Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
861
Hôm qua:
2918
Tuần này:
20839
Tháng này:
14610
Tất cả:
2083327

Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV năm 2019

Ngày 02/10/2019 07:33:15

Quý IV năm 2019, diễn ra các ngày kỷ niệm: Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019); 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019); Kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng; 73 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2019); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày vì người nghèo Việt Nam (17/10)…

Thực hiện Hướng dẫn số 94 - HD/BTGTU, ngày 18/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý IV/2019 nhằm tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ huyện Triệu Sơn trong quá trình đổi mới đất nước; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

- Thông qua tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm phải được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, bảo đảm đúng tầm mức sự kiện, trang trọng, chất lượng, gắn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của huyện, tỉnh, đất nước với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Trung ương Đảng (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)

- Tuyên truyền quá trình xây dựng và trưởng thành, truyền thống chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua, gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh, huyện, truyền thống quê hương Thanh Hóa, Triệu Sơn nói riêng; khẳng định vai trò của Quân đội nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; những bài học kinh nghiệm lớn về xây dựng Quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; thuận lợi, khó khăn và nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu với ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước; việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Tuyên truyền những thành tựu to lớn trong 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân của nhân dân; sự nỗ lực cố gắng của Quân đội trong tham mưu và đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động quốc phòng của đất nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với an ninh nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nước ta của các thế lực thù địch, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; những bài học kinh nghiệm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

 1.2. Kỷ niệm Ngày truyền thống của các Ban xây dựng Đảng: 89 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức (14/10/1930 - 14/10/2019), 89 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2019), 71 năm Ngày truyền thống Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019); 89 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ (18/10/1930 - 18/10/2019).

- Tuyên truyền ôn lại truyền thống lịch sử của các Ban xây dựng Đảng, những đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác tham mưu của Đảng, những đóng góp của các Ban xây dựng Đảng trong quá trình tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, huyện.

- Tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tham mưu và phục vụ cấp ủy, đặc biệt là những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 – 04/11/2019)

- Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam; khẳng định công lao, đóng góp to lớn của đồng chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị của Đảng, nhất là đối với việc đề xuất sáng lập và làm chủ bút của báo Tranh đấu, báo Giải phóng, viết bài tham gia chỉ đạo công tác tuyên truyền của báo Cờ Giải phóng, Tạp chí Cộng sản, đối với việc biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản và việc thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân năm 1945.

- Bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với đồng chí Hoàng Văn Thụ - người cộng sản kiên trung, bất khuất, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; qua đó giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự phê bình và phê bình trong Đảng, tình thân ái, thương yêu đồng chí, đồng đội và nhân dân.

1.4. Một số ngày kỷ niệm khác

          Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019); 73 năm ngày thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2019); 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019); 63 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019); 58 năm Ngày truyền thống Mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961- 23/10/2019); 133 năm Khởi nghĩa Ba Đình (26/11/1886 - 26/11/2019); 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2019); Ngày truyền thống Ngành Tài chính Đảng (25/10); Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10); Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11); Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11); Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11); Ngày Dân số Việt Nam (26/12)...và một số ngày kỷ niệm khác của các địa phương, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp.

         2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp có ngày kỷ niệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý IV/2019 theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa…

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”...

- Tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể trong đó quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ chức cơ sở đảng

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền; hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quý IV/2019.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở; việc tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân.

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019).

        3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, đẩy mạnh lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý IV/2019, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống nhân các ngày kỷ niệm.

4. Phòng văn hoá và thông tin

Hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông, hệ thống truyền thanh cơ sở… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý IV/2019, bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng.

5. Trung tâm Văn hoá thông tin - TDTT

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đến hệ thống văn hóa cơ sở, các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao.… phục vụ nhân dân, đặc biệt ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, về đất và người xứ Thanh.

6. Đài Truyền thanh - truyền hình huyện

Xây dựng kế hoạch tăng cường thời lượng trên các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Tập trung tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, của huyện, tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về đất và người Thanh Hóa, về đất nước và con người Việt Nam. Hướng dẫn hệ thống đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý IV/2019.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2019)!

3. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

4. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

5. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2020 Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước!

6. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV năm 2019

Đăng lúc: 02/10/2019 07:33:15 (GMT+7)

Quý IV năm 2019, diễn ra các ngày kỷ niệm: Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019); 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019); 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019); Kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng; 73 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2019); Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày vì người nghèo Việt Nam (17/10)…

Thực hiện Hướng dẫn số 94 - HD/BTGTU, ngày 18/9/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý IV năm 2019, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý IV/2019 nhằm tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ huyện Triệu Sơn trong quá trình đổi mới đất nước; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

- Thông qua tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm phải được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, bảo đảm đúng tầm mức sự kiện, trang trọng, chất lượng, gắn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của huyện, tỉnh, đất nước với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Trung ương Đảng (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)

- Tuyên truyền quá trình xây dựng và trưởng thành, truyền thống chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 75 năm qua, gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh, huyện, truyền thống quê hương Thanh Hóa, Triệu Sơn nói riêng; khẳng định vai trò của Quân đội nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; những bài học kinh nghiệm lớn về xây dựng Quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; thuận lợi, khó khăn và nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu với ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

- Tiếp tục tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước; việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Tuyên truyền những thành tựu to lớn trong 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân của nhân dân; sự nỗ lực cố gắng của Quân đội trong tham mưu và đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động quốc phòng của đất nước, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với an ninh nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nước ta của các thế lực thù địch, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; những bài học kinh nghiệm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

 1.2. Kỷ niệm Ngày truyền thống của các Ban xây dựng Đảng: 89 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức (14/10/1930 - 14/10/2019), 89 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận (15/10/1930 - 15/10/2019), 71 năm Ngày truyền thống Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2019); 89 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ (18/10/1930 - 18/10/2019).

- Tuyên truyền ôn lại truyền thống lịch sử của các Ban xây dựng Đảng, những đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác tham mưu của Đảng, những đóng góp của các Ban xây dựng Đảng trong quá trình tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, huyện.

- Tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tham mưu và phục vụ cấp ủy, đặc biệt là những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 – 04/11/2019)

- Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam; khẳng định công lao, đóng góp to lớn của đồng chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị của Đảng, nhất là đối với việc đề xuất sáng lập và làm chủ bút của báo Tranh đấu, báo Giải phóng, viết bài tham gia chỉ đạo công tác tuyên truyền của báo Cờ Giải phóng, Tạp chí Cộng sản, đối với việc biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản và việc thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân năm 1945.

- Bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với đồng chí Hoàng Văn Thụ - người cộng sản kiên trung, bất khuất, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của dân tộc lên trên hết; qua đó giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự phê bình và phê bình trong Đảng, tình thân ái, thương yêu đồng chí, đồng đội và nhân dân.

1.4. Một số ngày kỷ niệm khác

          Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019); 73 năm ngày thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2019); 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019); 63 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019); 58 năm Ngày truyền thống Mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961- 23/10/2019); 133 năm Khởi nghĩa Ba Đình (26/11/1886 - 26/11/2019); 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2019); Ngày truyền thống Ngành Tài chính Đảng (25/10); Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10); Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11); Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11); Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11); Ngày Dân số Việt Nam (26/12)...và một số ngày kỷ niệm khác của các địa phương, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp.

         2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp có ngày kỷ niệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý IV/2019 theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa…

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”...

- Tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt chi bộ, đoàn thể trong đó quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ chức cơ sở đảng

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền; hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quý IV/2019.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở; việc tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân.

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019); 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019).

        3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, đẩy mạnh lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý IV/2019, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống nhân các ngày kỷ niệm.

4. Phòng văn hoá và thông tin

Hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông, hệ thống truyền thanh cơ sở… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý IV/2019, bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng.

5. Trung tâm Văn hoá thông tin - TDTT

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đến hệ thống văn hóa cơ sở, các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao.… phục vụ nhân dân, đặc biệt ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, về đất và người xứ Thanh.

6. Đài Truyền thanh - truyền hình huyện

Xây dựng kế hoạch tăng cường thời lượng trên các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Tập trung tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, của huyện, tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về đất và người Thanh Hóa, về đất nước và con người Việt Nam. Hướng dẫn hệ thống đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý IV/2019.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019)!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2019)!

3. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

4. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

5. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2020 Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước!

6. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Dự báo thời tiết Thanh Hóa