Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
979
Hôm qua:
947
Tuần này:
979
Tháng này:
30935
Tất cả:
1104251

Khai giảng lớp đối tượng kết nạp Đảng khóa 89

Ngày 27/06/2018 08:38:21

Ngày 25/6/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 89. Về dự khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 89 có đồng chí Lê Thị Sen Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đ/c Nghiêm Quốc Mạnh, Huyện ủy viên, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy, đ/c Lê Hồng Phong, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Huyện, các đồng chí chuyên viên các ban của Đảng, các đồng chí cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cùng 50 học viên đến từ 21 tổ cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi khai mạc và giao nhiệm vụ cho lớp học đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh, các học viên tham gia lớp học phải chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định của lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu các chuyên đề của khóa học, chú ý lắng nghe bài giảng, ghi chép bài đầy đủ, mạnh dạn trao đổi những quan điểm chưa rõ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong quá trình học tập. Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, sắp xếp giảng viên, giảng dạy giúp các học viên tham gia lớp học đạt kết quả cao nhất. Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng sẽ diễn ra trong thời gian 5 ngày, từ ngày 25 đến ngày 29/6/2018, trong thời gian học tập các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái quát về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp học phấn đấu 100% các học viên đạt yêu cầu về học tập và rèn luyện, trong đó có 80% học viên đạt khá giỏi. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam hiểu được những kiến thức cơ bản về khái lược lịch sử Đảng Công Sản Việt Nam; nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nắm bắt được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

CIMG0109.JPG

CIMG0115.JPG

CIMG0113.JPG

Văn Hùng

Khai giảng lớp đối tượng kết nạp Đảng khóa 89

Đăng lúc: 27/06/2018 08:38:21 (GMT+7)

Ngày 25/6/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 89. Về dự khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa 89 có đồng chí Lê Thị Sen Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đ/c Nghiêm Quốc Mạnh, Huyện ủy viên, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy, đ/c Lê Hồng Phong, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Huyện, các đồng chí chuyên viên các ban của Đảng, các đồng chí cán bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cùng 50 học viên đến từ 21 tổ cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi khai mạc và giao nhiệm vụ cho lớp học đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh, các học viên tham gia lớp học phải chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định của lớp học, tích cực học tập, nghiên cứu các chuyên đề của khóa học, chú ý lắng nghe bài giảng, ghi chép bài đầy đủ, mạnh dạn trao đổi những quan điểm chưa rõ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong quá trình học tập. Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, sắp xếp giảng viên, giảng dạy giúp các học viên tham gia lớp học đạt kết quả cao nhất. Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng sẽ diễn ra trong thời gian 5 ngày, từ ngày 25 đến ngày 29/6/2018, trong thời gian học tập các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề cơ bản gồm: Khái quát về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp học phấn đấu 100% các học viên đạt yêu cầu về học tập và rèn luyện, trong đó có 80% học viên đạt khá giỏi. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam hiểu được những kiến thức cơ bản về khái lược lịch sử Đảng Công Sản Việt Nam; nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nắm bắt được nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; nội dung và giải pháp để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

CIMG0109.JPG

CIMG0115.JPG

CIMG0113.JPG

Văn Hùng
Dự báo thời tiết Thanh Hóa