập đạt kết quả khá trở lên. Sau lễ khai giảng lớp học đã bước vào học bài đầu tiên với niềm tin và khí thế mới.
20170818_084218.jpg
Phương Thúy

Dự báo thời tiết Thanh Hóa