Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1270
Hôm qua:
1368
Tuần này:
2638
Tháng này:
17952
Tất cả:
935151

Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVII.

Ngày 16/12/2017 15:25:54

Trong 2 ngày15 và 16/12 /2017 kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XVII đã long trọng được tổ chức tại Trung tâm hội nghị huyện. Về dự kỳ họp có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Kim Chất PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Hùng, Đại biểu HĐND tỉnh- PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BVT Huyện ủy, các đồng chí PCT HĐND-UBND huyện, các ông bà là Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại khu vực, đại biểu HĐND huyện. Trưởng các phòng ban, đơn vị cấp huyện, các đồng chí hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện; các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch, PCT HĐND, Chủ tịch UBND các xã Thị trấn.

CIMG8266.JPGCIMG8271.JPG
Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp. Đồng chí Hồ Trường Sơn, PCT UBND huyện trình bầy báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Thực hiện nhiệm vụ đề ra trong năm 2017, với sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, của các doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, kinh tế năm 2017 của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ, an ninh trật tự được đảm bảo. Trong 24 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của HĐND huyện, có 22 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra, 2 chỉ tiêu không hoàn thành mục tiêu đề ra đó là chỉ tiêu về giá trị thu nhập trên ha canh tác và tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 15,32%, mục tiêu trong năm đề ra là 15,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông lâm, thủy sản chiếm 20%, công nghiệp - xây dựng chiếm 45,1%, dịch vụ chiếm 34,9%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27,2 triệu đồng/ người trên năm, mục tiêu thực hiện trong năm đề ra là 27,1 triệu đồng. Tổng diện tích gieo trồng cả năm ước đạt 26.590,8 ha bằng 98,9% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 130,3 nghìn tấn, bằng 101,2% so với kế hoạch. Trong chăn nuôi thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý vật tư NN, vệ sinh ATTP được tăng cường. Sản xuất công nghiệp tăng khá, giá trị sản xuất ước đạt 3.833,4 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ, đến ngày 23/11/2017 toàn huyện đã thành lập mới 67 doanh nghiệp, bằng 103% kế hoạch. Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường được tăng cường, giải quyết khó khăn vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Công tác huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 1.724 tỷ đồng bằng 101,4 % kế hoạch. Hoạt động văn hóa, thông tin đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, trọng tâm là tuyên truyền phục vụ công tác giải tỏa hành lang ATGT, khắc phục hậu quả mưa lũ. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác tiếp công dân, công tác thanh tra, cải các hành chính được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định. Hoạt động quốc phòng an ninh được trú trọng tăng cường, nét nổi bật là thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm giải tỏa hành lang ATGT theo Chỉ thị số 10 của BTV Huyện ủy, toàn huyện đã giải tỏa được 8625/8715 trường hợp vi phạm đạt 98,9%.
Kỳ họp đã nghe báo Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2017. Báo cáo của UBND huyện trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thông báo của UBMTTQ huyện về công tác xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo cáo của UBND huyện về dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018. Thông qua các tờ trình của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện. Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh của tổ đại biểu số 17 tại khu vực bầu cử huyện Triệu Sơn. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tòa án nhân dân huyện. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban pháp chế HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình liên quan đến kỳ họp thứ 5 HĐND huyện. Trong phiên chất vấn có 3 ông bà là trưởng phòng của UBND huyện đã trả lời các ý kiến chất vấn của cử tri và các đại biểu tại kỳ họp. Trong đó trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện bàLê Thị Lê trả lời các nội dung xung quanh vấn đề " làm rõ các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong nhà trường theo quy định, hướng dẫn của cấp trên và những giải pháp để chấn chỉnh tình trạng lạm thu và sử dụng không đúng mục đích của một số trường. Ông Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn xung quanh vấn đề chính sách mà hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện được hưởng thụ, với cương vị là Trưởng phòng đồng chí làm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế. Hộ cận nghèo trên địa bàn huyện tham gia Bảo hiểm y tế thấp, trong khi nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng này. Ông Lã Văn Lâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trả lời vấn đề về công tác thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc chuyển đổi, tích tụ ruộng đất từ diện tích đất lúa kém hiệu quả chuyển sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Sau các bản báo cáo trả lời của các Trưởng phòng, các đại biểu HĐND và khách mời đã có ý kiến phản biện, tranh luận chất vấn về các vấn đề mà các trưởng phòng đã trả lời, các ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn khá thẳng thắn đi sâu vào các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là trong vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp, công tác thu, chi các khoản ngoài ngân sách tại các trường học...

CIMG8282.JPG

CIMG8273.JPG

Đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu ý kiến tiếp thu làm rõ thêm những ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp, đánh giá những kết quả nổi bật đạt được trong phát triển KT-XH - QPAN năm 2017, nêu lên các tồn tại, nguyên nhân và những định hướng chính trong công tác phát triển KT-XH-QPAN năm 2018. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì phần thông qua các Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018. Nghị quyết về mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018. Nghị quyết về thu NSNN, chi ngân sách huyện năm 2018 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018. Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ xã xây dựng NTM từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp huyện, giai đoạn 2018- 2020. Nghị quyết về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2018 - 2021. Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm hành chính công huyện Triệu Sơn, đồng chí Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc hội nghị.

Thùy Dung

Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVII.

