Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
957
Hôm qua:
1083
Tuần này:
957
Tháng này:
40652
Tất cả:
1157257

Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 47.

Ngày 12/03/2018 15:49:11

Ngày 12/3/2018 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 47. Về dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, 75 đồng chí học viên đến từ các Đảng bộ, chi bộ trên địa bàn huyện.

CIMG9248.JPG


CIMG9251.JPG

Đồng chí Lê Thị sen, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu khai mạc lớp học. Tham gia lớp học các đồng chí học viên sẽ nghiên cứu 10 bài học bao gồm: Chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữa vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Mục tiêu phấn đấu của lớp học đề ra là có 100% học viên đạt yêu cầu về học tập và rèn luyện, trong đo có 80% học viên đạt khá giỏi. Thông qua chương trình học tập nhằm giúp các đồng chí Đảng viên mới tiếp tục hiểu được những kiến thức cơ bản cốt lõi về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, về nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng về nhiệm vụ của người Đảng viên. Trên cơ sở đó từng đồng chí xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để trở thành Đảng viên xuất sắc của Đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị mình. Ngay sau lễ khai giảng các đồng chí học viên đã bước vào bài học đầu tiên với tinh thần và khí thế quyết tâm cao.

CIMG9253.JPG

Thùy Dung

Khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 47.

Đăng lúc: 12/03/2018 15:49:11 (GMT+7)

Ngày 12/3/2018 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khóa 47. Về dự lễ khai giảng có đồng chí Lê Thị Sen, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, 75 đồng chí học viên đến từ các Đảng bộ, chi bộ trên địa bàn huyện.

CIMG9248.JPG


CIMG9251.JPG

Đồng chí Lê Thị sen, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu khai mạc lớp học. Tham gia lớp học các đồng chí học viên sẽ nghiên cứu 10 bài học bao gồm: Chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữa vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Mục tiêu phấn đấu của lớp học đề ra là có 100% học viên đạt yêu cầu về học tập và rèn luyện, trong đo có 80% học viên đạt khá giỏi. Thông qua chương trình học tập nhằm giúp các đồng chí Đảng viên mới tiếp tục hiểu được những kiến thức cơ bản cốt lõi về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, về nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng về nhiệm vụ của người Đảng viên. Trên cơ sở đó từng đồng chí xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để trở thành Đảng viên xuất sắc của Đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị mình. Ngay sau lễ khai giảng các đồng chí học viên đã bước vào bài học đầu tiên với tinh thần và khí thế quyết tâm cao.

CIMG9253.JPG

Thùy Dung
Dự báo thời tiết Thanh Hóa