Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1575
Hôm qua:
4357
Tuần này:
22001
Tháng này:
83796
Tất cả:
3872082

Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 56.

Ngày 13/09/2021 15:09:24

Sáng ngày 13/9/2021, Trung tâm Chính trị huyện Triệu Sơn đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 56. Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Lê Hồng Phong, Huyện ủy viên, Chánh VP Huyện ủy; các đồng chí trưởng, phó, chuyên viên các Ban của Đảng; Trung tâm VH,TT,TT và DL huyện; giảng viên Trung tâm Chính trị huyện và 29 học viên của 13 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

11.png

DSC04392.JPG
 Lễ khai giảng lớp học.
    Đồng chí Lê Thị Sen, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai giảng và giao nhiệm vụ cho lớp học; đồng chí nhấn mạnh học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đảng viên; qua lớp học trang bị cho các đồng chí học viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê Nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung cốt lõi về đường lối cách mạng Việt Nam hiện nay; từ đó mỗi cán bộ, Đảng viên tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2021, đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra. Lớp học diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đề nghị các đồng chí học viên phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong lớp học theo quy định; nhất là việc thực hiện thông điệp 5k trong suốt quá trình học tập.
    Trong thời gian học tập các học viên được học tập 10 bài, tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và quy định gồm: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt nam; đường lối đổi mới gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng về đạo đức; không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng CSVN. Kết thúc khóa học 100% học viên đạt yêu cầu về học tập và rèn luyện, trong đó có 80% học viên đạt khá, giỏi trở lên./.
                                                                                Thùy Dung
 

Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 56.

Đăng lúc: 13/09/2021 15:09:24 (GMT+7)

Sáng ngày 13/9/2021, Trung tâm Chính trị huyện Triệu Sơn đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 56. Dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Lê Hồng Phong, Huyện ủy viên, Chánh VP Huyện ủy; các đồng chí trưởng, phó, chuyên viên các Ban của Đảng; Trung tâm VH,TT,TT và DL huyện; giảng viên Trung tâm Chính trị huyện và 29 học viên của 13 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

11.png

DSC04392.JPG
 Lễ khai giảng lớp học.
    Đồng chí Lê Thị Sen, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu khai giảng và giao nhiệm vụ cho lớp học; đồng chí nhấn mạnh học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đảng viên; qua lớp học trang bị cho các đồng chí học viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê Nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung cốt lõi về đường lối cách mạng Việt Nam hiện nay; từ đó mỗi cán bộ, Đảng viên tích cực nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2021, đến năm 2025 trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra. Lớp học diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đề nghị các đồng chí học viên phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong lớp học theo quy định; nhất là việc thực hiện thông điệp 5k trong suốt quá trình học tập.
    Trong thời gian học tập các học viên được học tập 10 bài, tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và quy định gồm: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt nam; đường lối đổi mới gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng về đạo đức; không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng CSVN. Kết thúc khóa học 100% học viên đạt yêu cầu về học tập và rèn luyện, trong đó có 80% học viên đạt khá, giỏi trở lên./.
                                                                                Thùy Dung