Đăng lúc: 16/12/2017 15:25:54 (GMT+7)

Trong 2 ngày15 và 16/12 /2017 kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XVII đã long trọng được tổ chức tại Trung tâm hội nghị huyện. Về dự kỳ họp có đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Kim Chất PBT Thường trực Huyện ủy; đồng chí Lê Quang Hùng, Đại biểu HĐND tỉnh- PBT Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BVT Huyện ủy, các đồng chí PCT HĐND-UBND huyện, các ông bà là Đại biểu HĐND tỉnh bầu tại khu vực, đại biểu HĐND huyện. Trưởng các phòng ban, đơn vị cấp huyện, các đồng chí hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện; các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch, PCT HĐND, Chủ tịch UBND các xã Thị trấn.

CIMG8266.JPGCIMG8271.JPG
Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp. Đồng chí Hồ Trường Sơn, PCT UBND huyện trình bầy báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Thực hiện nhiệm vụ đề ra trong năm 2017, với sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, của các doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, kinh tế năm 2017 của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ, an ninh trật tự được đảm bảo. Trong 24 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của HĐND huyện, có 22 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu đề ra, 2 chỉ tiêu không hoàn thành mục tiêu đề ra đó là chỉ tiêu về giá trị thu nhập trên ha canh tác và tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 15,32%, mục tiêu trong năm đề ra là 15,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông lâm, thủy sản chiếm 20%, công nghiệp - xây dựng chiếm 45,1%, dịch vụ chiếm 34,9%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27,2 triệu đồng/ người trên năm, mục tiêu thực hiện trong năm đề ra là 27,1 triệu đồng. Tổng diện tích gieo trồng cả năm ước đạt 26.590,8 ha bằng 98,9% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 130,3 nghìn tấn, bằng 101,2% so với kế hoạch. Trong chăn nuôi thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, quản lý vật tư NN, vệ sinh ATTP được tăng cường. Sản xuất công nghiệp tăng khá, giá trị sản xuất ước đạt 3.833,4 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ, đến ngày 23/11/2017 toàn huyện đã thành lập mới 67 doanh nghiệp, bằng 103% kế hoạch. Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường được tăng cường, giải quyết khó khăn vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Công tác huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 1.724 tỷ đồng bằng 101,4 % kế hoạch. Hoạt động văn hóa, thông tin đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, trọng tâm là tuyên truyền phục vụ công tác giải tỏa hành lang ATGT, khắc phục hậu quả mưa lũ. Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác tiếp công dân, công tác thanh tra, cải các hành chính được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo quy định. Hoạt động quốc phòng an ninh được trú trọng tăng cường, nét nổi bật là thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm giải tỏa hành lang ATGT theo Chỉ thị số 10 của BTV Huyện ủy, toàn huyện đã giải tỏa được 8625/8715 trường hợp vi phạm đạt 98,9%.
Kỳ họp đã nghe báo Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2017. Báo cáo của UBND huyện trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thông báo của UBMTTQ huyện về công tác xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo cáo của UBND huyện về dự toán thu NSNN, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018. Thông qua các tờ trình của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện. Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh của tổ đại biểu số 17 tại khu vực bầu cử huyện Triệu Sơn. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tòa án nhân dân huyện. Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban pháp chế HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình liên quan đến kỳ họp thứ 5 HĐND huyện. Trong phiên chất vấn có 3 ông bà là trưởng phòng của UBND huyện đã trả lời các ý kiến chất vấn của cử tri và các đại biểu tại kỳ họp. Trong đó trưởng phòng Giáo dục đào tạo huyện bàLê Thị Lê trả lời các nội dung xung quanh vấn đề " làm rõ các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong nhà trường theo quy định, hướng dẫn của cấp trên và những giải pháp để chấn chỉnh tình trạng lạm thu và sử dụng không đúng mục đích của một số trường. Ông Trưởng phòng LĐ-TBXH huyện Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn xung quanh vấn đề chính sách mà hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện được hưởng thụ, với cương vị là Trưởng phòng đồng chí làm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế. Hộ cận nghèo trên địa bàn huyện tham gia Bảo hiểm y tế thấp, trong khi nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng này. Ông Lã Văn Lâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trả lời vấn đề về công tác thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc chuyển đổi, tích tụ ruộng đất từ diện tích đất lúa kém hiệu quả chuyển sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Sau các bản báo cáo trả lời của các Trưởng phòng, các đại biểu HĐND và khách mời đã có ý kiến phản biện, tranh luận chất vấn về các vấn đề mà các trưởng phòng đã trả lời, các ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn khá thẳng thắn đi sâu vào các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là trong vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp, công tác thu, chi các khoản ngoài ngân sách tại các trường học...

CIMG8282.JPG

CIMG8273.JPG

Đồng chí Lê Quang Hùng, PBT Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu ý kiến tiếp thu làm rõ thêm những ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp, đánh giá những kết quả nổi bật đạt được trong phát triển KT-XH - QPAN năm 2017, nêu lên các tồn tại, nguyên nhân và những định hướng chính trong công tác phát triển KT-XH-QPAN năm 2018. Đồng chí Trần Bình Quân, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì phần thông qua các Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018. Nghị quyết về mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2018. Nghị quyết về thu NSNN, chi ngân sách huyện năm 2018 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2018. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018. Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ xã xây dựng NTM từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp huyện, giai đoạn 2018- 2020. Nghị quyết về cơ chế khuyến khích, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2018 - 2021. Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm hành chính công huyện Triệu Sơn, đồng chí Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu bế mạc hội nghị.

Thùy Dung

Dự báo thời tiết Thanh Hóa