Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
75
Hôm qua:
2032
Tuần này:
3576
Tháng này:
33217
Tất cả:
1201042

Tỉnh ủy Thanh Hóa mở đường dây tiếp nhận thông tin dư luận

Ngày 20/03/2018 08:37:52

Từ đầu tháng 3-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa xây dựng đường dây tiếp nhận thông tin của dư luận xã hội theo số điện thoại 0886.145.145 và địa chỉ email: tiepnhanthongtin@thanhhoa.gov.vn.

Theo đó, các cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ phản ánh về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tại các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị theo số điện thoại và email trên.
Người cung cấp thông tin đúng, có giá trị sẽ được đề xuất khen thưởng
Người cung cấp thông tin đúng, có giá trị sẽ được đề xuất khen thưởng
Ngoài ra quần chúng nhân dân cũng có thể phản ánh việc làm tốt, không tốt, vi phạm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, vị thế, uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị; các biểu hiện diễn biến về tư tưởng, văn hóa của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp.
Các thông tin được tiếp nhận qua tổng đài sẽ được ghi âm đầy đủ, lưu trữ vào phần mềm chuyên dụng và được giữ bí mật tuyệt đối. Người cung cấp thông tin được đảm bảo giữ bí mật về danh tính, địa chỉ.
Tuy nhiên đường dây này sẽ từ chối tiếp nhận thông tin đối với những người cung cấp thông tin không nói rõ họ, tên, địa chỉ; nội dung thông tin cung cấp không rõ ràng, không thể xác định được nội dung vụ việc cụ thể, địa điểm xảy ra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Người cung cấp thông tin đúng, có giá trị phục vụ kịp thời phát hiện các hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị sẽ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng.
Thùy Linh - http://noichinh.vn

Tỉnh ủy Thanh Hóa mở đường dây tiếp nhận thông tin dư luận

Đăng lúc: 20/03/2018 08:37:52 (GMT+7)

Từ đầu tháng 3-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa xây dựng đường dây tiếp nhận thông tin của dư luận xã hội theo số điện thoại 0886.145.145 và địa chỉ email: tiepnhanthongtin@thanhhoa.gov.vn.

Theo đó, các cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ phản ánh về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tại các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị theo số điện thoại và email trên.
Người cung cấp thông tin đúng, có giá trị sẽ được đề xuất khen thưởng
Người cung cấp thông tin đúng, có giá trị sẽ được đề xuất khen thưởng
Ngoài ra quần chúng nhân dân cũng có thể phản ánh việc làm tốt, không tốt, vi phạm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, vị thế, uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị; các biểu hiện diễn biến về tư tưởng, văn hóa của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp.
Các thông tin được tiếp nhận qua tổng đài sẽ được ghi âm đầy đủ, lưu trữ vào phần mềm chuyên dụng và được giữ bí mật tuyệt đối. Người cung cấp thông tin được đảm bảo giữ bí mật về danh tính, địa chỉ.
Tuy nhiên đường dây này sẽ từ chối tiếp nhận thông tin đối với những người cung cấp thông tin không nói rõ họ, tên, địa chỉ; nội dung thông tin cung cấp không rõ ràng, không thể xác định được nội dung vụ việc cụ thể, địa điểm xảy ra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Người cung cấp thông tin đúng, có giá trị phục vụ kịp thời phát hiện các hạn chế, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị sẽ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng.
Thùy Linh - http://noichinh.vn
Dự báo thời tiết Thanh Hóa