Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
399
Hôm qua:
1420
Tuần này:
7061
Tháng này:
23495
Tất cả:
1232085

Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 50.

Ngày 20/03/2019 15:22:03

Ngày 19/3/2019 Ban thường vụ Huyện ủy- Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 50.

Về dự lễ khai giảng có đồng chí Nghiêm Quốc Mạnh, phó Ban Tổ chức Huyện ủy, các đồng chí trưởng, phó các Ban của Đảng, Ban Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện và 94 học viên, đến từ 22 tổ chức cơ sở Đảng, trực thuộc Đảng bộ huyện. Đồng chí Hứa Thị Ngãi, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện khai giảng lớp học, trong thời gian học tập từ ngày 19/3- 27/3/2019 lớp học được tập trung vào 10 chuyên đề chính gồm; Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN xây dựng và hoàn thiện Nhà Nước Pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế XH của Đảng; Phát triển giáo dục và đạo tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường, Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn XH; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam . Kết thúc khóa học phấn đấu 100% học viên đạt yêu cầu về học tập và rèn luyện, trong đó có 80% học viên đạt khá, giỏi. Thông qua lớp bồi dưỡng này nhằm giúp các Đảng viên mới nắm được những kiến cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người Đảng viên, trên cơ sở đó, từng Đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
received_557902254729509.jpeg

received_616814912117120.jpeg
Đình Duyến

Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 50.

Đăng lúc: 20/03/2019 15:22:03 (GMT+7)

Ngày 19/3/2019 Ban thường vụ Huyện ủy- Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 50.

Về dự lễ khai giảng có đồng chí Nghiêm Quốc Mạnh, phó Ban Tổ chức Huyện ủy, các đồng chí trưởng, phó các Ban của Đảng, Ban Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện và 94 học viên, đến từ 22 tổ chức cơ sở Đảng, trực thuộc Đảng bộ huyện. Đồng chí Hứa Thị Ngãi, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện khai giảng lớp học, trong thời gian học tập từ ngày 19/3- 27/3/2019 lớp học được tập trung vào 10 chuyên đề chính gồm; Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN xây dựng và hoàn thiện Nhà Nước Pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế XH của Đảng; Phát triển giáo dục và đạo tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường, Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn XH; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam . Kết thúc khóa học phấn đấu 100% học viên đạt yêu cầu về học tập và rèn luyện, trong đó có 80% học viên đạt khá, giỏi. Thông qua lớp bồi dưỡng này nhằm giúp các Đảng viên mới nắm được những kiến cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người Đảng viên, trên cơ sở đó, từng Đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
received_557902254729509.jpeg

received_616814912117120.jpeg
Đình Duyến
Dự báo thời tiết Thanh Hóa