Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
199
Hôm qua:
2032
Tuần này:
3700
Tháng này:
33341
Tất cả:
1201166

Huyện Triệu Sơn đẩy mạnh công tác chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới 65 doanh nghiệp trên địa bàn huyện năm 2017.

Ngày 12/10/2017 15:33:16

Đến tháng 9/2017, trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 369 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập

Theo số liệu tổng điều tra kinh tế năm 2017 số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp là trên 8000 lao động. Triển khai thực hiện kế hoạch chỉ tiêu thành lập 65 DN mới trong năm 2017, UBND huyện ban hành công văn về việc giao chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp cho các xã thị trấn. Phối hợp với sở kế hoạch đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp Triệu Sơn mở được 1 lớp bồi dưỡng doanh nhân với 120 học viên là chủ DN và cán bộ quản lý DN tham gia. Trong 9 tháng năm 2017 với sự nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác chỉ đạo, công tác tuyên truyền vận động toàn huyện có 57 doanh nghiệp mới thành lập, bằng 87,7 % kế hoạch. Để tiếp tục thúc đẩy các địa phương đơn vị trong việc hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới DN trong năm 2017, trong thời gian tới, Phòng tài chính - kế hoạch huyện Triệu Sơn tập trung theo dõi tổng hợp đánh giá tình hình phát triển DN, hoạt động của DN, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất của DN trên địa bàn để tham mưu cho UBND huyện tháo gỡ kịp thời theo thẩm quyền. Tổng hợp báo cáo với cấp trên những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền nhằm tạo điều kiện cho DN phát triển và khuyến khích tạo động lực cho các hộ kinh doanh thành lập DN. Phối hợp với các Phòng, ngành liên quan, UBND các xã Thị Trấn tiếp tục thực hiện việc rà soát lập danh sách các đối tượng tham gia đào tạo khởi sự DN để phối hợp mở lớp đào tạo khởi sự DN tại huyện. Tổ chức hướng dẫn giúp đỡ các đối tượng trong việc lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục để thành lập DN và hỗ trợ công tác kế toán. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ pháp lý về hồ sơ thủ tục đăng ký thành lập DN. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, cơ chế, chính sách của TW, của Tỉnh về phát triển DN, chính sách pháp luật về thuế, chú trọng tuyên truyền để nhân dân thấy rõ lợi ích khi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Khuyến khích tinh thần khởi sự DN, nêu gương những DN sản xuất kinh doanh có hiệu quả thực hiện tốt quy định của Pháp luật, có trách nhiệm với xã hội phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới 65 DN trong năm 2017.

Tin Thùy Dung

anh 10.jpg

Đ/ C Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện thăm cụm công nghiệp Dân Lực- Dân Quyền, tháng 9/2017.
ảnh: Văn Hùng
Theo số liệu tổng điều tra kinh tế năm 2017 số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp là trên 8000 lao động. Triển khai thực hiện kế hoạch chỉ tiêu thành lập 65 DN mới trong năm 2017, UBND huyện ban hành công văn về việc giao chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp cho các xã thị trấn. Phối hợp với sở kế hoạch đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp Triệu Sơn mở được 1 lớp bồi dưỡng doanh nhân với 120 học viên là chủ DN và cán bộ quản lý DN tham gia. Trong 9 tháng năm 2017 với sự nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác chỉ đạo, công tác tuyên truyền vận động toàn huyện có 57 doanh nghiệp mới thành lập, bằng 87,7 % kế hoạch. Để tiếp tục thúc đẩy các địa phương đơn vị trong việc hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới DN trong năm 2017, trong thời gian tới, Phòng tài chính - kế hoạch huyện Triệu Sơn tập trung theo dõi tổng hợp đánh giá tình hình phát triển DN, hoạt động của DN, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất của DN trên địa bàn để tham mưu cho UBND huyện tháo gỡ kịp thời theo thẩm quyền. Tổng hợp báo cáo với cấp trên những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền nhằm tạo điều kiện cho DN phát triển và khuyến khích tạo động lực cho các hộ kinh doanh thành lập DN. Phối hợp với các Phòng, ngành liên quan, UBND các xã Thị Trấn tiếp tục thực hiện việc rà soát lập danh sách các đối tượng tham gia đào tạo khởi sự DN để phối hợp mở lớp đào tạo khởi sự DN tại huyện. Tổ chức hướng dẫn giúp đỡ các đối tượng trong việc lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục để thành lập DN và hỗ trợ công tác kế toán. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ pháp lý về hồ sơ thủ tục đăng ký thành lập DN. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, cơ chế, chính sách của TW, của Tỉnh về phát triển DN, chính sách pháp luật về thuế, chú trọng tuyên truyền để nhân dân thấy rõ lợi ích khi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Khuyến khích tinh thần khởi sự DN, nêu gương những DN sản xuất kinh doanh có hiệu quả thực hiện tốt quy định của Pháp luật, có trách nhiệm với xã hội phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới 65 DN trong năm 2017.

Tin Thùy Dung

anh 10.jpg

Đ/ C Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện thăm cụm công nghiệp Dân Lực- Dân Quyền, tháng 9/2017.
ảnh: Văn Hùng
Dự báo thời tiết Thanh Hóa