Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3727
Hôm qua:
4846
Tuần này:
17862
Tháng này:
8573
Tất cả:
4037304

Kỳ họp không giấy tờ, Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 04/08/2021 09:23:18

Sáng 16/7/2021, Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa).

 

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (16 và 17-7), các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thống nhất, quyết định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVII; Báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ xem xét quyết định 1 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và 100 tờ trình của UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, quyết nghị những nội dung quan trọng theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Để tổ chức kỳ họp lần này, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ngành có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp.

Đây cũng là kỳ họp đầu tiên, Thường trực HĐND tỉnh quyết định ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm phòng họp không giấy tờ cho các đại biểu HĐND tỉnh; các tài liệu kỳ họp đều đã được gửi trước bằng văn bản điện tử để các đại biểu tự nghiên cứu.

Cách làm này giúp các đại biểu thuận tiện nghiên cứu tài liệu, hạn chế tối đa việc in ấn, qua đó tiết kiệm chi phí… Với việc ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào kỳ họp, các báo cáo, tờ trình cũng được trình bày một cách tóm tắt, ngắn gọn để các đại biểu dành thời gian cho nghiên cứu, thảo luận đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh Hóa đã tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa tích cực, quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,66%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Các hoạt động văn hóa - xã hội duy trì ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống Nhân dân được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Tin tưởng rằng, với kỳ họp có nhiều đổi mới, các đại biểu sẽ đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt nội quy kỳ họp, phát huy tinh thần dân chủ, bàn bạc, thảo luận, tìm các giải pháp khả thi, để khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 đã được HĐND tỉnh khóa XVII quyết nghị tại Nghị quyết số 330 ngày 6-12-2020, tạo tiền đề tốt nhất cho giai đoạntiếp theoi, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Nguồn baothanhhoa.vn

Kỳ họp không giấy tờ, Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 04/08/2021 09:23:18 (GMT+7)

Sáng 16/7/2021, Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa).

 

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (16 và 17-7), các đại biểu HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; thống nhất, quyết định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo gồm: Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVII; Báo cáo của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử, thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ xem xét quyết định 1 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và 100 tờ trình của UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, quyết nghị những nội dung quan trọng theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh trong năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025, nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Để tổ chức kỳ họp lần này, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ngành có liên quan đã tích cực, chủ động phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp.

Đây cũng là kỳ họp đầu tiên, Thường trực HĐND tỉnh quyết định ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm phòng họp không giấy tờ cho các đại biểu HĐND tỉnh; các tài liệu kỳ họp đều đã được gửi trước bằng văn bản điện tử để các đại biểu tự nghiên cứu.

Cách làm này giúp các đại biểu thuận tiện nghiên cứu tài liệu, hạn chế tối đa việc in ấn, qua đó tiết kiệm chi phí… Với việc ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào kỳ họp, các báo cáo, tờ trình cũng được trình bày một cách tóm tắt, ngắn gọn để các đại biểu dành thời gian cho nghiên cứu, thảo luận đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh Hóa đã tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa tích cực, quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,66%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Các hoạt động văn hóa - xã hội duy trì ổn định. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; đời sống Nhân dân được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Tin tưởng rằng, với kỳ họp có nhiều đổi mới, các đại biểu sẽ đề cao trách nhiệm, thực hiện tốt nội quy kỳ họp, phát huy tinh thần dân chủ, bàn bạc, thảo luận, tìm các giải pháp khả thi, để khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 đã được HĐND tỉnh khóa XVII quyết nghị tại Nghị quyết số 330 ngày 6-12-2020, tạo tiền đề tốt nhất cho giai đoạntiếp theoi, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Nguồn baothanhhoa.vn