Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3234
Hôm qua:
3091
Tuần này:
13098
Tháng này:
45553
Tất cả:
3294404

Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị tài sản của 10 thửa đất tại xã Dân Lý

Ngày 07/08/2020 14:06:23

Hội đồng định giá tài sản được thành lập tại Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn (gọi tắt là: Hội đồng) thông báo công khai lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị tài sản của 10 thửa đất tại xã Dân Lý, như sau:

 1. Tài sản định giá: 10 thửa đất tại xã Dân Lý.
2. Thời điểm thẩm định giá: Năm 2014.
3. Tiêu chí lựa chọn đơn vị thẩm định giá:
- Có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, kết quả thẩm định giá.
- Thù lao thẩm định giá theo quy định hiện hành.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thẩm định giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 13/8/2020 (trong giờ
hành chính).
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân
dân (hoặc Căn cước công dân) (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không
được lựa chọn).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Sơn.

Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị tài sản của 10 thửa đất tại xã Dân Lý

Đăng lúc: 07/08/2020 14:06:23 (GMT+7)

Hội đồng định giá tài sản được thành lập tại Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn (gọi tắt là: Hội đồng) thông báo công khai lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị tài sản của 10 thửa đất tại xã Dân Lý, như sau:

 1. Tài sản định giá: 10 thửa đất tại xã Dân Lý.
2. Thời điểm thẩm định giá: Năm 2014.
3. Tiêu chí lựa chọn đơn vị thẩm định giá:
- Có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.
- Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, kết quả thẩm định giá.
- Thù lao thẩm định giá theo quy định hiện hành.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thẩm định giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 07/8/2020 đến hết ngày 13/8/2020 (trong giờ
hành chính).
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân
dân (hoặc Căn cước công dân) (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không
được lựa chọn).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Sơn.