Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2296
Hôm qua:
3744
Tuần này:
15052
Tháng này:
67087
Tất cả:
7306880

Huyện Triệu Sơn triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ giai đoạn 2022-2030.

Ngày 10/05/2024 07:28:05

Thực hiện Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2030, ngày 17 tháng 01 năm 2023 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về thực hiện đề án trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

    Tại vụ Chiêm xuân 2023-2024,xã Dân Lý đã làm thử nghiệm 02ha lúa. Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm dinh dưỡng, thảo mộc lên men, phun chế phẩm bằng máy bay không người lái suốt quá trình chăm sóc; không sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV hóa học, thuốc trừ cỏ; chế độ tưới nước khoa học, phù hợp nhu cầu phát triển của cây lúa. Qua quá trình triển khai cho thấy, áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh. Lúa trổ đều, tập trung, khỏe bông. So với lúa bà con canh tác theo lối thông thường thì cây lúa mô hình cây cứng, khỏe mạnh, bộ lá màu xanh bền, màu xanh vừa phải từ đầu vụ đến cuối vụ, cây lúa sạch sâu bệnh từ gốc đến ngọn, màu sắc hạt lúa vàng sáng hơn. Năng suất lúa dự kiến đạt khoảng trên 70 tạ/ha.Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Ông Lê Văn Long cho biết: Mô hình triển khai đã có tác động lớn trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Ngoài tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, việc triển khai mô hình đã nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác của người dân trong việc sản xuất lúa hữu cơ, bền vững, đảm bảo sản phẩm an toàn, môi trường đất nước không bị ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái đồng ruộng, phù hợp với thích ứng biến đổi khí hậu hiện nay.
z5423099539648_7989982e315948dc853693034e49e93a.jpg
z5423103145914_08d0b96c8ad6d03728df20d6a928dd93.jpg
Các hộ dân thăm quan mô hình.
    Vụ Mùa 2024 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã phối hợp với Công ty cổ phần Dinh dưỡng ECO triển khai thực hiện mô hình “Sản xuất lúa hữu cơ liên kết tiêu thụ sản phẩm” tại 04 xã gồm Dân Lý, Thọ Vực, Thọ Bình, Thái Hòa. Đến nay có 02/04 xã là Thọ Vực và Thái Hòa quy vùng mỗi xã gần 10ha đã triển khai họp dân tổ chức cho các hộ tập huấn và đi thăm quan mô hình tại xã Dân Lý. Mô hình triển khai phù hợp với chủ trương của tỉnh, huyện cũng như định hướng chung của ngành nông nghiệp và phù hợp với ý nguyện của người dân.
    Thành công của mô hình sẽ mang lại niềm tin lớn cho nông dân trong việc liên doanh, liên kết trong các hoạt động sản xuất nói chung và sản xuất nông nghiệp sạch nói riêng. Tạo ra sự liên kết trong sản sản xuất bền vững, nâng cao giá trị của chuỗi lúa gạo, tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của huyện Triệu Sơn.
                                         Phương Thúy
                  

 

Huyện Triệu Sơn triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ giai đoạn 2022-2030.

Đăng lúc: 10/05/2024 07:28:05 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2030, ngày 17 tháng 01 năm 2023 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về thực hiện đề án trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

    Tại vụ Chiêm xuân 2023-2024,xã Dân Lý đã làm thử nghiệm 02ha lúa. Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm dinh dưỡng, thảo mộc lên men, phun chế phẩm bằng máy bay không người lái suốt quá trình chăm sóc; không sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV hóa học, thuốc trừ cỏ; chế độ tưới nước khoa học, phù hợp nhu cầu phát triển của cây lúa. Qua quá trình triển khai cho thấy, áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, ít nhiễm sâu bệnh. Lúa trổ đều, tập trung, khỏe bông. So với lúa bà con canh tác theo lối thông thường thì cây lúa mô hình cây cứng, khỏe mạnh, bộ lá màu xanh bền, màu xanh vừa phải từ đầu vụ đến cuối vụ, cây lúa sạch sâu bệnh từ gốc đến ngọn, màu sắc hạt lúa vàng sáng hơn. Năng suất lúa dự kiến đạt khoảng trên 70 tạ/ha.Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Ông Lê Văn Long cho biết: Mô hình triển khai đã có tác động lớn trên cả 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Ngoài tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, việc triển khai mô hình đã nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác của người dân trong việc sản xuất lúa hữu cơ, bền vững, đảm bảo sản phẩm an toàn, môi trường đất nước không bị ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái đồng ruộng, phù hợp với thích ứng biến đổi khí hậu hiện nay.
z5423099539648_7989982e315948dc853693034e49e93a.jpg
z5423103145914_08d0b96c8ad6d03728df20d6a928dd93.jpg
Các hộ dân thăm quan mô hình.
    Vụ Mùa 2024 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã phối hợp với Công ty cổ phần Dinh dưỡng ECO triển khai thực hiện mô hình “Sản xuất lúa hữu cơ liên kết tiêu thụ sản phẩm” tại 04 xã gồm Dân Lý, Thọ Vực, Thọ Bình, Thái Hòa. Đến nay có 02/04 xã là Thọ Vực và Thái Hòa quy vùng mỗi xã gần 10ha đã triển khai họp dân tổ chức cho các hộ tập huấn và đi thăm quan mô hình tại xã Dân Lý. Mô hình triển khai phù hợp với chủ trương của tỉnh, huyện cũng như định hướng chung của ngành nông nghiệp và phù hợp với ý nguyện của người dân.
    Thành công của mô hình sẽ mang lại niềm tin lớn cho nông dân trong việc liên doanh, liên kết trong các hoạt động sản xuất nói chung và sản xuất nông nghiệp sạch nói riêng. Tạo ra sự liên kết trong sản sản xuất bền vững, nâng cao giá trị của chuỗi lúa gạo, tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của huyện Triệu Sơn.
                                         Phương Thúy