Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
984
Hôm qua:
947
Tuần này:
984
Tháng này:
30940
Tất cả:
1104256

Đảng bộ xã Thọ Ngọc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với xây dựng nông thôn mới

Ngày 16/05/2018 15:22:41

Xã Thọ Ngọc được công nhận xã nông thôn mới vào tháng 12/2017. Sau khi tiếp thu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã đã xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đến 15 chi bộ nông thôn và 4 chi bộ trực thuộc, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ xã đến thôn, xóm.


Theo đó, cấp ủy, chi bộ, các ngành xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của từng chi bộ để tổ chức triển khai quán triệt trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và tuyên truyền trong nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đảng bộ xem đây là một chủ trương lớn, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập và quán triệt các chuyên đề. Việc học tập và làm theo Bác đã đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn; ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều, làm việc khoa học…được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều cấp ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn nội dung để quyết tâm thực hiện bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở cơ sở. Căn cứ vào chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, Đảng ủy xã triển khai đến các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký mẫu kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chức trách, nhiệm vụ được phân công. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, họp cán bộ công chức, viên chức thường xuyên góp ý, nhắc nhở các nội dung đăng ký “làm theo” làm cơ sở để xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Qua thực hiện nội dung đăng ký “làm theo”, cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực về tinh thần, ý thức tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành nhiệm vụ. Chi ủy, chi bộ luôn thể hiện tốt vai trò là hạt nhân đoàn kết, gần gũi, tôn trọng cấp dưới, có lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tác phong, phương pháp làm việc minh bạch, công khai…Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức qua thực hiện việc học tập và làm theo Bác tiếp tục có những chuyển biến tích cực về ý thức và hành động trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tinh thần thái độ trong công việc, phong cách tiếp xúc, ứng xử với nhân dân; luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Những kết quả nêu trên là cơ sở cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thọ Ngọc. Năm 2017, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2017, xã Thọ Ngọc được công nhận xã nông thôn mới. Đây là niềm vinh dự của đảng bộ xã gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đảng ủy xã Thọ Ngọc xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và trong xã hội. Các cấp ủy, chi bộ cần chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể công việc để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến thôn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trước hết là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí…Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với xã nông thôn mới bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; kiên trì đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.
IMG_20180516_092134.jpg
IMG_20180516_092229.jpg
Đảng bộ xã Thọ Ngọc tổ chức cho Đảng viên học tập chuyên đề 2018 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TN 1.jpg
xã Thọ Ngọc đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM.
Văn Hùng


Đảng bộ xã Thọ Ngọc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 16/05/2018 15:22:41 (GMT+7)

Xã Thọ Ngọc được công nhận xã nông thôn mới vào tháng 12/2017. Sau khi tiếp thu Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã đã xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đến 15 chi bộ nông thôn và 4 chi bộ trực thuộc, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ xã đến thôn, xóm.


Theo đó, cấp ủy, chi bộ, các ngành xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của từng chi bộ để tổ chức triển khai quán triệt trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và tuyên truyền trong nhân dân gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đảng bộ xem đây là một chủ trương lớn, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập và quán triệt các chuyên đề. Việc học tập và làm theo Bác đã đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn; ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều, làm việc khoa học…được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều cấp ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn nội dung để quyết tâm thực hiện bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở cơ sở. Căn cứ vào chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, Đảng ủy xã triển khai đến các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký mẫu kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chức trách, nhiệm vụ được phân công. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, họp cán bộ công chức, viên chức thường xuyên góp ý, nhắc nhở các nội dung đăng ký “làm theo” làm cơ sở để xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Qua thực hiện nội dung đăng ký “làm theo”, cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực về tinh thần, ý thức tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành nhiệm vụ. Chi ủy, chi bộ luôn thể hiện tốt vai trò là hạt nhân đoàn kết, gần gũi, tôn trọng cấp dưới, có lối sống trong sạch, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tác phong, phương pháp làm việc minh bạch, công khai…Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức qua thực hiện việc học tập và làm theo Bác tiếp tục có những chuyển biến tích cực về ý thức và hành động trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tinh thần thái độ trong công việc, phong cách tiếp xúc, ứng xử với nhân dân; luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Những kết quả nêu trên là cơ sở cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thọ Ngọc. Năm 2017, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2017, xã Thọ Ngọc được công nhận xã nông thôn mới. Đây là niềm vinh dự của đảng bộ xã gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đảng ủy xã Thọ Ngọc xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và trong xã hội. Các cấp ủy, chi bộ cần chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể công việc để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến thôn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trước hết là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí…Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với xã nông thôn mới bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; kiên trì đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.
IMG_20180516_092134.jpg
IMG_20180516_092229.jpg
Đảng bộ xã Thọ Ngọc tổ chức cho Đảng viên học tập chuyên đề 2018 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

TN 1.jpg
xã Thọ Ngọc đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM.
Văn Hùng


Dự báo thời tiết Thanh Hóa