Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1134
Hôm qua:
946
Tuần này:
9963
Tháng này:
33005
Tất cả:
1281628

Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 1/2019.

Ngày 17/01/2019 15:32:31

Ngày 17/1/2019, Ban Tuyên giáo TW đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên thường kỳ tháng 1/2019.

Tham gia điểm cầu tại Trung ương có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban, Ban tuyên giáo Trung ương, các đồng chí đại diện các bộ ban ngành Trung ương. Tại điểm cầu Huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí là BCV cấp huyện, BCV của Đảng bộ các xã thị trấn, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện. Đồng chí Trưởng ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng VHTT-TDTT huyện, lãnh đạo chuyên viên BTG, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ văn hóa, thể thao du lịch thông tin: Thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay, điểm mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2019. Lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương thông tin: Kết quả thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW định hướng công tác tuyên truyền( trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm ngày chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc ) và kết luận hội nghị.
Tại hội nghị báo cáo viên tháng 1/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức thực hiện nội dung tổng kết hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019. Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 Ban tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã chủ động, tích cực tham mưu cho BTV Huyện ủy, triển khai và tổ chức tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng các cấp. Rà soát, bổ sung thay thế kịp thời đội ngũ BCV cơ sở đủ số lượng đảm bảo chất lượng. Đối với công tác xây dựng đội ngũ BCV, tuyên truyền miệng toàn huyện hiện có 67 BCV của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó đảng bộ cơ sở là 45 đồng chí, chi bộ trực thuộc là 22 đồng chí. BVC cơ sở là Bí thư Đảng ủy, chi ủy là 17 đồng chí, PBT Đảng ủy là 13 đồng chí, trưởng, phó các đoàn thể và các chức danh khác là 53 đồng chí. Hoạt động của đội ngũ BCV cấp huyện ngày càng có những chuyển biến quan trọng về chất lượng. Ở cơ sở các cấp ủy Đảng luôn quan tâm, lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi để BCV thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần tích cực trong việc đua chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng ở cơ sở, thông tin kịp thời những vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc ở cơ sở để giải quyết kịp thời. Việc tổ chức các hội nghị BCV, tuyên truyền miệng được duy trì thường xuyên và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Phương thức tuyên truyền linh hoạt phù hợp với từng điều kiện của từng địa phương đơn vị. Trong năm huyện đã tổ chức 12 kỳ sinh hoạt, trong đó có 2 kỳ tổ chức trực tuyến từ BTG TW với 985 lượt người nghe. Các đơn vị tham gia đều đặn các hội nghị BCV thường kỳ là: Thị Trấn, Đồng Thắng, Thọ Ngọc, Thọ Tân, Hợp Lý, Triệu Thành, Hợp Tiến, Trường THPT Triệu Sơn III, Trung tâm y tế, xã Thọ Dân, Hợp Thành... Công tác cung cấp tài liện phục vụ hoạt động BCV và công tác tuyên truyền miệng, công tác phối hợp được các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch góp phần tích cực trong việc triển khai hoạt động BCV, tuyên truyền miệng trong năm 2018 trên địa bàn huyện .
Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong năm 2018, những nội dung chính triển khai thực hiện trong năm 2019.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy đánh giá những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH đảm bảo ANQP, công tác xây dựng Đảng của huyện nhà trong năm 2018, trong đó khẳng định vai trò đóng góp của đội ngũ BCV, cộng tác viên dư luận xã hội. Trên cơ sở đó đồng chí nhấn mạnh năm 2019 là năm then chốt để hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đảng các cấp, do đó đội ngũ BCV, cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Các cộng tác viên dư luận xã hội phát huy hơn nữa vai trò làm tốt công tác phản hồi nhanh các sự việc nổi bật ở cơ sở để cấp ủy, chính quyền có giải pháp xử lý kịp thời. Ban Tuyên giáo thực hiện kiện toàn lại đội ngũ BCV, Cộng tác viên dư luận xã hội và tổ chức thực hiện đúng quy chế hoạt động đã đề ra. Đẩy mạnh các nội dung hoạt động phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.
Hội nghị đã tiến hành thực hiện phần thi đua khen thưởng công tác hoạt động năm 2018, trong đó có 6 đồng chí là BCV của các đơn vị xã Thọ Ngọc, Hợp Tiến, Thọ Thế, Hợp Lý, Trường THPT Triệu Sơn 3, Trung tâm y tế huyện đã được nhận giấy khen của BTV Huyện ủy về thành tích hoạt động BCV, Tuyên truyền miệng năm 2018.

CIMG1890.JPG

CIMG1893.JPG

CIMG1896.JPGThùy Dung

Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 1/2019.

