Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
594
Hôm qua:
2522
Tuần này:
20318
Tháng này:
86583
Tất cả:
2626829

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo.

Ngày 06/11/2020 06:16:32

Ngày 5/11/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo.

    Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Hội nghị được triển khai và kết nối đến các tỉnh, thành phố và các huyện, thị trong cả nước.
CIMG6978.JPG

CIMG6981.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.


    Tại điểm cầu huyện Triệu Sơn tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trung tâm chính trị huyện; các đồng chí Báo cáo viên của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; MTTQ và các ban ngành đoàn thể cấp huyện.
    Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhận thức rõ điều đó Đảng ta đã luôn chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục lý luận chính trị theo hướng thiết thực, chủ động, kịp thời và hiệu quả, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong tuyên truyền học tập chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Thời gian qua Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới, thực tiễn cách mạng của Đảng ta và quá trình phát triển đất nước đã và đang đặt ra cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận chính trị nhiều vấn đề cấp bách trước mắt cũng như lâu dài, đòi hỏi những nỗ lực không ngừng trong hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng ở các cấp. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW đề nghị các đồng chí tham gia hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe các chuyên đề, nhất là các điểm mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu tăng cường trao đổi để nắm vững hơn các chuyên đề được học tập.
     Tham dự hội nghị tập huấn các đồng chí Báo cáo viên được tiếp thu 3 chuyên đề bao gồm: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các đồng chí báo cáo viên cơ sở hiểu rõ hơn, sâu hơn về những nội dung cơ bản, điểm mới của công tác tuyên giáo cơ sở, công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, xây dựng nội dung chương trình công tác gắn với thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại cơ sở.
                                                                                                            Thùy Dung
 

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo.

Đăng lúc: 06/11/2020 06:16:32 (GMT+7)

Ngày 5/11/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo.

    Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Hội nghị được triển khai và kết nối đến các tỉnh, thành phố và các huyện, thị trong cả nước.
CIMG6978.JPG

CIMG6981.JPG
Các đại biểu về dự hội nghị.


    Tại điểm cầu huyện Triệu Sơn tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Trung tâm chính trị huyện; các đồng chí Báo cáo viên của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; MTTQ và các ban ngành đoàn thể cấp huyện.
    Phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhận thức rõ điều đó Đảng ta đã luôn chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục lý luận chính trị theo hướng thiết thực, chủ động, kịp thời và hiệu quả, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong tuyên truyền học tập chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Thời gian qua Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới, thực tiễn cách mạng của Đảng ta và quá trình phát triển đất nước đã và đang đặt ra cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận chính trị nhiều vấn đề cấp bách trước mắt cũng như lâu dài, đòi hỏi những nỗ lực không ngừng trong hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng ở các cấp. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW đề nghị các đồng chí tham gia hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe các chuyên đề, nhất là các điểm mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu tăng cường trao đổi để nắm vững hơn các chuyên đề được học tập.
     Tham dự hội nghị tập huấn các đồng chí Báo cáo viên được tiếp thu 3 chuyên đề bao gồm: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các đồng chí báo cáo viên cơ sở hiểu rõ hơn, sâu hơn về những nội dung cơ bản, điểm mới của công tác tuyên giáo cơ sở, công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, xây dựng nội dung chương trình công tác gắn với thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tại cơ sở.
                                                                                                            Thùy Dung