Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
928
Hôm qua:
947
Tuần này:
928
Tháng này:
30884
Tất cả:
1104200

Hội nghị trực tuyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng

Ngày 13/09/2018 15:58:19

Ngày 13/9/2018, UBND Tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Tham gia điểm cầu tại huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban, các ngành đoàn thể có liên quan.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND Tỉnh, khai mạc và chủ trì hội nghị, hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Sở xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình mà các huyện trên địa bàn toàn tỉnh đang gặp phải cần được tháo gỡ. Tại huyện Triệu Sơn, UBND huyện tiến hành rà soát danh sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trùng tên và mức hỗ trợ giữa Quyết định 2066/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định 2448/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện là 2.565 hộ, trong đó xây mới: 1.201 hộ; sửa chữa: 1.364 hộ theo quy định tại Nghị Quyết 63/NQ-CP của Chính phủ cụ thể như sau: Số hộ phân bổ kinh phí hỗ trợ đợt 1 năm 2018, đã được phê duyệt hỗ trợ tại Quyết định 5692/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 là: 2.295 hộ trong đó xây mới: 1.055 hộ, sửa chữa : 1.240 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ: 67.000 triệu đồng. Số hộ người có công và vợ ( chồng) của người đó đều đã mất, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó có khó khăn nhà ở: 220 hộ, xây mới : 113 hộ, sửa chữa: 107 hộ. Số hộ bị loại khỏi đề án do không còn nhu cầu, đã được hỗ trợ từ nguồn khác: 50 hộ, xây mới: 33 hộ, sửa chữa: 17 hộ. Tại hội nghị đồng chí Lê Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện đã phát biểu và nêu lên những khó khăn mà huyện đang đang gặp phải đó là: Khó khăn do sai lệch danh sách hỗ trợ giữa Quyết định 2066/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh với Quyết định 2448/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn. Theo Quyết định 2066/QĐ-UBND ngày 4/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2018 tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 3.201 hộ được hỗ trợ. Trong đó xây mới: 1.409 hộ; sửa chữa: 1.792 hộ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 92.200 triệu đồng. Sau khi rà soát, đối chiếu danh sách các hộ được hỗ trợ theo Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 4/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và danh sách các hộ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của Chủ tịch UBND huyện thì có sự sai lệch cụ thể như sau: Số hộ có tên trong danh sách phê duyệt hỗ trợ theo Quyết định 2448/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn nhưng không có tên trong Quyết định 2066/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh là 440 hộ, xây mới 177 hộ, sửa chữa 263 hộ, tổng số kinh phí 12.340 triệu đồng. Tại hội nghị đồng chí Lê Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan thống nhất cho chủ trương và ban hành văn bản cho huyện giải ngân kinh phí hỗ trợ cho 440 hộ theo danh sách của huyện nhưng không có tên trong Quyết định 2066/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và 182 hộ sai mức hỗ trợ giữa danh sách phê duyệt của huyện và Quyết định 2066/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh từ nguồn kinh phí đã cấp.

IMG20180913083914.jpg

IMG20180913080601.jpg
Văn Hùng

Hội nghị trực tuyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng

Đăng lúc: 13/09/2018 15:58:19 (GMT+7)

Ngày 13/9/2018, UBND Tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Tham gia điểm cầu tại huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng ban, các ngành đoàn thể có liên quan.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND Tỉnh, khai mạc và chủ trì hội nghị, hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Sở xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình mà các huyện trên địa bàn toàn tỉnh đang gặp phải cần được tháo gỡ. Tại huyện Triệu Sơn, UBND huyện tiến hành rà soát danh sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trùng tên và mức hỗ trợ giữa Quyết định 2066/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định 2448/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện là 2.565 hộ, trong đó xây mới: 1.201 hộ; sửa chữa: 1.364 hộ theo quy định tại Nghị Quyết 63/NQ-CP của Chính phủ cụ thể như sau: Số hộ phân bổ kinh phí hỗ trợ đợt 1 năm 2018, đã được phê duyệt hỗ trợ tại Quyết định 5692/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 là: 2.295 hộ trong đó xây mới: 1.055 hộ, sửa chữa : 1.240 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ: 67.000 triệu đồng. Số hộ người có công và vợ ( chồng) của người đó đều đã mất, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó có khó khăn nhà ở: 220 hộ, xây mới : 113 hộ, sửa chữa: 107 hộ. Số hộ bị loại khỏi đề án do không còn nhu cầu, đã được hỗ trợ từ nguồn khác: 50 hộ, xây mới: 33 hộ, sửa chữa: 17 hộ. Tại hội nghị đồng chí Lê Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện đã phát biểu và nêu lên những khó khăn mà huyện đang đang gặp phải đó là: Khó khăn do sai lệch danh sách hỗ trợ giữa Quyết định 2066/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh với Quyết định 2448/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn. Theo Quyết định 2066/QĐ-UBND ngày 4/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2018 tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 3.201 hộ được hỗ trợ. Trong đó xây mới: 1.409 hộ; sửa chữa: 1.792 hộ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 92.200 triệu đồng. Sau khi rà soát, đối chiếu danh sách các hộ được hỗ trợ theo Quyết định số 2066/QĐ-UBND ngày 4/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và danh sách các hộ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của Chủ tịch UBND huyện thì có sự sai lệch cụ thể như sau: Số hộ có tên trong danh sách phê duyệt hỗ trợ theo Quyết định 2448/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn nhưng không có tên trong Quyết định 2066/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh là 440 hộ, xây mới 177 hộ, sửa chữa 263 hộ, tổng số kinh phí 12.340 triệu đồng. Tại hội nghị đồng chí Lê Quang Trung, Phó chủ tịch UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan thống nhất cho chủ trương và ban hành văn bản cho huyện giải ngân kinh phí hỗ trợ cho 440 hộ theo danh sách của huyện nhưng không có tên trong Quyết định 2066/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và 182 hộ sai mức hỗ trợ giữa danh sách phê duyệt của huyện và Quyết định 2066/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh từ nguồn kinh phí đã cấp.

IMG20180913083914.jpg

IMG20180913080601.jpg
Văn Hùng
Dự báo thời tiết Thanh Hóa