Đăng lúc: 17/01/2019 15:32:31 (GMT+7)

Ngày 17/1/2019, Ban Tuyên giáo TW đã tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên thường kỳ tháng 1/2019.

Tham gia điểm cầu tại Trung ương có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban, Ban tuyên giáo Trung ương, các đồng chí đại diện các bộ ban ngành Trung ương. Tại điểm cầu Huyện Triệu Sơn có đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí là BCV cấp huyện, BCV của Đảng bộ các xã thị trấn, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện. Đồng chí Trưởng ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng VHTT-TDTT huyện, lãnh đạo chuyên viên BTG, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
Tại hội nghị các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ văn hóa, thể thao du lịch thông tin: Thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay, điểm mới trong công tác chỉ đạo, tổ chức quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2019. Lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương thông tin: Kết quả thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW định hướng công tác tuyên truyền( trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm ngày chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc ) và kết luận hội nghị.
Tại hội nghị báo cáo viên tháng 1/2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức thực hiện nội dung tổng kết hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019. Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 Ban tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã chủ động, tích cực tham mưu cho BTV Huyện ủy, triển khai và tổ chức tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng các cấp. Rà soát, bổ sung thay thế kịp thời đội ngũ BCV cơ sở đủ số lượng đảm bảo chất lượng. Đối với công tác xây dựng đội ngũ BCV, tuyên truyền miệng toàn huyện hiện có 67 BCV của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó đảng bộ cơ sở là 45 đồng chí, chi bộ trực thuộc là 22 đồng chí. BVC cơ sở là Bí thư Đảng ủy, chi ủy là 17 đồng chí, PBT Đảng ủy là 13 đồng chí, trưởng, phó các đoàn thể và các chức danh khác là 53 đồng chí. Hoạt động của đội ngũ BCV cấp huyện ngày càng có những chuyển biến quan trọng về chất lượng. Ở cơ sở các cấp ủy Đảng luôn quan tâm, lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi để BCV thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần tích cực trong việc đua chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng ở cơ sở, thông tin kịp thời những vấn đề nóng, nổi cộm, bức xúc ở cơ sở để giải quyết kịp thời. Việc tổ chức các hội nghị BCV, tuyên truyền miệng được duy trì thường xuyên và có nhiều đổi mới, sáng tạo. Phương thức tuyên truyền linh hoạt phù hợp với từng điều kiện của từng địa phương đơn vị. Trong năm huyện đã tổ chức 12 kỳ sinh hoạt, trong đó có 2 kỳ tổ chức trực tuyến từ BTG TW với 985 lượt người nghe. Các đơn vị tham gia đều đặn các hội nghị BCV thường kỳ là: Thị Trấn, Đồng Thắng, Thọ Ngọc, Thọ Tân, Hợp Lý, Triệu Thành, Hợp Tiến, Trường THPT Triệu Sơn III, Trung tâm y tế, xã Thọ Dân, Hợp Thành... Công tác cung cấp tài liện phục vụ hoạt động BCV và công tác tuyên truyền miệng, công tác phối hợp được các ngành, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch góp phần tích cực trong việc triển khai hoạt động BCV, tuyên truyền miệng trong năm 2018 trên địa bàn huyện .
Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong năm 2018, những nội dung chính triển khai thực hiện trong năm 2019.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy đánh giá những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH đảm bảo ANQP, công tác xây dựng Đảng của huyện nhà trong năm 2018, trong đó khẳng định vai trò đóng góp của đội ngũ BCV, cộng tác viên dư luận xã hội. Trên cơ sở đó đồng chí nhấn mạnh năm 2019 là năm then chốt để hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đảng các cấp, do đó đội ngũ BCV, cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Các cộng tác viên dư luận xã hội phát huy hơn nữa vai trò làm tốt công tác phản hồi nhanh các sự việc nổi bật ở cơ sở để cấp ủy, chính quyền có giải pháp xử lý kịp thời. Ban Tuyên giáo thực hiện kiện toàn lại đội ngũ BCV, Cộng tác viên dư luận xã hội và tổ chức thực hiện đúng quy chế hoạt động đã đề ra. Đẩy mạnh các nội dung hoạt động phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019.
Hội nghị đã tiến hành thực hiện phần thi đua khen thưởng công tác hoạt động năm 2018, trong đó có 6 đồng chí là BCV của các đơn vị xã Thọ Ngọc, Hợp Tiến, Thọ Thế, Hợp Lý, Trường THPT Triệu Sơn 3, Trung tâm y tế huyện đã được nhận giấy khen của BTV Huyện ủy về thành tích hoạt động BCV, Tuyên truyền miệng năm 2018.

CIMG1890.JPG

CIMG1893.JPG

CIMG1896.JPGThùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa