Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1245
Hôm qua:
1368
Tuần này:
2613
Tháng này:
17927
Tất cả:
935126

Hội nghị giao ban công tác khoa giáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2018.

Ngày 10/01/2018 15:45:06

Ngày 10/1/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy - UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Thị Sen Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Trung PCT UBND huyện, các đồng chí chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trưởng, phó các ngành thuộc khối khoa giáo. Đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, các ngành trong khối khoa giáo đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kế hoạch đề ra. Các ngành trong khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền và các ngành chủ quản cấp trên chủ động trong công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo thuộc lĩnh vực chuyên môn kịp thời, hiệu quả. Trên lĩnh vực tuyên truyền, văn hóa, thông tin, TDTT, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền theo quý. Các ngành trong khối đã làm tốt công tác tuyên tryền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của quê hương đất nước, của ngành. Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng, đồng bộ góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị cũng như nhiệm vụ chung của huyện. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm: phòng Giáo dục đào tạo đã chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 theo đúng kế hoạch. Chât lượng giáo dục được nâng lên, giáo dục đại trà đạt trên 95%, giáo dục mũi nhọn tiếp tục được trú trọng, học sinh giỏi các môm văn hóa lớp 9 đứng thứ 5 toàn tỉnh, trong năm có thêm 9 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 71/114 trường đạt tỷ lệ 62,3% vượt 3 trường so với kế hoạch. Khối các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, Phổ thông Triệu Sơn đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, các chuyên đề, các lớp nghiệp vụ theo kế hoạch đã xây dựng. Năm 2017 giải quyết việc làm cho 3.520 lao động , bằng 100,6% kế hoạch, đào tạo nghề cho 2.415 người bằng 100,6% kế hoạch. Trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, việc áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Công tác đưa tiến bộ khoa học, thiết bị hiện đại vào khám bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được Bệnh viện đa khoa huyện tập trung chỉ đạo thực hiện. Các hoạt động nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân đã đi vào chiều sâu theo hướng thiết thực, hiệu quả. Công tác xây dựng NTM, các hoạt động xã hội hóa vì cộng đồng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, năm 2017 bình quân toàn huyện ước đạt 15 tiêu chí/ xã, số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện là 11 xã đạt 31,4% số xã. Tại hội nghị đại diện các ngành đã phát biểu ý kiến làm rõ hơn kết quả đã được được của khối trong năm, đề xuất 1 số ý kiến trong hoạt động 2018 . Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của khối trong năm 2017, trong năm 2018 đồng chí PBT thường trực Huyện ủy đề nghị các đơn vị cần tập trung khắc phục tồn tại trong năm 2017, thi đua hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra trong năm. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyên truyền trên lĩnh vực phát triển kinh tế của huyện. Đối công tác khoa giáo tiếp tục đổi mới hoạt động, cải tiến công tác giao ban, cách làm khoa học, phù hợp trong hoạt động, thể hiện nổi bật kết quả cụ thể công tác khoa giáo trong báo cáo của các ngành và của khối, tập trung vào việc phát huy sáng kiến, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sinh hoạt. Chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác khoa giáo để biểu dương khen thưởng kịp thời. Đối với nhiệm vụ trước mắt đồng chí đề nghị, khối cần tổ chức cuộc thi tìm hiểu về di tích lịch sử Am Tiên và cuộc khởi nghĩa Bà Triệu trên đất Triệu Sơn, qua đó tiếp tục giáo dục truyền thống quê hương, tập hợp các nguồn tư liệu làm cơ sở để thống nhất trong công tác tuyên truyền đối với việc phát triển di tích này.
Đồng chí Lê Thị Sen, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị.
CIMG8632.JPG

CIMG8633.JPG

Thùy Dung

Hội nghị giao ban công tác khoa giáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2018.

Đăng lúc: 10/01/2018 15:45:06 (GMT+7)

Ngày 10/1/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy - UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Thị Sen Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Lê Quang Trung PCT UBND huyện, các đồng chí chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trưởng, phó các ngành thuộc khối khoa giáo. Đồng chí Lê Quang Trung, PCT UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị. Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, các ngành trong khối khoa giáo đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kế hoạch đề ra. Các ngành trong khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền và các ngành chủ quản cấp trên chủ động trong công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo thuộc lĩnh vực chuyên môn kịp thời, hiệu quả. Trên lĩnh vực tuyên truyền, văn hóa, thông tin, TDTT, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền theo quý. Các ngành trong khối đã làm tốt công tác tuyên tryền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của quê hương đất nước, của ngành. Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng, đồng bộ góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị cũng như nhiệm vụ chung của huyện. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm: phòng Giáo dục đào tạo đã chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 theo đúng kế hoạch. Chât lượng giáo dục được nâng lên, giáo dục đại trà đạt trên 95%, giáo dục mũi nhọn tiếp tục được trú trọng, học sinh giỏi các môm văn hóa lớp 9 đứng thứ 5 toàn tỉnh, trong năm có thêm 9 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 71/114 trường đạt tỷ lệ 62,3% vượt 3 trường so với kế hoạch. Khối các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, Phổ thông Triệu Sơn đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức thực hiện các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, các chuyên đề, các lớp nghiệp vụ theo kế hoạch đã xây dựng. Năm 2017 giải quyết việc làm cho 3.520 lao động , bằng 100,6% kế hoạch, đào tạo nghề cho 2.415 người bằng 100,6% kế hoạch. Trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, việc áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Công tác đưa tiến bộ khoa học, thiết bị hiện đại vào khám bệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được Bệnh viện đa khoa huyện tập trung chỉ đạo thực hiện. Các hoạt động nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân đã đi vào chiều sâu theo hướng thiết thực, hiệu quả. Công tác xây dựng NTM, các hoạt động xã hội hóa vì cộng đồng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, năm 2017 bình quân toàn huyện ước đạt 15 tiêu chí/ xã, số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện là 11 xã đạt 31,4% số xã. Tại hội nghị đại diện các ngành đã phát biểu ý kiến làm rõ hơn kết quả đã được được của khối trong năm, đề xuất 1 số ý kiến trong hoạt động 2018 . Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, PBT Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của khối trong năm 2017, trong năm 2018 đồng chí PBT thường trực Huyện ủy đề nghị các đơn vị cần tập trung khắc phục tồn tại trong năm 2017, thi đua hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra trong năm. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyên truyền trên lĩnh vực phát triển kinh tế của huyện. Đối công tác khoa giáo tiếp tục đổi mới hoạt động, cải tiến công tác giao ban, cách làm khoa học, phù hợp trong hoạt động, thể hiện nổi bật kết quả cụ thể công tác khoa giáo trong báo cáo của các ngành và của khối, tập trung vào việc phát huy sáng kiến, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sinh hoạt. Chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác khoa giáo để biểu dương khen thưởng kịp thời. Đối với nhiệm vụ trước mắt đồng chí đề nghị, khối cần tổ chức cuộc thi tìm hiểu về di tích lịch sử Am Tiên và cuộc khởi nghĩa Bà Triệu trên đất Triệu Sơn, qua đó tiếp tục giáo dục truyền thống quê hương, tập hợp các nguồn tư liệu làm cơ sở để thống nhất trong công tác tuyên truyền đối với việc phát triển di tích này.
Đồng chí Lê Thị Sen, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị.
CIMG8632.JPG

CIMG8633.JPG

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa