Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
941
Hôm qua:
1457
Tuần này:
2398
Tháng này:
18832
Tất cả:
1227422

Huyện ủy Triệu Sơn đẩy mạnh việc chỉ đạo thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng công dân kiểu mẫu, làng xã, cơ quan đơn vị kiểu mẫu.

Ngày 09/04/2018 15:56:35

Triển khai thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng công dân kiểu mẫu, làng xã, cơ quan đơn vị kiểu mẫu.

Trong 2 năm qua Huyện ủy Triệu Sơn đã tập trung chỉ đạo ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, các ngành, cơ quan đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thi đua thực hiện các phong trào xây dựng NTM giầu đẹp văn minh. Tuyên truyền về các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, tiêu chí xây dựng công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, làng xã, cơ quan đơn vị kiểu mẫu. Công tác tuyên truyền đã được triển khai rộng khắp, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chung sức thi đua xây dựng công dân kiểu mẫu, làng xã, cơ quan đơn vị kiểu mẫu. Huyện ủy cũng đã chỉ đạo ban hành hướng dẫn thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi lần đầu tiên người về thăm Thanh Hóa 20/2/1947 " Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu" để triển khai thực hiện trong toàn huyện. Qua 2 năm thực hiện từ 2016-2017 trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập thể, cộng đồng biểu dương tôn vinh, người tốt việc tốt, được chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng. Trong đó năm 2016 trên địa bàn huyện có 52 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, 1 tập thể, 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2017 có 27 tập thể, 37 các nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen,1 tập thể, 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Từ những tấm gương cá nhân tập thể điển hình tiên tiến đã có sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư, trong các cơ quan đơn vị trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

CIMG8777.JPG

các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện được khen thưởng về thành tích 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của bộ chính trị

CIMG8974.JPG

các cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện trong phong trào xây dựng NTM xã Xuân Thọ, đơn vị đạt chuẩn NTM năm 2017 và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW năm 2017.

Thùy Dung

Huyện ủy Triệu Sơn đẩy mạnh việc chỉ đạo thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng công dân kiểu mẫu, làng xã, cơ quan đơn vị kiểu mẫu.

Đăng lúc: 09/04/2018 15:56:35 (GMT+7)

Triển khai thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng công dân kiểu mẫu, làng xã, cơ quan đơn vị kiểu mẫu.

Trong 2 năm qua Huyện ủy Triệu Sơn đã tập trung chỉ đạo ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, các ngành, cơ quan đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thi đua thực hiện các phong trào xây dựng NTM giầu đẹp văn minh. Tuyên truyền về các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh, tiêu chí xây dựng công dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, làng xã, cơ quan đơn vị kiểu mẫu. Công tác tuyên truyền đã được triển khai rộng khắp, lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, chung sức thi đua xây dựng công dân kiểu mẫu, làng xã, cơ quan đơn vị kiểu mẫu. Huyện ủy cũng đã chỉ đạo ban hành hướng dẫn thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi lần đầu tiên người về thăm Thanh Hóa 20/2/1947 " Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu" để triển khai thực hiện trong toàn huyện. Qua 2 năm thực hiện từ 2016-2017 trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập thể, cộng đồng biểu dương tôn vinh, người tốt việc tốt, được chính quyền các cấp biểu dương khen thưởng. Trong đó năm 2016 trên địa bàn huyện có 52 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, 1 tập thể, 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2017 có 27 tập thể, 37 các nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen,1 tập thể, 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Từ những tấm gương cá nhân tập thể điển hình tiên tiến đã có sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư, trong các cơ quan đơn vị trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện.

CIMG8777.JPG

các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện được khen thưởng về thành tích 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của bộ chính trị

CIMG8974.JPG

các cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện trong phong trào xây dựng NTM xã Xuân Thọ, đơn vị đạt chuẩn NTM năm 2017 và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong việc thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW năm 2017.

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa