Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1264
Hôm qua:
1368
Tuần này:
2632
Tháng này:
17946
Tất cả:
935145

Hội nghị sơ kết hoạt động công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Ngày 06/07/2017 14:09:58

Ngày 5/7/2017 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, Ban tuyên giáo huyện ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Đồng chí Lê Thị Sen Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có các đồng chí cán bộ chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các thành viên khối Khoa giáo trên địa bàn huyện.

CIMG6765.JPG
CIMG6759.JPG
Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017 các ngành trong khối Khoa giáo đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện và đạt đượ nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào kết quả hoạt động chung của toàn huyện. Về công tác tham mưu 6 tháng đầu năm các ngành trong khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền và ngành chủ quản cấp trên chủ động trong công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo thuộc lĩnh vực chuyên môm kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của TW, của Tỉnh, của huyện được trú trọng. Trong tuyên truyền trực quan toàn huyện đã treo hơn 700 băng zôn và 800 khẩu hiệu áp phích, pa nô các loại. Công tác tuyên truyền miệng, Ban tuyên giáo huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức 6 kỳ sinh hoạt Báo cáo viên, các đơn vị Phòng văn hóa thông tin, Bảo hiểm xã hội huyện, Đài TT và các ngành liên quan đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền đạt kết quả cao. Công tác giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được quan tâm. Chất lượng giáo dục các cấp tiếp tục được nâng lên, trú trọng công tác chỉ đạo chuyên môm, nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa cấp THCS xếp thứ 5 toàn Tỉnh, tăng 2 bậc so với năm học trước, khối THPT có nhiều trường đã tăng bậc xếp hạng của toàn Tỉnh.Trung tâm giáo dục thường xuyên xếp thứ nhất toàn Tỉnh về thi học sinh giỏi các môn văn hóa. Lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật- công nghệ vào sản xuất và đời sống tiếp tục được quan tâm. Việc áp dụng cơ giới hóa vào làm đất đạt 100%, thu hoạch đạt trên 80%, đến nay toàn huyện có 24 cơ sở mạ khay và 38 máy cấy. Trạm khuyến nông, phòng tài nguyên môi trường, Phòng kinh tế hạ tầng, Bệnh viện đa khoa tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác chyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động góp phần tích cực nâng cao chất lượng phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước của các ngành, đơn vị được tổ chức thực hiện tốt trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn huyện phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, kế hoạch năm 2017 toàn huyện phấn đấu hoàn thành 40 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí hoàn thành toàn huyện lên 560 tiêu chí, bình quân đạt 16 tiêu chí/ xã và có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các hoạt động xã hội hóa vì cộng đồng tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Phát biểu thảo luận tại hội nghị các ngành đã thống nhất cáo với báo cáo đã trình bầy và đề xuất một số giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cuối năm 2017. các nội dung chủ yếu là giải pháp thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chỉ tiêu thực hiện BHYT trên địa bàn huyện, công tác xuất khẩu lao động, hành nghề y dược tư nhân...
Đồng chí Lê Thị Sen, Trưởng ban tuyên giáo đã phát biểu tiếp thu các ý kiến đề xuất và lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017. Đề nghị các ngành rà soát các chỉ tiêu đề ra trong hoạt động năm 2017 từ đó tiếp tục xây dựng kế hoạch, giải pháp chỉ đạo thực hiện thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong năm.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Bám sát nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm của Huyện để chỉ đạo triển khai thực hiện tại đơn vị, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành trong khối nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ để ra. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vujgawns với việc triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 bCH TW đảng khóa 12, Chỉ thị 05 CT/TW. Hội nghị đã bế mạc thành công tốt đẹp.

Thùy Dung

Hội nghị sơ kết hoạt động công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Đăng lúc: 06/07/2017 14:09:58 (GMT+7)

Ngày 5/7/2017 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện, Ban tuyên giáo huyện ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Đồng chí Lê Thị Sen Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị còn có các đồng chí cán bộ chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các thành viên khối Khoa giáo trên địa bàn huyện.

CIMG6765.JPG
CIMG6759.JPG
Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2017 các ngành trong khối Khoa giáo đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện và đạt đượ nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào kết quả hoạt động chung của toàn huyện. Về công tác tham mưu 6 tháng đầu năm các ngành trong khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền và ngành chủ quản cấp trên chủ động trong công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo thuộc lĩnh vực chuyên môm kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của TW, của Tỉnh, của huyện được trú trọng. Trong tuyên truyền trực quan toàn huyện đã treo hơn 700 băng zôn và 800 khẩu hiệu áp phích, pa nô các loại. Công tác tuyên truyền miệng, Ban tuyên giáo huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức 6 kỳ sinh hoạt Báo cáo viên, các đơn vị Phòng văn hóa thông tin, Bảo hiểm xã hội huyện, Đài TT và các ngành liên quan đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực thông tin tuyên truyền đạt kết quả cao. Công tác giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được quan tâm. Chất lượng giáo dục các cấp tiếp tục được nâng lên, trú trọng công tác chỉ đạo chuyên môm, nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa cấp THCS xếp thứ 5 toàn Tỉnh, tăng 2 bậc so với năm học trước, khối THPT có nhiều trường đã tăng bậc xếp hạng của toàn Tỉnh.Trung tâm giáo dục thường xuyên xếp thứ nhất toàn Tỉnh về thi học sinh giỏi các môn văn hóa. Lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật- công nghệ vào sản xuất và đời sống tiếp tục được quan tâm. Việc áp dụng cơ giới hóa vào làm đất đạt 100%, thu hoạch đạt trên 80%, đến nay toàn huyện có 24 cơ sở mạ khay và 38 máy cấy. Trạm khuyến nông, phòng tài nguyên môi trường, Phòng kinh tế hạ tầng, Bệnh viện đa khoa tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác chyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động góp phần tích cực nâng cao chất lượng phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước của các ngành, đơn vị được tổ chức thực hiện tốt trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn huyện phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, kế hoạch năm 2017 toàn huyện phấn đấu hoàn thành 40 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí hoàn thành toàn huyện lên 560 tiêu chí, bình quân đạt 16 tiêu chí/ xã và có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các hoạt động xã hội hóa vì cộng đồng tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Phát biểu thảo luận tại hội nghị các ngành đã thống nhất cáo với báo cáo đã trình bầy và đề xuất một số giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cuối năm 2017. các nội dung chủ yếu là giải pháp thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chỉ tiêu thực hiện BHYT trên địa bàn huyện, công tác xuất khẩu lao động, hành nghề y dược tư nhân...
Đồng chí Lê Thị Sen, Trưởng ban tuyên giáo đã phát biểu tiếp thu các ý kiến đề xuất và lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017. Đề nghị các ngành rà soát các chỉ tiêu đề ra trong hoạt động năm 2017 từ đó tiếp tục xây dựng kế hoạch, giải pháp chỉ đạo thực hiện thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong năm.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Bám sát nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm của Huyện để chỉ đạo triển khai thực hiện tại đơn vị, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành trong khối nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ để ra. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vujgawns với việc triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 bCH TW đảng khóa 12, Chỉ thị 05 CT/TW. Hội nghị đã bế mạc thành công tốt đẹp.

Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa