Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1170
Hôm qua:
946
Tuần này:
9999
Tháng này:
33041
Tất cả:
1281664

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 16/01/2019 15:09:49

Chiều ngày 15/01/2019, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các phòng, ban của Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.
Đồng chí chí Lê Kim Chất, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.
Hội nghị đã nghe đ/c Lê Tiến Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, triển khai quy định quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đ/c Hồ Trường, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”. Đ/C Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện triển Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “ Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển kahi thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và hướng dẫn viết bài thu hoạch. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 khóa XII yều cầu: Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XII và kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết trong phạm vi địa phương mình, đảm bảo thời gian quy định. Trực tiếp đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo trong việc tổ chức học tập quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Đảng khóa XII đảm bảo quan điểm chỉ đạo những định hướng lớn nêu trong nghị quyết, chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực và phù hợp với địa phương đơn vị có tính khả thi để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao gắn với tình hình thực tế ở địa phương ở cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách, cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ công chức, viên chức phải nhận thức sâu sắc trước nhân dân trong việc học Nghị quyết, quán triệt nghị quyết TW 8 khóa XII, gương mẫu tự giác chấp hành Nghị quyết. Trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết cần phát huy tính chủ động sáng tạo, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong quá trình tham gia tổ chức thực hiện Nghị quyết. Các cấp ủy đảng cần chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết gắn với việc thực hiện các nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện khóa XVII và coi việc thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XII là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy Đảng cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cả hệ thống chính trị, sớm đưa nội dung Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

IMG_20190115_134520 (1).jpg

CIMG1868.JPG

CIMG1885.JPG

CIMG1871.JPG

CIMG1873.JPG

Văn Hùng

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương Đảng khóa XII

Đăng lúc: 16/01/2019 15:09:49 (GMT+7)

Chiều ngày 15/01/2019, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các phòng, ban của Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.
Đồng chí chí Lê Kim Chất, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị.
Hội nghị đã nghe đ/c Lê Tiến Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, triển khai quy định quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Đ/c Hồ Trường, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện quán triệt Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”. Đ/C Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện triển Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “ Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển kahi thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và hướng dẫn viết bài thu hoạch. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 khóa XII yều cầu: Cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XII và kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết trong phạm vi địa phương mình, đảm bảo thời gian quy định. Trực tiếp đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo trong việc tổ chức học tập quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Đảng khóa XII đảm bảo quan điểm chỉ đạo những định hướng lớn nêu trong nghị quyết, chú trọng đề ra các biện pháp thiết thực và phù hợp với địa phương đơn vị có tính khả thi để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao gắn với tình hình thực tế ở địa phương ở cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách, cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ công chức, viên chức phải nhận thức sâu sắc trước nhân dân trong việc học Nghị quyết, quán triệt nghị quyết TW 8 khóa XII, gương mẫu tự giác chấp hành Nghị quyết. Trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết cần phát huy tính chủ động sáng tạo, huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong quá trình tham gia tổ chức thực hiện Nghị quyết. Các cấp ủy đảng cần chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết gắn với việc thực hiện các nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện khóa XVII và coi việc thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XII là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Các cấp ủy Đảng cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cả hệ thống chính trị, sớm đưa nội dung Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

IMG_20190115_134520 (1).jpg

CIMG1868.JPG

CIMG1885.JPG

CIMG1871.JPG

CIMG1873.JPG

Văn Hùng

Dự báo thời tiết Thanh Hóa